Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Stratēģija 2030

Stratēģija 2030

Daugavpils attīstības stratēģija(2004.g.)

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
 ir Daugavpils pilsētas pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Pārējos pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam.
Pārskats par izstrādi
Domes lēmums