Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi

Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma

Izsludināts ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš
2018-09-28 DPPI KSP 2018/04 Seguma atjaunošanas darbi Arhitektu ielas posmā no Cialkovska ielas līdz Zeļinska ielai un Lidotāju ielas posmā no Lidotāju ielas 3 līdz Konstantīna vārtiem, Daugavpilī 2018-10-09
2018-09-26 DS/2018/16 Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana un jauna dūmeņa ierīkošana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde 2018-10-11
2018-09-26 DPPI KSP 2018/06 Ielas atjaunošanas darbi Kraujas ielas posmā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100783 līdz Stacijas ielai, Daugavpilī 2018-10-08
2018-09-26 DPPI KSP 2018/05 Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi Puškina ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Dobeles ielai un Sakņu ielas posmā no Stacijas ielas līdz Alejas ielai, Daugavpilī 2018-10-08
2018-09-25 DPIP2018/2 Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu veikšana Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā 2018-10-08
2018-09-20 DPD 2018/131 NOVADGRĀVJU TĪRĪŠANA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA TERITORIJĀ (LIDOTĀJU IELAS RAJONĀ) ESOŠĀS MELIORATĪVĀS SISTĒMAS UZLABOŠANAS VAJADZĪBĀM 2018-10-03
2018-09-18 DPD 2018/127 Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās, tajā skaitā logu, garāžas vārtu uzstādīšana un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana 2018-10-01
2018-09-14 DŪ-2018/25 Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110a līdz Tukuma ielai 104b un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī 2018-10-18
2018-09-13 L 2018/34 Rotējošā drupinātāja pakalpojumu sniegšana 2018-09-25
2018-09-12 DŪ-2018/28 Metālizstrādājumu iegāde 2018-09-27
2018-09-11 DPD 2018/125 Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2018-09-25
2018-09-10 L 2018/33 Ielu apgaismes ķermeņu iegāde 2018-09-21
2018-09-06 ASDS/2018/87 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi 2018-10-02
2018-09-05 DPD 2018/124 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2018-09-17
2018-09-03 L 2018/32 SIA “Labiekārtošana-D” kravas automobiļu tehniskā apkope un remonts 2018-09-14
2018-08-29 L 2018/31 Asfalta ieklāšanas tehnikas pakalpojumu sniegšana 2018-09-10
2018-08-27 DPD 2018/117 Virtuves inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018-09-07
2018-08-27 DPD 2018/121 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2018-09-12
2018-08-23 DŪ-2018/26 Asfalta seguma atjaunošana 2018-09-14
2018-08-22 DPD 2018/119 Atkritumu urnu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības sanitārās tīrības nodrošināšanai 2018-09-03
2018-08-21 DPPI KSP 2018/03 Kraujas ielas posma no Zemes gabala ar kadastra Nr.05000100783 līdz Cietokšņa ielai atjaunošanas darbi 2018-09-03
2018-08-20 DPPI KSP 2018/02 Kārklu ielas posmā no Malu ielas līdz Kārklu ielai 20 un Muitas ielas posmā no Satiksmes ielas līdz Svaru ielai seguma atjaunošana, Daugavpilī 2018-08-31
2018-08-17 DPPI KSP 2018/01 Sēlijas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi posmā no Sēlijas ielas 19 līdz Sēlijas ielai 138, Daugavpilī 2018-08-28
2018-08-15 DPD 2018/112 Pacēlāju -platformu ierīkošana “Sociālā dienesta” klientiem ar kustību traucējumiem 2018-08-30
2018-08-15 DŪ-2018/24 Minerālmateriālu piegāde inženiertehniskiem darbiem un ceļu būvei 2018-08-30
2018-08-14 DPD 2018/108 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018-08-29
2018-08-13 DPD 2018/107 Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās, tajā skaitā logu, garāžas vārtu uzstādīšana un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana 2018-08-27
2018-08-10 DS/2018/15 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2018-08-27
2018-08-10 L 2018/29 Asfalta ieklāšanas tehnikas pakalpojumu sniegšana 2018-08-21
2018-08-10 DŪ-2018/23 Autoriepu piegāde 2018-08-23
2018-08-07 DS/2018/14 Kokskaidu granulu piegāde 2018-09-07
2018-08-08 DŪ-2018/22 Cauruļu iegāde 2018-08-22
2018-08-07 ASDS/2018/73 AS “Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana 2018-09-05
2018-08-07 DPD 2018/103 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018-08-22
2018-08-07 DŪ-2018/21 Elektromateriālu iegāde 2018-08-21
2018-08-03 DPD 2018/105 Atkritumu urnu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības sanitārās tīrības nodrošināšanai 2018-08-15
2018-08-02 L 2018/28 Ielu apgaismes ķermeņu iegāde 2018-08-13
2018-07-30 DPD 2018/104 Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusā ielā zemes gabalos ar kadastra Nr.05000060218, Nr.05000061014, Daugavpilī 2018-08-10
2018-07-27 DPD 2018/75 Pacēlāju – platformu ierīkošana “Sociālā dienesta” klientiem ar kustību traucējumiem 2018-08-07
2018-07-24 .DŪ-2018/20 Rezerves daļu piegāde autotransporta uzturēšanai 2018-08-08
2018-07-20 DPD 2018/102 Sporta zāles grīdas seguma klāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī 2018-07-31
2018-07-17 L 2018/27 Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde 2018-07-30
2018-07-17 L 2018/26 Kravas pārvadājumu nodrošināšana SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 2018-07-30
2018-07-13 L 2018/25 Smilts iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 2018-07-24
2018-07-10 DPD 2018/93 Spīdveja motociklu JAWA ar dzinēju GM rezerves daļu piegāde 2018-07-24
2018-07-06 DPD 2018/92 Sporta zāles grīdas seguma klāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī 2018-07-19
2018-07-05 DS/2018/13 KF Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī, 1.posms 2018-07-20
2018-07-03 DS/2018/11 Pārvietojamā gaisa kompresora iegāde 2018-07-18
2018-07-03 DS/2018/12 Malkas piegāde 2018-07-18
2018-07-02 DŪ-2018/19 Celtniecības materiālu iegāde 2018-07-10
2018-06-29 DŪ-2018/12 Fasondaļu, uzmavu un adapteru ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai iegāde 2018-07-16
2018-06-22 DPD 2018/79 Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē 2018-07-05
2018-06-20 L2018/24 MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ 2018-07-03
2018-06-19 L 2018/23 Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde 2018-07-02
2018-06-18 DPD 2018/47 Tekstildarbnīcas un fotodarbnīcas aprīkojuma piegāde INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (MOBILITY) ietvaros 2018-07-02
2018-06-15 L2018/22 Ekskavatora pakalpojumu sniegšana 2018-06-28
2018-06-15 DŪ-2018/18 Dabasgāzes iegāde 2018-06-29
2018-06-14 DPD 2018/78 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana bērnu un jauniešu vasaras sporta diennakts nometnē Krimuldas ielā 41, Daugavpilī 2018-06-22
2018-06-14 L 2018/21 Iekārtu piegāde funkcionālo treniņu laukumam 2018-06-28
2018-06-14 L 2018/20 Žoga komplektējošo daļu un to elementu iegāde un piegāde 2018-06-27
2018-06-12 ASDS/2018/56 Lietotas automašīnas iegāde 2018-07-03
2018-06-11 ASDS/2018/55 Rezerves daļu tramvaju vagoniem 71-623 un 71-631 iegāde 2018-06-28
2018-06-08 DŪ-2018/16 Darba apģērbu un darba apavu piegāde 2018-06-25
2018-06-07 DŪ-2018/15 Cauruļu un citu cauruļvadu elementu piegāde 2018-06-22
2018-06-07 L2018/19 SIA „Labiekārtošana-D” darbinieku veselības apdrošināšana 2018-06-18
2018-06-06 DPD 2018/76 Ugunsdzēsības līdzekļu un šļūteņu stobru piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un tās padotības iestādēm 2018-06-18
2018-06-05 DŪ-2018/14 Materiālu piegāde ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecībai 2018-06-20
2018-06-01 DS/2018/10 KF Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī, 1.posms 2018-07-03
2018-05-31 DPD 2018/72 Luksoforu izbūve 18.novembra un Liepājas ielu krustojumā, Daugavpilī 2018-06-11
2018-05-30 DPD 2018/71 BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA UN IZGLĪTOJOŠO OBJEKTU IZBŪVE VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ 2018-06-13
2018-05-30 DŪ-2018/10 Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu uzbūve vai rekonstrukcija ar beztranšejas (caurduršanas) metodi 2018-06-15
2018-05-30 DŪ-2018/9 Celtniecības materiālu iegāde 2018-06-18
2018-05-29 L 2018/17 Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde 2018-06-11
2018-05-29 DŪ-2018/13 Dabasgāzes iegāde 2018-06-13
2018-05-25 DS/2018/9 KF Būvdarbu veikšana projektu “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī attīrīšanas stacijas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” un “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu silt 2018-07-03
2018-05-22 L2018/16 Elektrisko spuldžu iegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2018-06-04
2018-05-18 DPD 2018/59 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2018-06-07
2018-05-16 DPD 2018/62 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTIEM 2018-05-25
2018-05-14 DŪ-2018/11 Ūdensmērītāju aku piegāde 2018-05-29
2018-05-08 DŪ-2018/8 Lūku un kapju iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanai 2018-05-23
2018-05-05 DŪ-2018/3 Darba aizsardzības līdzekļu, darba cimdu un aizsargpiederumu piegāde 2018-05-21
2018-05-03 DŪ-2018/6 Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana 2018-05-18
2018-05-03 DŪ-2018/7 Dzelzsbetona izstrādājumu piegāde 2018-05-18
2018-04-25 DPD 2018/58 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības organizētajās sporta nometnēs 2018-05-09
