Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība

Pilsētas attīstība

 

Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē”

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

-  ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, grīdas, grunts  un pagraba pārseguma siltināšana;

-  ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu;

-  siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

-  vakuuma saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums

EUR 852 941,51.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš  apkurei pēc projekta realizācijas 20,33 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 115 760,04 kg CO2 gadā.

 

 

Projekts Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes  paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

-  ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta un pagraba pārseguma siltināšana;

-  ventilācijas sistēmas atjaunošana;

-  jaunā siltummezgla izbūve;

-  siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

-  ūdensvada, kanalizācijas un elektrotīklu atjaunošana;

-  Automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošana

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 653 777, 85% ERAF finansējums

Plānotais siltumenerģijas patēriņš  apkurei pēc projekta realizācijas samazinātos par 40-45%

 

 

Projekts Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles ielā 8, Daugavpilī

Projekta mērķis samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes  paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

-  ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta un pagraba pārseguma siltināšana;

-  ventilācijas sistēmas atjaunošana;

-  siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

-  ūdensvada, kanalizācijas un elektrotīklu atjaunošana;

-  Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 097 301,13, 85% ERAF finansējums

Plānotais enerģijas patēriņš pēc projekta realizācijas samazinātos par 80%

 

 

Projekts Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā  Marijas ielā 1D, Daugavpilī

Projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai, Daugavpilī

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

-  ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana;

-  ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu;

-  siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

-  autoruzraudzība un būvuzraudzība;

-  projekta publicitāte.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 675 500,09 Attiecināmas: 468 435,96 EUR, no tām 85% ERAF līdzekļi

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 212467 kWh/gadā

 

 

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes Kultūras pils (Smilšu ielā 92, Daugavpilī) teritorijas labiekārtošanai un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

-  Ārējās fasādes nosiltināšana;

-  Ventilācijas sistēmas atjaunošana;

-  Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

-  Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana

-  Teritorijas labiekārtošana

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 747 763.45. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums

EUR 1 795 627.85

Plānotais siltumenerģijas patēriņš  apkurei pēc projekta realizācijas 49,43 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 199 530,46 kg CO2 gadā.  

 

 

 

Projekts Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā I kārta

Būvobjekts: Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā
I kārta, t.sk. tehniskās dokumentācijas izstrāde, projekta vadības personāla izmaksas, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta publicitāte, neparedzētie izdevumi

Plānotās aktivitātes: Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 20,4 ha platībā, radītas 141 jaunas darbvietas, jauna uzņēmuma veidošanai piesaistītas privātās investīcijas 23 420 000 milj. eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai

Projekta indikatīvās izmaksas: EUR 3 425 963,99