Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2017. gads

2017. gadsBērnu rotaļu laukuma  izbūve Križu mikrorajonā, DPD 2017/69
Pielikums
Lēmums

Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2017/68

Pielikums
Lēmums
Ziņojums
Ziņojums 2
Ziņojums 3
Ziņojums 4

Būvprojekta „Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība, 
DPD 2017/62
Pielikums
Pārtraukts

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA ATKLĀTA PELDBASEINA IZBŪVEI TĒRVETES IELĀ 29, DAUGAVPILĪ, DPD 2017/63

Pielikums
Atbilde 1
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu
Paziņojums 
Lēmums 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Ielu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) būvniecība Križu rūpnieciskajā zonā, Viršu ielā 60 (kadastra apzīmējums 05000310200) un blakusteritorijā, Daugavpilī (SAM 5.6.2.), DPD 2017/53
Pielikums
Ziņojums

Elektroenerģijas piegāde 2017.-2018. gadiem, AK DS/2017/10
Skaidrojumi
Skaidrojumi 2
Lēmums

Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2017/56
Lēmums
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 1
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 2
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 3
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 4
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 5
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 6

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (SAM 5.1.1.) plūdu un krasta erozijas risku samazināšanai un aizsargdambju būvniecībaiю DPD 2017/38
Pielikums
Pielikums 2
Skaidrojums
Lēmums

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs, DPD 2017/52

Pielikums
Lēmums
Līgums
Līgums
Līgumi
Līgums
Līgumi
Līgums
Līgums

Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi, DPD 2017/42
Lēmums

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes Nr.32 - Malu ielā 7, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.), DPD 2017/40
Tehniskā specifikācija
Pielikums
Atbildes Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātam konkursam DPD 2017/40 ir pagarināts līdz 22.05.2017. plkst. 10.00
Atbildes 2
Grozījumi 1
Aktualizētie darbu apjomi
Atbildes 3 
Ziņojums

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, DPD 2017/34 
Pielikums
Atbilde 1
Atbilde 2
Atbilde 3
Lēmums
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, DPD 2017/31
Pielikumi
Lēmums
Ziņojums
Vispārīgās vienošanās

Būvdarbu veikšana Latviešu kultūras centra un Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās, DPD 2017/41

Pielikums
Ziņojums
Līgums
Ziņojums 8
Līgums
Līgumi
Ziņojums

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu modernizācijai (SAM 8.1.2.) - Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Krievu vidusskolas – licejā un Daugavpils 3.vidusskolā, DPD 2017/37

Pielikums
Atbilde 1
Atbildes Nr.2
Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 25.05.2017. plkst.10.00
Grozījumi Nr. 1
Aktualizētie darbu apjomi
Atbildes 3
Būvprojekta ekspertīze
Grozījumi Nr. 2
Aktualizētie darbu apjomi 2
Atbilde 4
Aktualizētie darbu apjomi 3
Atbilde 5
Atbilde 6
Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 12.06.2017. plkst.10.00
Jaunā aktualizācija
Grozījumi 3
Atbilde 7
Ziņojums
Vienošanās
Vienošanās Nr. 2

Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” ID DPD 2017/35
Pielikums
Lēmums}
Līgums
Līgums 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība atklāta peldbaseina izbūvei Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, DPD 2017/27
Pielikums
Lēmums

Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi, DPD 2017/18
Pielikums
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Atbilde 1
Nolikuma grozījumi 2
Atbildes 2
Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 24.aprīlim plkst.10.00. Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1 un Nr.2.
Par atklāta konkursa rezultātiem
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.7
Līgums

“Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.), DPD 2016/175
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Atbilde 1
Atbilde 2
Pielikums 4 
Atbilde 3
Atbilde 4
Grozījumi
Aktualizētie darbu apjomi(versija 06.04.2017)
Atbilde 5
Atbilde 6
Atbilde 7
Atbilde 8
Atbilde 9
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātam konkursam DPD 2016/175 ir pararināts līdz 3. maijam plkst. 10.00
Darbu organizēšanas projekts (DOP)
Atbilde 10
Atbilde 11
Atbilde 12
Atbilde 13
Atbilde 14
Atbilde 15
Atbilde 16
Nolikuma grozījumi 2
Konsolidētais nolikums
Atbilde 17
Atbilde 18
Atbilde 19
Atbilde 20
Atbilde 21
Atbilde 22
Atbilde 23
Atbilde 24
Atbilde 25
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas DATUMU un laiku
ZIŅOJUMS "A"daļā
ZIŅOJUMS "B" daļā
Vienošanās 1
Vienošanās 2
Vienošanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 2 (A daļai)
Vienošanās Nr. 3 (B daļa)
Vienošanās Nr. 3 (A daļai)
Vienošanas Nr. 4 (A daļa)
Vienošanas Nr. 5 (A daļa)
VIENOŠANĀS Nr.6 (A daļa)

VIENOŠANĀS Nr.7 (A daļa)

VIENOŠANĀS Nr.8 (A daļa)

 

Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.Novembra - Veselības iela - Stropu ciems, Daugavpilī, ASDS/2017/02/KF

Konsolidēts nolikums
Grozijumi Nr.1
Atbilde 1
Pielikums Nr.9: Darbu daudzumu saraksts precizēts
Precizēti darbu daudzumu saraksti atbilstoši Grozījumiem Nr.2

Pielikums Nr.8: Tehniskā specifikācija (Būvprojekts)
Būvkonstrukcijas papildrasējumi 
Atbilde 2
Atbilde 3
Atbilde 4 (pielikums)
Atbilde 5
Atbilde 6
Atbilde 7
Grozījumi Nr.2
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kuru bija plānots rīkot 2017.gada 13.aprīlī plkst.10.00, ir atcelta, un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2017. gada 8.maijam plkst. 10:00

Atbilde uz jautajumu Nr.8

Atbilde uz jautajumu Nr.9

Atbilde uz jautājumu Nr.10

Atbilde uz jautājumu Nr.11

Atbilde uz jautājumu Nr.12

Atbilde uz jautājumu Nr.13

Atbilde uz jautājumu Nr.14

Atbilde uz jautājumu Nr.15

Atbilde uz jautājumu Nr.16

Atbilde uz jautājumu Nr.17

Atbilde uz jautājumu Nr.18

Atbilde uz jautājumu Nr.19

Atbilde uz jautājumu Nr.20

Atbilde uz jautājumu Nr.21

Atbilde uz jautājumu Nr.22

Atbilde uz jautājumu Nr.23 

Atbilde uz jautājumu Nr.24

Atbilde uz jautājumu Nr.25

Atbilde uz jautājumu Nr.26

Atbilde uz jautājumu Nr.27

Atbilde uz jautājumu Nr.28

Atbilde uz jautājumu Nr.29

Atbilde uz jautājumu Nr.30

Skaidrojums par Nolikuma 3.3.5.1. punktu

Atbilde uz jautājumu Nr.31 

Telpu grupas atjaunošanas darbi, SPK 2017/2
Pielikums
Lēmums

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un atjaunošanas darbu izpilde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, 
DPD 2017/13
Pielikums
Lēmums

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, identifikācijas numurs DPD 2017/6

Pielikums 1
Pielikums 2
Atbilde 1
Atbilde 2
Lēmums
Lēmums 2
Līgumi
Vienošanās Nr. 1
Līgums

Daugavpils pilsētas  pašvaldības ielu pārbūve, DPD 2017/9
Pielikums (konsolidēts)
Atbilde 1
Atbilde 2
Atbilde 3
Nolikuma grozījumi Nr.1
NOLIKUMS KONSOLIDĒTS
Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 15.martam, plkst.10.00. Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1
Lēmums
Līgumi 
Vienošanās
Vienošanās
Vienošanas Nr. 2


Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Križu rūpnieciskās teritorijas attīstībai, DPD 2017/7

Pielikums
Lēmums

Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, 
DPD 2017/2
Pielikums
Atbilde 1
Lēmums
Līgumi
Līgumi

Elektroenerģijas iegāde, 
identifikācijas Nr.SPK2017/1
Lēmums

Daugavpils pilsētas ielu un ietvju  seguma atjaunošanas darbi 2017.gadā, id DPD 2017/1
Lēmums
Līgumi