2018-04-25 L 2018/15 Caurteku un to elementu iegāde 2018-05-08
2018-04-23 L2018/14 Remontmateriālu iegāde 2018-05-07
2018-04-21 DPIP 2018/1 LATVIJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU FESTIVĀLA “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 2018-05-03
2018-04-21 L2018/13 Betona bruģakmens un trotuāra apmaļu piegāde 2018-05-03
2018-04-20 DPD 2018/53 Daugavpils pilsētas domes ēku tehniskā apsekošana 2018-05-02
2018-04-17 DPD 2018/52 Sabiedrisko tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina un Centrālajā parkā sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpils pilsētā 2018-05-02
2018-04-16 SPK2018/5 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par PSIA „Sadzīves pakalpojuma kombināts”, 2018. gada pārskatu 2018-04-23
2018-04-16 DPD 2018/48 Būvprojekta „Tribīņu un moduļu ēku novietošana, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana 2018-04-27
2018-04-16 DPD 2018/51 PASKAIDROJUMA RAKSTA “VIDES OBJEKTA “SAULES KALNĀ” BŪVNIECĪBA VIENĪBAS DĀRZĀ, DAUGAVPILĪ” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 2018-04-27
2018-04-13 DPD 2018/39 SKATUVJU KONSTRUKCIJU UN VIDEO EKRĀNU NOMA DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMAM 2018-04-25
2018-04-13 DPD 2018/38 DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMA APSKAŅOŠANAS UN APGAISMOŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 2018-04-25
2018-04-12 DPD 2018/49 Sporta tērpu un apavu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vajadzībām 2018-04-23
2018-04-09 DPD 2018/43 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana 2018-04-20
2018-04-06 L 2018/12 Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana 2018-04-17
2018-03-28 L2018/10 Mobilā sijātāja pakalpojumu sniegšana 2018-04-11
2018-03-27 DŪ-2018/4 Noslēdzošās armatūras piegāde 2018-04-11
2018-03-23 DPD 2018/33 Ēku jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu 2018-04-06
2018-03-22 DS/2018/8 Elektroenerģijas piegāde 2018.-2019.gadiem 2018-05-07
2018-03-22 DPD 2018/36 Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvo izdevumu izveide, druka un izplatīšana 2018-04-05
2018-03-20 DPD 2018/30 Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvo izdevumu izveide, druka un izplatīšana 2018-04-04
2018-03-20 ASDS/2018/31 Rezerves daļu tramvaju vagoniem 71-623 un 71-631 iegāde 2018-03-28
2018-03-19 ASDS/2018/28 Lietotas automašīnas iegāde 2018-04-20
2018-03-15 DŪ-2018/5 Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.) 2018-04-16
2018-03-15 L 2018/09 KRAVAS PAŠIZGĀZĒJA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA SIA “LABIEKĀRTOŠANA – D” VAJADZĪBĀM 2018-03-26
2018-03-15 DŪ-2018/2 Darba instrumentu, mājsaimniecības elektrotehnikas un citu piederumu piegāde 2018-03-29
2018-03-14 DPD 2018/31 REVĪZIJAS VEIKŠANA UN ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMA SNIEGŠANA PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU 2018.GADA PĀRSKATIEM 2018-03-28
2018-03-13 L2018/07 Metāla izstrādājumu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 2018-03-26
2018-03-12 DPD 2018/26 Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektos 2018-03-23
2018-03-05 DPD 2018/29 Radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta Nr. LLI-326 “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana / Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism (CIRCUIT)” ietva 2018-03-16
2018-02-12 DS/2018/5 Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā 2018-02-26
2018-02-27 DS/2018/6 Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana 2018-03-13
2018-02-26 DPD 2018/24 Formas tērpu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām 2018-03-12
2018-02-26 DPD 2018/27 PASKAIDROJUMA RAKSTA “VIDES OBJEKTA “SAULES KALNĀ” BŪVNIECĪBA VIENĪBAS DĀRZĀ, DAUGAVPILĪ” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 2018-03-09
2018-02-21 DPD 2018/15 Daugavpils pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gadā 2018-03-05
2018-02-21 DPD 2018/22 Būvprojekta „Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācija Imperatora ielā 8, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana (SAM 5.5.1. ietvaros) 2018-03-05
2018-02-20 DPD 2018/23 PASKAIDROJUMA RAKSTA “VIENĪBAS DĀRZA PĀRBŪVE, DAUGAVPILĪ” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 2018-03-05
2018-02-15 DPD 2018/20 Ugunsdzēsības līdzekļu un šļūteņu stobru piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm 2018-02-28
2018-02-14 DPD 2018/17 DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PUBLICITĀTES NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ IZDOTAJOS VIETĒJOS LAIKRAKSTOS 2018-02-26
2018-02-13 L2018/06 Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 2018-02-26
2018-02-12 DPD 2018/14 Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm 2018-02-23
2018-02-12 DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/21N „Meistarklašu – darbnīcu „ Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2018-02-21
2018-02-12 DŪ-2017/34 Kombinētas kanālu mazgājamās mašīnas piegāde 2018-03-26
2018-02-06 DS/2018/4 Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apkalpošanas veikšanu 2018-03-06
2018-02-01 DPD 2018/10 Transporta pakalpojumi Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem 2018-02-12
2018-02-01 DPD 2018/7 PASKAIDROJUMA RAKSTA “VIDES OBJEKTA “SAULES KALNĀ” BŪVNIECĪBA VIENĪBAS DĀRZĀ, DAUGAVPILĪ” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 2018-02-12
2018-01-31 DPD 2018/8 Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana 2018-02-12
2018-01-31 ASDS/2018/23/KF Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojektam „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, 18.Novembra un Ventspils ielu krustojums 2018-02-16
2018-01-31 DPD 2018/9 Sporta ieroču munīcijas un mērķu piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām 2018-02-14
2018-01-26 DS/2018/3 Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā 2018-04-16
2018-01-26 DPD 2018/4 Estakādes D laiduma konstrukcijas 8-9-10-11 papildus risinājuma projektēšana būvprojekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” ietvaros 2018-02-06
2018-01-23 DPD 2018/5 Aizsargdambja projektēšana Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī 1.kārta, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu krustojumam 2018-02-05
2018-01-19 DPD 2018/6 AUGSNES UN ŪDENS PIESĀRŅOJOŠO STIHISKO IZGĀZTUVJU LIKVIDĀCIJA DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2018-01-30
2018-01-19 DS/2018/3 Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā 2018-02-19
2018-01-18 L 2018/03 Aukstā asfalta iegāde 2018-01-29
2018-01-15 DŪ-2018/1 Darba apģērbu un darba apavu piegāde 2018-02-12
2018-01-12 DS/2018/2 Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana 2018-01-29
2018-01-11 L 2018/02 Rezerves daļu iegāde SIA “LABIEKĀRTOŠANA-D” transportlīdzekļiem 2018-01-22
2018-01-09 DS/2018/1 Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā 2018-02-06
2018-01-04 L 2018/01 Elektroenerģijas iegāde SIA “LABIEKĀRTOŠANA-D vajadzībām 2018-01-15
2017-12-20 DPD 2017/169 Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm 2018-01-09
2017-12-18 DPD 2017/173 Kaisāmā materiāla nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības privātā sektora iedzīvotājiem ziemas periodā 2018-01-03
2017-12-15 DS/2017/31. Projektēšanas darbu veikšana 2017-12-29
2017-12-12 SPK2017/5 Mikroautobusa iegāde 2017-12-27
2017-12-12 DŪ-2017/33 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” 2018-01-03
2017-12-11 ASDS/2017/101 Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām 2017-12-28
2017-12-11 ASDS/2017/93 Vieglo pasažieru/kravas automašīnas iegāde AS „Daugavpils satiksme” vajadzībām 2018-01-22
2017-12-06 DPD 2017/171 Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas telpu atjaunošanai 2017-12-18
2017-12-06 DPD 2017/166 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2018.gadā 2017-12-18
2017-12-05 DPPI KSP 2017/1 LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLA IKDIENAS UZTURĒŠANAS UN SKALOŠANAS DARBI DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2017-12-18
2017-12-05 DŪ-2017/32 Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība, Daugavpilī 2018-01-08
2017-12-04 DPD 2017/163 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ezeru ielā Nr.40, Daugavpilī 2017-12-15
2017-12-01 DPD 2017/165 Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2017-12-12
2017-12-01 DPD 2017/168 Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, jumta seguma un logu nomaiņa 2017-12-13
2017-12-01 DPD 2017/164 Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana un apsaimniekošana Daugavpilī 2017-12-12
2017-11-28 DS/2017/30 Projektēšanas darbu veikšana 2017-12-14
2017-11-23 DS/2017/29 Siltumenerģijas skaitītāju, citu mērlīdzekļu pārbaude un remonta pakalpojumi siltumenerģijas skaitītājiem 2018.gadā 2017-12-08
2017-11-17 DPD 2017/159 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2017-11-29
2017-11-15 DS/2017/28 Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A,Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3,Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apakalpošanas veikšanu 2017-12-15
2017-11-13 DPD 2017/156 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi 2017-11-24
2017-11-13 DPD 2017/141 Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017-11-24
2017-11-10 DŪ-2017/30 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī 2017-12-01
2017-11-09 DŪ-2017/31 Flokulanta piegāde notekūdeņu dūņu apstrādei 2017-11-30
2017-11-08 DPD 2017/148 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana trīs Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs (“!!!UZMANĪBU!!! PUBLICĒTI NOLIKUMA SKAIDROJUMI!) 2017-11-30
2017-11-07 DPD 2017/154 Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2017.gadā un demontāžas darbi 2018.gadā 2017-11-21
2017-11-06 DPD 2017/155 PUBLISKĀS SLIDOTAVAS UN SAISTĪTĀ INVENTĀRA NOMA DAUGAVPILS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU UN VIESU AKTĪVĀS ATPŪTAS UN SPORTA VAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI 2017-11-17
2017-11-06 DPD 2017/152 LED gaismas diožu virteņu, figūru un plastmasas bumbu iegāde 2017.gadā 2017-11-17
2017-11-06 DPD 2017/150 Ziemassvētku dāvanu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2017-11-17
2017-10-27 DPD 2017/147 Interjera projekta izstrāde Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, Daugavpilī 2. un 3. būvniecības kārtām 2017-11-08
2017-10-27 DPD 2017/138 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Bērnunamā-patversmē “Priedīte” 2017-11-24
2017-10-25 L 2017/25 Sertificēta veterinārārsta pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2017-11-06
2017-10-24 DŪ-2017/29 Aprīkojuma un elektroenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī 2017-11-14
2017-10-20 DŪ-2017/28 Elektroenerģijas iegāde 2018. gadam 2017-11-22
2017-10-18 DPD 2017/142 Apliecinājuma kartes “Smilšu ielā 92, Daugavpilī, sporta zāles korpusa telpu atjaunošana un Kultūras pils trepju, 2.stāva foaje telpu grīdu un sanmezglu bloku atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzība 2017-10-31
2017-10-18 DPD 2017/140 BŪVPROJEKTA „ĒKAS KR.VALDEMĀRA IELĀ 1, DAUGAVPILĪ PIELĀGOŠANA VIDES PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 2017-11-02
2017-10-17 DS/2017/27 Ķīmiskās ūdens attīrīšanas ēkas demontāža 2017-10-31
2017-10-16 DPD 2017/137 Daugavpils pilsētas domes mājaslapas izstrāde 2017-10-27
2017-10-16 DPD 2017/139 STADIONA “LOKOMOTĪVE” NOJUMES POLIKARBONĀTA SEGUMA NOMAIŅA 2017-10-30
2017-10-16 DS/2017/26 Tvaika turbīnas PR-6-4/1,0/0,1-1 konservācijai 2017-10-30
2017-10-13 ASDS/2017/44 Transporta līdzekļu ārpuses mazgāšanas iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā 2017-11-24
2017-10-13 ASDS/2017/83 Lietotu autobusu iegāde 2017-10-30
2017-10-11 DŪ-2017/27 ”Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas” būvprojekta ekspertīze 2017-11-01
2017-10-10 DPD 2017/135 Caurtekas atjaunošana Lidotāju ielā, Daugavpilī 2017-10-23
2017-10-06 ID L2017/24 Vienkausa ekskavatora pakalpojumu sniegšana 2017-10-17
2017-10-05 L2017/23 Rotējošā drupinātāja pakalpojumu sniegšana 2017-10-16
2017-10-04 DPD 2017/136 Papildus būvdarbi Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 2017-10-16
2017-09-25 DS/2017/25 Izolēto cauruļu iegāde 2017-10-09
2017-09-22 DPD 2017/130 Papildus būvdarbi Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 2017-10-03
2017-09-21 DPD 2017/131 CAURBRAUCAMO PAGALMU REMONTS DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2017-10-02
2017-09-20 L 2017/22 Autopacēlāja pakalpojumu sniegšana 2017-10-02
2017-09-19 DŪ-2017/26 Reaģenta fosfora atdalīšanai notekūdeņos piegāde 2017-10-20
2017-09-19 DPD 2017/128 CAURBRAUCAMO PAGALMU REMONTS DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2017-10-02
2017-09-19 ASDS/2017/53 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi 2017-09-21
2017-09-19 DPD 2017/129 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE TRIBĪŅU IZBŪVEI UN MODUĻU ĒKU NOVIETOŠANAI PIE ESOŠĀ FUTBOLA LAUKUMA, STADIONA IELĀ 1, DAUGAVPILĪ 2017-10-02
2017-09-14 DPD 2017/120 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTIEM 2017-09-22
2017-09-14 DS/2017/23 Malkas piegāde 2017-09-29
2017-09-14 DS/2017/24 Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde 2017-09-29
2017-09-08 ASDS/2017/72 AS „Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana 2017-09-20
2017-09-08 L 2017/21 Traktortehnikas ar smalcinātāju bez operatora ekspluatācijas noma uz noteiktu laiku 2017-09-19
2017-09-06 DPD 2017/122 PAMATNES IZBŪVE UN MĀKSLĪGA SEGUMA IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ VARŠAVAS IELĀ 1B, DAUGAVPILĪ 2017-09-18
2017-09-01 DPD 2017/121 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017. un 2018.gada konsolidēto pārskatu 2017-09-12
2017-08-25 ASDS/2017/63 AS „Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana 2017-09-08
2017-08-25 ASDS/2017/18/KF Kabeļlīnijas izbūve no Depo Jātnieku ielas 90 līdz Stropu ciematam KF projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2017-09-25
2017-08-24 DŪ-2017/25 Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī 2017-09-25
2017-08-21 DŪ-2017/24 Intelektuālās videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana 2017-09-11
2017-08-21 DŪ-2017/23 Flokulanta notekūdeņu dūņu apstrādei piegāde 2017-10-06
2017-08-18 DPD 2017/119 Vingrošanas, slēpošanas un rollerslēpošanas inventāra iegāde un piegāde projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101) aktivitāšu īstenošanai 2017-08-31
2017-08-18 DPD 2017/118 LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLA IKDIENAS UZTURĒŠANAS UN SKALOŠANAS DARBI DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2017-08-29
2017-08-17 DŪSP-2017/35 Rūpnieciskās gāzes iegāde un gāzes balonu noma 2017-08-23
2017-08-15 DŪ-2017/22 Kanalizācijas sistēmas uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu veidgabalu un papildu materiālu (piederumu) iegāde 2017-08-30
2017-08-15 DPD 2017/116 Būvdarbu veikšana Latviešu kultūras centra vajadzībām 2017-08-28
2017-08-15 DPD 2017/114 Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku energosertifikācija 2017-08-28
2017-08-14 DPD 2017/115 Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltā, Daugavpilī 2017-08-25
2017-08-10 DPD 2017/111 Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos 2017-08-21
2017-08-10 DS/2017/22 Siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu izstrāde 2017-08-28
2017-08-03 DPD 2017/106 Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017-08-14
2017-08-01 DPD 2017/99 Publiska interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2017-08-14
2017-07-28 DPD 2017/105 Sporta inventāra iegāde un piegāde projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101) aktivitāšu īstenošanai 2017-08-09
2017-07-27 DS/2017/21 Virpas piegāde 2017-08-10
2017-07-27 DPD 2017/104 ŠĶŪŅU NOJAUKŠANA MEŽA IELĀ, DAUGAVPILĪ (MEŽA UN JAUNCIEMA IELU KRUSTOJUMĀ) 2017-08-08
2017-07-25 DS/2017/20 Kokskaidu granulu piegāde 2017-08-09
2017-07-25 DS/2017/19 Malkas piegāde 2017-08-08
2017-07-17 AK DS/2017/18 KF Būvdarbu veikšana proejkta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes,Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros 2017-10-06
2017-09-05 DS/2017/17 KF Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros 2017-10-05
2017-07-21 DPD 2017/101 Papildus būvdarbi objektam “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana. (1.kārta)” 2017-08-02
2017-07-21 DPD 2017/102 Meliorācijas būves, virszemes ūdensobjektu un to pieguļošās teritorijas tīrīšanas darbi 2017-08-01
2017-07-17 DS/2017/16 KF Būvuzraudzības veikšana projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros 2017-10-04
2017-07-19 DPD 2017/98 Kopētāju, drukas iekārtu kartridžu iegāde, uzpilde un atjaunošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām 2017-07-31
2017-07-19 DPD 2017/94 Fiziskās, tehniskās Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vajadzībām 2017-07-27
2017-07-18 PD 2017/1 Esošo autostāvvietu kases automātu CALE MP102 atjaunināšana 2017-07-31
2017-07-13 L2017/20 Ielu apgaismes ķermeņu iegāde 2017-07-24
2017-07-03 DŪ-2017/21 Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī 2017-08-02
2017-06-30 DŪ-2017/20 Intelektuālās videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana 2017-08-02
2017-06-22 L2017/19 Dolomīta šķembu iegāde 2017-07-05
2017-06-21 DŪ-2017/19 Minerālmateriālu piegāde inženiertehniskiem darbiem un ceļu būvei 2017-07-05
2017-06-21 DŪ-2017/18 Asfalta seguma atjaunošana 2017-07-05
2017-06-16 DPD 2017/89 ŽALŪZIJU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2017-06-29
2017-06-16 DPD 2017/88 SANITĀRO KONTEINERU UZSTĀDĪŠANA ESPLANĀDES, DUBROVINA UN CENTRĀLAJĀ PARKĀ SANITĀRĀS TĪRĪBAS UZTURĒŠANAI DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2017-06-30
2017-06-12 DPD 2017/87 VIDEOSISTĒMAS APRĪKOJUMU PIEGĀDE 2017-06-26
2017-06-08 L2017/18 Dolomīta šķembu iegāde 2017-06-19
2017-06-08 DPD 2017/86 KĀPŅU PĀRBŪVE DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2017-06-21
2017-06-02 DPD 2017/82 Iekštelpu remontdarbi Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Stāvā ielā 41, Daugavpilī un Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Šaurā ielā 20, Daugavpilī 2017-06-14
2017-05-26 DPD 2017/80 Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā 2017-06-07
2017-05-25 DŪ-2017/17 Minerālmateriālu piegāde inženiertehniskiem darbiem un ceļu būvei 2017-06-12
2017-05-25 DŪ-2017/12 Dabasgāzes iegāde 2017-06-12
2017-05-24 DPD 2017/79 Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve 2017-06-05
2017-05-22 DPD 2017/76 SANITĀRO KONTEINERU UZSTĀDĪŠANA ESPLANĀDES, DUBROVINA UN CENTRĀLAJĀ PARKĀ SANITĀRĀS TĪRĪBAS UZTURĒŠANAI DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2017-06-02
2017-05-22 DPD 2017/72 VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS PAPLAŠINĀŠANAS DARBI DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2017-06-05
2017-05-19 DPD 2017/73 Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, autoruzraudzība un būvdarbi futbola stadiona Stadiona ielā 1, Daugavpilī, būvniecībai (pārbūvei) un infrastruktūras izveidei 2017-05-30
2017-05-19 L2017/16 SIA „Labiekārtošana-D” darbinieku veselības apdrošināšana 2017-05-30
2017-05-19 L2017/15 Elektrisko spuldžu iegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2017-05-30
2017-05-18 DS/2017/15 Vārāmā sāls un sāls tablešu piegāde 2017-06-01
2017-05-18 DPD 2017/71 Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017-05-29
2017-05-18 ASDS/2017/15/KF Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ''Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā'' ietvaros 2017-06-27
2017-05-18 DPD 2017/49 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2017-06-07
2017-05-17 DS/2017/14 Darba apģērbu, apavu, darba aizsardzības līdzekļu un darba cimdu piegāde 2017-05-29
2017-05-15 DŪ-2017/15 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana angāra būvniecībai smilšu ūdeņu pieņemšanas sūknētavai Daugavas ielā 32, Daugavpilī 2017-05-29
2017-05-15 DŪ-2017/16 Fasondaļu, uzmavu un adapteru (ūdensvadam) iegāde 2017-05-29
2017-05-13 DPD 2017/70 Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai, Daugavpilī, un ielu gaismekļu piegāde 2017-05-25
2017-05-12 DS/2017/13 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2017-05-26
2017-05-12 DŪ-2017/14 Kanalizācijas sūkņu staciju drupinātāju vadības skapju ar hidrostatiskajām mērīšanas ierīcēm piegāde 2017-06-12
2017-05-08 DPD 2017/65 Daugavpils pilsētas svētku pasākuma apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojuma nodrošināšana 2017-05-22
2017-05-08 DPD 2017/64 SKATUVJU KONSTRUKCIJU UN VIDEO EKRĀNU NOMA DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMAM 2017-05-22
2017-05-03 DPD 2017/61 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības organizētajās sporta nometnēs 2017-05-15
2017-05-03 DŪ-2017/13 Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana 2017-05-19
2017-05-02 DPD 2017/66 Sporta ieroču munīcijas un inventāra iegāde Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām 2017-05-15
2017-05-02 DPD 2017/67 Videosistēmas aprīkojumu piegāde 2017-05-15
2017-04-28 L2017/14 Greidera pakalpojumu sniegšana 2017-05-11
2017-04-26 L2017/13 Kravas pašizgāzēja pakalpojumu sniegšana SIA “Labiekārtošana – D” vajadzībām 2017-05-09
2017-04-25 DS/2017/12 Vakuumslēdžu uzstādīšana T-1(2TP) un T-2(2TP) Siltumcentrālē nr.3 10 KV sadalē 2017-05-05
2017-04-21 DS/2017/11 Vakuumslēdžu uzstādīšana F-21 Siltumcentrālē nr.2 10 KV sadalē 2017-05-08
2017-04-20 DPD 2017/60 Sporta tērpu un apavu piegāde Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Sporta nodaļas vajadzībām 2017-05-02
2017-04-19 DPD 2017/51 Kopētāju, drukas iekārtu kartridžu iegāde, uzpilde un atjaunošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2017-05-02
2017-04-13 DPD 2017/57 Kompensējamo medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vajadzībām 2017-04-27
2017-04-13 DPD 2017/58 Formas tērpu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām 2017-04-27
2017-04-12 DŪ-2017/10 Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu uzbūve vai rekonstrukcija ar beztranšejas (caurduršanas) metodi 2017-04-24
2017-04-12 DPD 2017/54 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas 18.Novembra ielā 354A, Daugavpilī energoefekttivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.) 2017-04-26
2017-04-11 DPD 2017/59 Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS „Dinaz” rajonā izbūve, Daugavpilī, I kārta 2017-04-25
2017-04-07 DPD 2017/55 STADIONA “LOKOMOTĪVE” NOJUMES POLIKARBONĀTA SEGUMA NOMAIŅA 2017-04-21
2017-04-06 DŪ-2017/11 Celtniecības materiālu iegāde 2017-04-20
2017-04-06 DPD 2017/50 Lietota sniega lielgabala un mobilās sūkņu stacijas piegāde 2017-04-20
2017-04-04 DŪ-2017/8 Būvdarbu pakalpojumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības gaitā 2017-05-08
2017-04-04 DPD 2017/47 Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2017-04-18
2017-03-31 DPD 2017/48 Auto stāvlaukuma izbūve Alejas ielā 96, Daugavpilī 2017-04-12
2017-03-31 DPD 2017/45 OPERATĪVĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VAJADZĪBĀM 2017-04-12
2017-03-31 DPD 2017/46 REVĪZIJAS VEIKŠANA UN ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMA SNIEGŠANA PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU 2017.GADA PĀRSKATIEM 2017-04-11
2017-03-29 DS/2017/9 Sūkņu stacijas demontāža 2017-04-12
2017-03-24 DŪ-2017/9 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2017-04-24
2017-03-24 ASDS/2017/14/KF Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ''Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā'' ietvaros 2017-04-24
2017-03-23 DPD 2017/44 Sporta ieroču munīcijas un inventāra iegāde Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām 2017-04-03
2017-02-15 DS/2017/5 Jaunās lokālās katlumājas “Cēsu”, Cēsu ielā, Daugavpilī, Būvniecības projekta izstrāde 2017-03-15
2017-03-22 DPD 2017/43 Tehniskās dokumentācijas izstrāde futbola laukumam Stadiona ielā 1, Daugavpilī 2017-04-03
2017-03-15 DPD 2017/39 Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos 2017-03-27
2017-03-14 DPD 2017/36 Šaujamieroču, munīcijas un aizsargekipējuma piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām 2017-03-27
2017-03-08 DS/2017/07 Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana 2017-03-23
2017-03-08 DPD 2017/29 Būvprojekta „Futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība 2017-03-03
2017-03-07 DS/2017/07 Kompensācijas droseļa iegāde 2017-03-21
2017-03-06 DPD 2017/33 DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVO IZDEVUMU IZVEIDE, DRUKA UN IZPLATĪŠANA 2017-03-17
2017-03-06 DS/2017/6 2017.finanšu gada pārskata revīzijas veikšana 2017-03-20
2017-03-02 DŪ-2017/1 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai 2017-03-16
2017-02-28 DPD 2017/32 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām 2017-03-13
2017-02-28 DŪ-2017/7 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” 2017-04-14
2017-02-28 L2017/12 Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 2017-03-13
2017-02-27 L2017/11 Dārzkopības tehnikas iegāde un piegāde 2017-03-10
2017-02-24 DPD 2017/28 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūras pārbūve, Daugavpilī 2.kārta” (SAM 5.6.2.) 2017-03-10
2017-02-24 DPD 2017/19 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvobjektam: „Stāvlaukuma būvniecība zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111001, Odu un Vaļņu ielu rajonā, Daugavpilī” (SAM 3.3.1.) (71320000-7) 2017-03-07
2017-02-24 DPD 2017/16 Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa 8. bastiona kreisā flanga kazemātu restaurācijai Nikolaja ielā 11, Daugavpilī 2017-02-24
2017-02-24 DPD 2017/30 DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PUBLICITĀTES NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ IZDOTAJOS VIETĒJOS LAIKRAKSTOS 2017-03-09
2017-02-24 L2017/10 Reljefa betona bruģakmens piegāde 2017-03-07
2017-02-23 DPD 2017/26 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTIEM 2017-03-14
2017-02-22 SPK2017/4 Pandusa pārbūve Stacijas ielā 63, Daugavpils, saskaņā ar projektu 2017-03-06
2017-02-21 L 2017/09 Celtniecības atkritumu-būvgružu pieņemšana noglabāšanai/utilizācijai 2017-03-06
2017-02-17 SPK2017/3 Pandusa pārbūve Stacijas ielā 63, Daugavpils, saskaņā ar projektu 2017-02-20
2017-02-17 DPD 2017/17 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Sēlijas ielā, Daugavpilī 2017-02-28
2017-02-17 DPD 2017/15 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas 18.Novembra ielā 354A, Daugavpilī energoefekttivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.) 2017-03-03
2017-02-16 DPD 2017/25 Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vajadzībām 2017-02-28
2017-02-15 DS/2017/5 Jaunās lokālās katlumājas “Cēsu”, Cēsu ielā, Daugavpilī, Būvniecības projekta izstrāde 2017-03-15
2017-02-14 L2017/8 Mobilā sijātāja pakalpojumu sniegšana 2017-02-27
2017-02-14 DPD 2017/23 KARTODROMA, BLĀZMAS IELĀ 11, DAUGAVPILĪ, BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 2017-02-27
2017-02-14 DŪ-2017/6 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2017-02-28
2017-02-13 DPD 2017/24 DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVO IZDEVUMU IESPIEŠANA 2017-02-24
2017-02-13 DS/2017/04 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2017-02-27
2017-02-10 L 2017/07 Kravas pašizgāzēja pakalpojumu sniegšana SIA “Labiekārtošana – D” vajadzībām 2017-02-21
2017-02-09 DPD 2017/21 Būvprojekta „Futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība 2017-02-20
2017-02-09 DPD 2017/22 Ielu apgaismojuma izbūve Nometņu ielā posmā no Ūdensvada ielas līdz Patversmes ielai, Daugavpilī 2017-02-20
2017-02-08 L2017/06 Betona iegāde 2017-02-20
2017-02-08 L 2017/05 Apdares materiālu (krāsu, laku, šķīdinātāju u.c.) iegāde 2017-02-20
2017-02-07 DPD 2017/20 ĒKU TĒRVETES IELĀ 29, DAUGAVPILĪ NOJAUKŠANA 2017-02-20
2017-02-01 . DPD 2017/16 Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa 8. bastiona kreisā flanga kazemātu restaurācijai Nikolaja ielā 11, Daugavpilī 2017-02-15
2017-02-01 L2017/04 Pulverkrāsošanas pakalpojumu sniegšana 2017-02-13
2017-02-01 DPD 2017/14 UZPŪŠAMO BORTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS SPORTA UN JAUNATNES DEPARTAMENTA SPORTA NODAĻAS VAJADZĪBĀM 2017-02-13
2017-01-31 DŪ-2017/5 Celtniecības materiālu piegāde pazemes ūdeņu atradnes 2017-02-20
2017-01-26 DPD 2017/12 Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju 2017-02-03
2017-01-26 DS/2017/3 Pārnēsājamā relejaizsardzības stenda iegāde 2017-02-09
2017-01-26 DPD 2017/10 Būvprojekta ekspertīzes veikšana 2017-02-07
2017-01-25 DPD 2017/11 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta braucieniem uz sacensībām un pasākumiem 2017-02-06
2017-01-25 DŪ-2017/4 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2017-02-07
2017-01-24 L2017/03 Divu lietotu automašīnu iegāde 2017-02-06
2017-01-20 DPD 2017/8 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldību iestāžu vajadzībām 2017-01-31
2017-01-20 DPD 2016/202 Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētā 2017-01-31
2017-01-20 DPD 2017/5 Daugavpils pilsētas domes mājaslapas izstrāde 2017-02-01
2017-01-18 DŪ-2017/3 Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana 2017-02-20
2017-01-16 DS/2017/02 Spiediena kalibratoru iegāde 2017-01-30
2017-01-13 DPD 2016/223 Obligātās veselības pārbaudes veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem 2017-01-30
2017-01-13 DPD 2017/3 Apliecinājuma kartes “Dubrovina parka strūklakas inženiertīklu pievadu pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana un būvdarbu veikšana saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju 2017-01-24
2017-01-12 DPD 2017/4 Augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2017-01-25
2017-01-11 DPD 2016/224 Ielu apgaismojuma izbūve Nometņu ielā un Jelgavas ielā, Daugavpilī, un ielu gaismekļu piegāde 2017-01-23
2017-01-11 DŪ-2017/2 Smalcinātāju piegāde 2017-01-25
2017-01-11 L2017/02 AUTOGĀZES IEGĀDE 2017-01-23
2017-01-06 L2017/01 Dēļu piegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām 2017-01-17
2017-01-04 DS/2017/1 Veselības apdrošināšana 2017/2018.gadā 2017-01-25
2016-12-29 DPD 2016/221 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2017.gadā 2017-01-11
2016-12-27 DPD 2016/215 Kaisāmā materiāla (sāls/smilts maisījums) piegāde konteineros Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām 2017-01-10
2016-12-23 DPD 2016/213 Daugavpils pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gadā 2017-01-11
2016-12-23 DPD 2016/168 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017-01-11
2016-12-22 DPD 2016/216 Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa 8. bastiona kreisā flanga kazemātu restaurācijai Nikolaja ielā 11, Daugavpilī 2017-01-10
2016-12-13 DPD 2016/219 Tērpu izgatavošana Latviešu kultūras centram 2016-12-16
2016-12-12 DPD 2016/212 Kurināmā piegāde Latviešu kultūras centram 2016-12-15
2016-12-19 DPD 2016/198 Ielu apgaismojuma izbūve Nometņu ielā un Jelgavas ielā, Daugavpilī, un ielu gaismekļu piegāde 2016-01-09
2016-12-19 DS/2016/27 Kaitīgo vielu izmešu monitorings 2016-12-30
2016-12-16 DPD 2016/218 Koncerta “Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends. Operu ārijas” nodrošināšana 2016-12-09
2016-12-15 DPD 2016/220 Ģimenes ārsta un ārstu speciālistu pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientiem 2017.gadā 2016-12-22
2016-12-15 DŪ-2016/41 Lietotas automašīnas piegāde 2016-12-28
2016-12-14 DPD 2016/203 Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana un apsaimniekošana sanitārās tīrības nodrošināšanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2016-12-28
2016-12-09 DPD 2016/214 Transporta pakalpojumi Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem 2016-12-20
2016-12-08 L2016/51 Malkas piegāde apkures sezonai 2016-12-19
2016-12-05 DPD 2016/217 Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-12-16
2016-11-30 L2016/50 Dārzkopības preču piegāde 2016-12-12
2016-11-29 DPD 2016/181 Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm 2016-12-12
2016-11-01 DPD 2016/196 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2016-11-07
2016-11-23 DPD 2016/211 Akustiskās sistēmas iegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām 2016-12-06
2016-11-22 DPD 2016/210 Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde Daugavpils pilsētas Sociālā dienesta vajadzībām 2016-12-05
2016-11-22 L2016/49 Dzīvnieku barības piegāde Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2016-12-05
2016-11-21 DŪ-2016/40 Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 2016-12-07
2016-11-21 DPD 2016/209 Ziemassvētku dāvanu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2016-12-02
2016-11-17 DS/2016/26 Siltumenerģijas skaitītāju un mērlīdzekļu pārbaude 2016-11-30
2016-11-16 DPD 2016/207 Elektroiekārtu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2016-11-29
2016-11-14 DPD 2016/206 Vieglā automobiļa iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām 2016-11-28
2016-11-11 DPD 2016/204 Tērpu izgatavošana un piegāde Latviešu kultūras centram 2016-11-23
2016-11-08 DPD 2016/205 AUTOMĀTISKĀS RINDU IZVEIDOŠANAS SISTĒMAS UN PERSONĀLA IZSAUKUMA SISTĒMAS PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 39, DAUGAVPILĪ 2016-11-21
2016-11-04 DPD 2016/197 Ielu apgaismojuma pārbūve Liela ielā posmā no Silenes ielas līdz Vienības tiltam, Daugavpilī, un ielu gaismekļu piegāde 2016-11-15
2016-11-04 L2016/47 Atkritumu urnu un parka solu iegāde un piegāde 2016-11-15
2016-11-02 DPD 2016/200 Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem 2016-11-11
2016-11-01 DPD 2016/194 Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā 2016-11-14
2016-11-01 L2016/46 Eglīšu piegāde Ziemassvētku noformējumu nodrošināšanai 2016-11-14
2016-11-01 L2016/45 Lietota kravas pašizgāzēja ar manipulatoru iegāde 2016-11-11
2016-10-31 L2016/44 Puķu sēklu un stādu piegāde 2017.gadam 2016-11-11
2016-10-28 DPD 2016/195 Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa un remonts 2016-11-08
2016-10-28 DPD 2016/193 Būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-11-08
2016-10-28 L2016/43 Vienkausa ekskavatora pakalpojumu sniegšana 2016-11-08
2016-10-26 DŪ-2016/38 Elektroenerģijas iegāde 2017. gadam 2016-11-28
2016-10-24 DPD 2016/190 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi 2016-11-04
2016-10-21 DŪ-2016/37 Lietoto automašīnu piegāde 2016-11-02
2016-10-30 L2016/42 LED gaismekļu iegāde 2016-10-30
2016-10-18 DPD 2016/189 TRANSPORTLĪDZEKĻU MOMENTĀLĀ ĀTRUMA ATTĒLOŠANAS DISPLEJU PIEGĀDE 2016-10-31
2016-10-14 L2016/41 Vienkausa ekskavatora pakalpojumu sniegšana 2016-10-25
2016-10-14 DPD 2016/187 Gubiščes ezera ūdens līmeņa izmaiņu noteikšana ezera dibena tīrīšanas rezultātā 2016-10-25
2016-10-13 DPD 2016/135 Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēku un telpu tehniskā apsardze 2016-10-24
2016-10-13 DPD 2016/186 Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem 2016-10-28
2016-10-12 DPD 2016/185 Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Daugavpils pilsētas domes vajadzībām 2016-10-24
2016-10-11 ID L2016/40 Lietota kravas pašizgāzēja ar manipulatoru iegāde 2016-10-24
2016-10-10 DPD 2016/184 Veselības apdrošināšanas polises iegāde personām, kurām piešķirta goda zīme “Žiteļu blokadnogo Ļeņingrada” un/vai medaļa “Za oboronu Ļeņingrada 2016-10-21
2016-10-07 DPD 2016/170 Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) - ēkai Minskas ielā 1, Daugavpilī un Fabrikas ielas pārbūvei posmā no Centrālās ielas līdz Dzelzceļu ielai, Daugavpilī 2016-10-19
2016-10-07 DPD 2016/183 Būvprojekta “Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-10-18
2016-10-06 DPD 2016/180 SPORTA BĀZES “DZINTARIŅŠ” KRIMULDAS IELĀ 41, DAUGAVPILĪ APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA 2016-10-18
2016-10-06 DPD 2016/178 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2016-10-17
2016-10-05 DŪ-2016/36 “Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” 2016-11-04
2016-10-04 DPD 2016/172 Ielu seguma papildus atjaunošanas darbi Grīvas mikrorajonā, Daugavpilī 2016-10-17
2016-10-03 DPD 2016/174 LED gaismas diožu virteņu un figūru piegāde 2016-10-14
2016-10-03 L2016/39 Vienkausa ekskavatora pakalpojumu sniegšana 2016-10-11
2016-09-30 DPD 2016/177 Grīdas trenēšanās ringa uz rāmja un mākslas vingrošanas inventāra iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-10-12
2016-09-30 DPD 2016/164 Remontdarbi Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā un Vienības namā 2016-10-11
2016-09-29 DS/2016/25 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2016-10-13
2016-09-27 DS/2016/24 Rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīzes veikšana” PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2016-10-11
2016-09-27 L2016/38 Krūmu un ziemciešu stādu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2016.gada rudenim 2016-10-10
2016-09-26 L2016/37 Autoevakuatora pakalpojumu sniegšana 2016-10-07
2016-09-26 L2016/36 Metāla izstrādājumu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 2016-10-07
2016-09-23 DPD 2016/169 Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem Vienības ielā 36A, Daugavpilī 2016-10-04
2016-09-22 DPD 2016/171 MĒBEĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2016-10-10
2016-09-19 DS/2016/23 Par tiesībām piešķirt kredītlīniju 2016./2017. gada apkures sezonas vajadzībām 2016-10-03
2016-09-19 DPD 2016/139 Ielu apgaismojuma izbūve Daugavpils pilsētas ielās 2016-09-30
2016-09-15 DPD 2016/167 18.novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai pārbūve, Daugavpilī 2016-09-26
2016-09-12 DPD 2016/155 Satiksmes drošības uzlabošana Daugavpils pilsētas ielās 2016-09-23
2016-09-12 DPD 2016/166 BOKSA RINGA, MOBILĀS SISTĒMAS BOKSERMAISU PIEKARŠANAI UN MĀKSLAS VINGROŠANAS INVENTĀRA IEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2016-09-23
2016-09-09 DPD 2016/165 Serveru piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-09-20
2016-09-09 DPD 2016/160 Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) - ēkai Minskas ielā 1, Daugavpilī un Fabrikas ielas pārbūvei posmā no Centrālās ielas līdz Dzelzceļu ielai, Daugavpilī 2016-09-21
2016-09-09 DPD 2016/161 Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana 2016-09-20
2016-09-08 DS/2016/22 Automobiļa iegāde 2016-09-23
2016-09-08 DPD 2016/162 REVĪZIJAS VEIKŠANA UN ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMA SNIEGŠANA PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016.GADA KONSOLIDĒTO PĀRSKATU 2016-09-22
2016-09-07 DPD 2016/163 TRANSPORTLĪDZEKĻU MOMENTĀLĀ ĀTRUMA ATTĒLOŠANAS DISPLEJU UZSTĀDĪŠANA 2016-09-19
2016-09-05 L2016/35 Auto stāvlaukuma Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2016-09-16
2016-09-05 DPD 2016/158 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA IZVEIDOŠANA ĒKĀ LĀČPLĒŠA IELĀ 39, DAUGAVPILĪ 2016-09-19
2016-09-02 DPD 2016/154 Ielu seguma atjaunošanas papildus darbi Daugavpils pilsētas ielās un auto stāvlaukuma seguma atjaunošana 2016-09-13
2016-09-02 DPD 2016/149 Ielu seguma atjaunošanas darbi Vecās Forštadtes mikrorajonā, Daugavpilī 2016-09-13
2016-09-02 DŪ-2016/34 Būvprojekta izstrāde 2016-09-19
2016-09-02 L2016/34 Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde 2016-09-14
2016-08-31 L2016/33 Betona bruģakmens un trotuāra apmaļu piegāde 2016-09-12
2016-08-29 DPD 2016/150 Kartodroma laukuma atjaunošana Plūmju ielā 32, Daugavpilī 2016-09-09
2016-08-29 DPD 2016/153 TRANSPORTLĪDZEKĻU MOMENTĀLĀ ĀTRUMA ATTĒLOŠANAS DISPLEJU UZSTĀDĪŠANA 2016-09-12
2016-08-29 DPD 2016/151 Akustiskās sistēmas iegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām 2016-09-09
2016-08-26 DŪ-2016/35 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-09-09
2016-08-26 DŪ-2016/33 Vairogu komplekta piegāde tranšejas sienu stiprināšanai 2016-09-09
2016-08-26 DPD 2016/152 PAUKOŠANAS APRĪKOJUMA PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SPORTA UN JAUNATNES DEPARTAMENTA VAJADZĪBĀM 2016-09-06
2016-08-23 DŪ-2016/18 Nožogojuma ierīkošana pēc adreses Daugavas iela 32, Daugavpils 2016-09-07
2016-08-19 DS/2016/21 Malkas piegāde 2016-09-05
2016-08-19 DŪ-2016/32 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-09-02
2016-08-18 DPD 2016/147 Kustības pārvada pār dz/c Rīga-Daugavpils atjaunošana Kraujas ielā, Daugavpilī 2016-08-30
2016-08-17 DPD 2016/140 FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAJAI ĒKAI „LATGALES ZOODĀRZS” VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ 2016-08-31
2016-08-17 DPD 2016/141 Boksa ringa un mobilās sistēmas boksermaisu piekaršanai iegāde Sporta un jaunatnes departamenta vajadzībām 2016-08-29
2016-08-16 DPD 2016/146 Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavp 2016-08-29
2016-08-16 DPD 2016/143 Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra Nr.05000060218, Nr.05000061014, Daugavpilī 2016-08-29
2016-08-12 L2016/30 Rotējošā drupinātāja pakalpojumu sniegšana 2016-08-23
2016-08-12 L2016/31 Sabiedriskā transporta pieturu nojumu piegāde 2016-08-24
2016-08-11 L2016/32 Būvniecības tehnikas, iekārtu un instrumentu noma 2016-08-22
2016-08-10 DPD 2016/142 Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr.05000271303, Daugavpilī 2016-08-22
2016-08-09 DPD 2016/126 Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-08-22
2016-08-09 DPD 2016/138 Auto stāvlaukuma projektēšana un izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303 2016-08-22
2016-08-05 DS/2016/19 Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2016-08-19
2016-08-05 DS/2016/20 Vārāmā sāls un sāls tablešu piegāde 2016-08-19
2016-08-05 DŪ-2016/31 Cauruļu iegāde 2016-08-23
2016-08-04 DPD 2016/137 DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ESOŠĀ VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA APZINĀŠANA, IZVĒRTĒŠANA UN PĀRSKATA SAGATAVOŠANA 2016-08-16
2016-07-27 DŪ-2016/30 Kanalizācijas kolektora remonts 2016-08-29
2016-07-25 DPD 2016/134 ŽALŪZIJU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2016-08-05
2016-07-19 DPD 2016/133 Transporta pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta un Daugavpils 1.speciālās pamatskolas vajadzībām 2016-08-01
2016-07-19 DPD 2016/127 IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRA VAJADZĪBĀM 2016-07-27
2016-07-18 DŪ-2016/29 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-08-02
2016-07-18 DPD 2016/132 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Latviešu kultūras centra kolektīviem braucieniem uz starptautiskiem festivāliem 2016-07-29
2016-07-15 DPD 2016/131 Skolēnu dienasgrāmatu iespiešana Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm 2016./2017.mācību gadam 2016-07-26
2016-07-15 DPD 2016/130 Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pirmsskolas izglītības ēkām Nr.2 un Nr.28 2016-07-27
2016-07-15 PD 2016/1 Autostāvvietu kases automātu piegāde 2016-07-27
2016-07-15 DS/2016/17 Vakuumslēdžu uzstādīšana F-101 un F111 Siltumcentrālē nr.2 10 KV sadalē 2016-07-28
2016-07-15 DS/2016/16 Ievada un starpsekciju automātisko izslēdzēju uzstādīšana Siltumcentrālē nr.3 SI-0.4 kV 2TP sadalē 2016-07-28
2016-07-14 DPD 2016/129 Bērnu rotaļu laukuma izbūve nojauktās ēkas pamatu teritorijā, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī 2016-07-26
2016-07-14 DPD 2016/128 DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SPORTA UN JAUNATNES DEPARTAMENTA RĪKOTO PASĀKUMU APSKAŅOŠANA, APGAISMOŠANA UN TEHNISKĀ NODROŠINĀŠANA 2016.GADĀ 2016-07-25
2016-07-14 DPD 2016/122 Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas Sociālā dienesta vajadzībām, funkcionālo gultu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vajadzībām 2016-07-26
2016-07-13 DPD 2016/114 Apgaismojuma būvniecība Porohovkas ezera teritorijā un ielu gaismekļu piegāde 2016-07-25
2016-07-13 DPD 2016/123 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Daugavpils pilsētā 2016-07-25
2016-07-12 L2016/29 Zāliena sēklu maisījuma iegāde 2016-07-25
2016-07-08 DPD 2016/125 Digitālās ekspozīcijas izstrāde „ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS VĒSTURISKĀ EKSPOZĪCIJA 2016-07-20
2016-07-08 DPD 2016/124 Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām 2016-07-19
2016-07-08 L2016/28 Gaisvadu līniju kabeļu un kabeļu stiprinājumu piegāde 2016-07-19
2016-07-07 DPD 2016/76 Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2016-07-18
2016-07-06 .DŪ-2016/28 Zālāja seguma atjaunošana 2016-07-21
2016-07-06 DŪ-2016/27 Ūdens mērītāju aku piegāde 2016-07-21
2016-07-06 DPD 2016/117 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2016-07-21
2016-07-04 DPD 2016/120 PROFESIONĀLO ELEKTROIEKĀRTU PIEGĀDE DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLAJAM CENTRAM 2016-07-15
2016-07-04 ASDS/2016/47 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi 2016-07-20
2016-07-01 DPD 2016/119 ”DROŠĪBAS POGAS” PAKALPOJUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” KLIENTIEM” 2016-07-08
2016-07-01 DPD 2016/118 DAUGAVPILS LEDUS HALLES ELEKTRONISKĀ REZULTĀTU TABLO PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA 2016-07-12
2016-07-01 DPD 2016/111 Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pirmsskolas izglītības ēkām Nr.2 un Nr.28 2016-07-13
2016-06-30 DPD 2016/115 Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-07-12
2016-06-30 DPD 2016/116 Niedru pļāvēja, niedru pļāvēja grābekļa, eholota, motorzāģa un metāla konteinera piegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās ūdenstilpēs 2016-07-11
2016-06-29 DPD 2016/85 Porohovkas ezera teritorijas labiekārtošana 2016-07-11
2016-06-29 L2016/27 Pavasara puķu stādu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2017.gadam 2016-07-11
2016-06-20 L2016/26 SIA „Labiekārtošana-D” darbinieku veselības apdrošināšana 2016-07-04
2016-06-17 DŪ-2016/26 Kanalizācijas tīklu fasondaļu, uzmavu, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu, un citu piederumu iegāde 2016-07-08
2016-06-17 DŪ-2016/25 Asfalta seguma atjaunošana 2016-07-07
2016-06-15 DPD 2016/108 ““DROŠĪBAS POGAS” PAKALPOJUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES KLIENTIEM 2016-06-22
2016-06-14 L2016/25 Sīpolpuķu sīpolu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2016.gada rudenim 2016-06-27
2016-06-10 DŪ-2016/24 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-06-27
2016-06-10 DŪ-2016/22 Rezerves daļu iegāde autotransporta uzturēšanai 2016-07-07
2016-06-10 DŪ-2016/21 Autoriepu piegāde 2016-07-07
2016-05-30 DPD 2016/103 Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-06-10
2016-06-08 L2016/24 Gumijas seguma piegāde bērnu rotaļu laukumiem 2016-06-20
2016-06-08 L2016/23 Ielu apgaismes ķermeņu piegāde 2016-06-20
2016-06-07 DPD 2016/107 Sporta tērpu un apavu piegāde Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vajadzībām 2016-06-20
2016-06-03 DS/2016/13 Materiālu piegāde projekta „Siltumtīklu pārbūve Valmieras ielā no Kauņas ielas (kameras Vk-5-8) līdz A.Pumpura ielai (kamera Vk-5-9), Daugavpilī 2016-06-17
2016-06-03 L2016/22 REMONTMATERIĀLU IEGĀDE 2016-06-14
2016-06-02 DS/2016/14 Siltumtīklu pārbūve Valmieras ielā no Kauņas ielas (kamera Vk-5-8) līdz A.Pumpura ielai (kamera Vk-5-9), Daugavpilī 2016-06-17
2016-06-02 DPD 2016/104 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas domei 2016-06-13
2016-06-01 L2016/20 Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde 2016-06-14
2016-05-31 .DŪ-2016/23 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-06-14
2016-05-31 L2016/21 Kabeļskapju piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2016-06-13
2016-05-27 DS/2016/13 Materiālu piegāde projekta „Siltumtīklu pārbūve Valmieras ielā no Kauņas ielas (kameras Vk-5-8) līdz A.Pumpura ielai (kamera Vk-5-9), Daugavpilī 2016-06-10
2016-05-25 DPD 2016/83 BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA IZBŪVE NOJAUKTĀS ĒKAS PAMATU TERITORIJĀ, ALEKSANDRA IELĀ 4, DAUGAVPILĪ 2016-06-06
2016-05-23 DPD 2016/102 Gubiščes ezera piekrastes (posmā no Smilgu ielas līdz 18.Novembra ielai un no 18.Novembra ielas līdz Gubiščes parkam) tīrīšana no apauguma ainaviskā stāvokļa uzlabošanai 2016-06-03
2016-05-23 L2016/19 Elektrisko spuldžu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2016-06-03
2016-05-20 DPD 2016/101 Būvdarbi Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” vajadzībām 2016-06-06
2016-05-10 DS/2016/12 Automobiļu iegāde 2016-05-25
2016-05-19 DPD 2016/100 Sabiedrisko tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina un Centrālajā parkā sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpils pilsētā 2016-05-30
2016-05-19 L2016/18 Apgaismes stabu un konsoļu piegāde 2016-05-30
2016-05-18 DPD 2016/96 Būvprojekta „Tehniskā projekta izstrāde Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” būvekspertīzes veikšana 2016-05-30
2016-05-18 DPD 2016/75 Jaunas ietves un gājēju tilta pār Šuņicas upi izbūve Cietokšņa ielā, Daugavpilī 2016-05-30
2016-05-17 DŪ-2016/20 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-05-31
2016-05-16 DŪ-2016/19 Aizbīdņa dn 600 piegāde 2016-05-30
2016-05-13 DPD 2016/91 Sporta tērpu un apavu piegāde Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vajadzībām 2016-05-25
2016-05-13 DPD 2016/95 Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības organizētajos pasākumos 2016-05-20
2016-05-13 DPD 2016/97 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES KLIENTIEM 2016-05-24
2016-05-12 DPD 2016/98 Būvdarbu veikšana Latviešu kultūras centra vajadzībām 2016-05-25
2016-05-12 DPD 2016/82 Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-05-25
2016-05-11 DPD 2016/89 Valkas ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai satiksmes drošības uzlabošana, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-05-24
2016-05-10 DPD 2016/80 Gubiščes ezera piekrastes (posmā no Smilgu ielas līdz 18.Novembra ielai un no 18.Novembra ielas līdz Gubiščes parkam) tīrīšana no apauguma ainaviskā stāvokļa uzlabošanai 2016-05-24
2016-05-10 DPD 2016/93 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Latviešu kultūras centra kolektīviem braucieniem uz starptautiskiem festivāliem un Jaunatnes departamenta organizēto vasaras bērnu un jauniešu nometņu dalībnieku pārvadāšanai uz ekskursijām 2016-05-24
2016-05-10 DPD 2016/94 DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVO IZDEVUMU IESPIEŠANA 2016-05-23
2016-05-09 DPD 2016/92 AVIOŠOVA NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMĀ 2016-05-13
2016-05-06 DPD 2016/88 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības organizētajās sporta nometnēs 2016-05-23
2016-05-03 ASDS/2016/32 Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām 2016-05-25
2016-05-03 L2016/17 Lietotas automašīnas iegāde 2016-05-17
2016-05-03 DPD 2016/90 Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-05-23
2016-05-02 DŪ-2016/16 Eļļu un smērvielu piegāde automobiļu un kanalizācijas iekārtu (mikseru, sūkņu, reduktoru un citu iekārtu) apkopei 2016-05-16
2016-05-02 DŪ-2016/17 Tehniskā projekta izstrāde objektam “Pazemes ūdeņu atradnes “Vingri” stingrā un bakterioloģiskā režīma aizsargjoslas nožogojums 2016-05-16
2016-05-02 DPD 2016/87 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ORGANIZETAJĀS BĒRNU VASARAS NOMETNĒS 2016-05-12
2016-04-29 DPD 2016/79 Priekšizpētes “Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī” veikšana 2016-05-17
2016-04-29 DPD 2016/70 Izmaksu un ieguvumu analīzes (ekonomiskā analīze un finanšu analīze) izstrāde 2016-05-13
2016-04-28 DPD 2016/84 Sabiedrisko tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina un Centrālajā parkā sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpils pilsētā 2016-05-12
2016-04-28 SPK 2016/4 Apliecinājuma kartes (telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai) “Pirts ēkas telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma maiņai Stacijas ielā 63, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība” 2016-05-11
2016-04-26 DPD 2016/64 Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un mācību vides uzlabošanai 2016-05-11
2016-04-25 DPD 2016/77 Būvprojektu ekspertīzes veikšana 2016-05-09
2016-04-22 DPD 2016/74 BĒRNU ROTAĻU IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2016-05-05
2016-04-22 DPD 2016/72 DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMA APSKAŅOŠANAS UN APGAISMOŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 2016-05-05
2016-04-22 L2016/16 Asfalta ieklāšanas tehnikas pakalpojumu sniegšana 2016-05-06
2016-04-22 DŪ-2016/15 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-05-06
2016-04-22 DPD 2016/71 SKATUVJU KONSTRUKCIJU NOMA DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMAM 2016-05-05
2016-04-21 DS/2016/1 AK Ūdens sagatavošanas ietaises rekonstrukcija 2016-05-31
2016-04-21 DŪ-2016/14 Ogļu bāzes aktivētā granulētā oglekļa gaisa filtram piegāde 2016-05-05
2016-04-21 DPD 2016/73 DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVO IZDEVUMU IESPIEŠANA 2016-05-03
2016-04-20 L2016/14 SIA „Labiekārtošana–D” kravas automašīnas tehniskā apkope un remonts 2016-05-03
2016-04-19 DŪ-2016/13 Fasondaļu, uzmavu un adapteru (ūdensvadam) iegāde 2016-05-03
2016-04-19 DS/2016/11 Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana 2016-05-03
2016-04-18 DPD 2016/68 REKLĀMAS VIDEOKLIPU IZGATAVOŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS TĒLA POPULARIZĒŠANAI 2016-04-22
2016-04-18 DŪ-2016/12 Lūku un kapju iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanai 2016-05-02
2016-04-15 DS/2016/10 Dūmeņa kapitālais remonts 2016-05-05
2016-04-14 DPD 2016/62 BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2016-04-29
2016-04-12 .DŪ-2016/11 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam – “Maģistrālo ūdensvada tīklu un kanalizācijas pievadu būvniecība Blaumaņa ielā, Daugavpilī 2016-04-27
2016-04-12 DPD 2016/67 IV Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma tematiskā satura un publicitātes nodrošināšana 2016-04-25
2016-04-08 DŪ-2016/10 Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība 2016-04-25
2016-04-07 DS/2016/9 Jauna dūmeņa ierīkošana 2016-04-21
2016-04-07 DPD 2016/66 DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVO IZDEVUMU IESPIEŠANA 2016-04-18
2016-04-07 DPD 2016/47 Sporta ieroču munīcijas iegāde Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām 2016-04-18
2016-04-06 DS/2016/8 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2016-04-20
2016-04-06 DPD 2016/63 Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Šaurā ielā 20, Daugavpilī, energosertifikāta aktualizēšana (Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa 2016-04-18
2016-04-05 DPD 2016/61 BĒRNU ROTAĻU IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2016-04-19
2016-04-01 DPD 2016/60 DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVO IZDEVUMU IESPIEŠANA 2016-04-13
2016-04-01 L 2016/13 Zārku un kapu krustu iegāde apbedīšanas vajadzībām 2016-04-12
2016-04-01 DPD 2016/38 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes sportistu pārvadāšanai uz sacensībām 2016-04-13
2016-03-31 DŪ-2016/9 Radiomoduļu iegāde 2016-04-14
2016-03-31 DPD 2016/55 Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācijai Imperatora ielā 8, Daugavpilī 2016-04-12
2016-03-30 DŪ-2016/8 Dzelzsbetona izstrādājumu, cementa maisījumu un transportbetona iegāde 2016-04-13
2016-03-29 DPD 2016/58 BIĻEŠU UN VIESNĪCU REZERVĒŠANAS PAKALPOJUMI 2016-04-13
2016-03-29 DŪ-2016/7 Elektromateriālu iegāde 2016-04-13
2016-03-24 DS/2016/7 Sūkņu stacijas demontāža 2016-04-08
2016-03-24 DPD 2016/53 Būvprojekta „Valkas ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai satiksmes drošības uzlabošana, Daugavpilī” izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-04-08
2016-03-24 DPD 2016/57 Verificētu medicīnas un noliktavas svaru iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām 2016-04-11
2016-03-23 DPD 2016/56 Maizes izstrādājumu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2016-04-07
2016-03-23 DS/2016/6 Tīkla ūdens sūkņu uzstādīšana 2016-04-25
2016-03-23 DPD 2016/29 BIZNESA FORUMA UN PILSĒTAS SVĒTKU VIESU DELEGĀCIJU DALĪBNIEKU IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 2016-04-08
2016-03-22 DPD 2016/48 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma tīklu izbūvei Daugavpils pilsētā 2016-04-05
2016-03-22 DPD 2016/51 Pārģērbšanās kabīņu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera peldvietas rekreācijas infrastruktūras pilnveidošanas vajadzībām 2016-04-05
2016-03-22 DPD 2016/52 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RĪKOTAJOS PASĀKUMOS 2016-04-08
2016-03-22 DPD 2016/50 Formas tērpu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām 2016-04-05
2016-03-21 L2016/11 Celmu frēzes iegāde un piegāde 2016-04-04
2016-03-18 DPD 2016/49 Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī 2016-04-01
2016-03-18 DPD 2016/35 OPERATĪVĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VAJADZĪBĀM 2016-04-04
2016-03-17 DS/2016/5 Kokskaidu granulu piegāde 2016/2017 gadā” PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2016-04-15
2016-03-17 DPD 2016/44 Portatīvo audiogidu sistēma Daugavpils Marka Rotko mākslas centram 2016-04-01
2016-03-16 DPD 2016/46 Pakalpojumu nodrošināšana IV Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma organizēšanai 2016-04-01
2016-03-16 DS/2016/4 Darba apģērbu, apavu, darba aizsardzības līdzekļu un darba cimdu piegāde 2016-03-29
2016-03-15 DPD 2016/45 Apģērba, apavu un gultasveļas iegāde bērnunama-patversmes “Priedīte” audzēkņiem 2016-03-31
2016-03-14 DPD 2016/33 Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-03-30
2016-03-14 DŪ-2016/6 Kanalizācijas kolektoru CCTV inspekcijas veikšana 2016-04-13
2016-03-14 DPD 2016/34 Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves “Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbi un monitoringa novērojumu infrastruktūras pilnveidošana 2016.gadā 2016-03-29
2016-03-11 DPD 2016/39 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība auto stāvlaukumu izbūvei, Daugavpilī 2016-03-23
2016-03-11 DPD 2016/36 Apgaismojuma izbūve aktīvās atpūtas parkā Esplanādē 2016-03-22
2016-03-11 DPD 2016/37 Daugavpils pilsētas infrastruktūras objektu atjaunošana 2016-03-22
2016-03-10 DS/2016/03 Dīzeļģeneratora iegāde 2016-03-24
2016-03-10 DPD 2016/41 Tehniskās dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde centrālapkures sistēmas inženiertīklu atjaunošanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes ēkās 2016-03-22
2016-03-10 DPD 2016/42 Būvprojektu ekspertīzes veikšana 2016-03-23
2016-03-08 DPD 2016/43 Apliecinājuma karšu 2016-03-21
2016-03-07 L2016/10 Lietotas vieglas automašīnas iegāde 2016-03-18
2016-03-04 L2016/09 Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 2016-03-16
2016-03-03 L2016/08 Dolomīta šķembu iegāde 2016-03-15
2016-02-29 L2016/07 Celmu frēzes iegāde un piegāde 2016-03-14
2016-02-26 DŪ-2016/5 Kravas furgona piegāde 2016-03-29
2016-02-24 DPD 2016/30 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm 2016-03-09
2016-02-23 DPD 2016/32 Volejbola formas un garo treniņtērpu piegāde Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolai 2016-03-10
2016-02-23 DPD 2016/04 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām 2016-03-07
2016-02-22 DPD 2016/31 Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām 2016-03-07
2016-02-22 DPD 2016/28 Augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2016-03-09
2016-02-18 DPD 2016/12 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī 2016-02-29
2016-02-18 PKC2016/1 Suvenīru piegāde un izgatavošana Latgales reģionālās poļu un latviešu dziesmas konkursa dalībniekiem 2016-02-22
2016-02-17 .L2016/06 Aukstā asfalta piegāde SIA “Labiekārtošana –D” vajadzībām” 2016-02-29
2016-02-15 DPD 2016/27 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 2016. gada pārskatiem 2016-03-07
2016-02-15 DPD 2016/22 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils 3.vidusskolā 2016-03-04
2016-02-12 DPD 2016/09 Videonovērošanas sistēmas datu pārraides pakalpojumu nodrošināšana 2016-02-23
2016-02-12 ID L2016/05 Dolomīta šķembu iegāde 2016-02-23
2016-02-11 DPD 2016/24 Digitālās ekspozīcijas izstrāde „ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS VĒSTURISKĀ EKSPOZĪCIJA” 2016-02-22
2016-02-11 DPD 2016/25 Voljēru un suņu būdu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmes vajadzībām 2016-02-25
2016-02-10 L2016/04 SIA “Labiekārtošana – D” būvobjektu fiziskās apsardzes nodrošināšana 2016-02-22
2016-02-10 DPD 2016/23 Metāla konteineru piegāde atkritumu savākšanai Daugavpils pilsētas kapsētu teritorijās 2016-02-23
2016-02-09 DŪ-2016/3 Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai piegāde 2016-03-14
2016-02-09 DPD 2016/15 BĒRNU ROTAĻU IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJĀ 2016-02-25
2016-02-08 L2016/03 Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde 2016-02-19
2016-02-08 ASDS/2016/15 Būvprojektu ekspertīzes veikšana 2016-02-24
2016-02-08 DPD 2016/21 Būvprojekta `Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS `Dinaz` rajonā izbūve, Daugavpilī` izstrādāšana un autoruzraudzība 2016-02-19
2016-02-05 DŪ-2016/4 Celtniecības materiālu iegāde 2016-03-09
2016-02-05 DPD 2016/19 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu ietvju pārbūvei, Daugavpilī 2016-02-16
2016-02-05 DPD 2016/20 Medikamentu un medicīnas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2016-02-23
2016-02-03 DPD 2016/13 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība auto stāvlaukumu izbūvei, Daugavpilī 2016-02-15
2016-02-03 DPD 2015/140 DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PUBLICITĀTES NODROŠINĀŠANA LAIKRAKSTOS 2016-02-16
2016-02-01 DPD 2016/08 Šaujamieroču, munīcijas un aizsargekipējuma piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām 2016-02-12
2016-02-01 DŪ-2016/2 Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai 2016-02-15
2016-02-01 L2016/02 SIA „Labiekārtošana–D” transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts 2016-02-12
2016-01-28 DPD 2016/03 Daugavpils pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā 2016-02-08
2016-01-25 DPD 2016/10 SIA „ZZ DATS” izstrādātās programmatūras uzturēšana Daugavpils pilsētas domē 2016.gadā 2016-02-05
2016-01-21 DPD 2015/135 Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016-02-02
2016-01-21 DPD 2015/147 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Parādes ielā 7, Daugavpilī 2016-02-01
2016-01-20 DPD 2016/06 Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 10.vidusskolas ēkā (Tautas ielā 11, Daugavpilī) un Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī) 2016-02-02
2016-01-20 DPD 2016/05 Būvdarbu veikšana Logopēdiskās internātpamatskolas ēkā Vaiņodes ielā 4, Daugavpilī 2016-02-01
2016-01-15 DS/2016/2 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2016-02-12
2016-01-15 L2016/01 Dēļu piegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām 2016-01-26
2016-01-15 DŪ-2016/1 Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma peislēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai 2016-02-05
2016-01-12 .DS/2016/1 Veselības apdrošināšana 2016/2017.gadā 2016-02-07
2016-01-12 DPD 2015/152 Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām 2016-01-25
2016-01-12 DPD 2016/1 Medikamentu, inkontinences līdzekļu un medicīnisko instrumentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2016.gadā 2016-01-26
2015-12-21 L2015/45 Puķu sēklu un stādu piegāde 2016.gadam 2016-01-06
2015-12-21 DPD 2015/151 Sarunu procedūras izvēles pamatojums.Papildus būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām 2015-12-21
2015-12-17 DS/2015/35 Pazemes ūdeņu monitorings 2016-01-05
2015-12-17 DS/2015/36 Kaitīgo vielu izmešu monitorings 2016-01-05
2015-12-16 .L2015/44 Vienkāršotā fasādes atjaunošana un siltināšana ēkai 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī 2015-12-30
2015-12-11 L2015/43 Autotransporta tehniskā apkope un remonts 2015-12-23
2015-12-09 DPD 2015/143 FIZIKAS KABINETA ATJAUNOŠANA DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLAS ĒKĀ 2015-12-22
2015-12-07 DPD 2015/145 Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana un apsaimniekošana sanitārās tīrības nodrošināšanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2015-12-22
2015-12-04 DPD 2015/144 ZIEDU UN ZIEDU KOMPOZĪCIJU PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2016.GADĀ 2015-12-15
2015-11-30 DPD 2015/142 Koka skaidu apkures granulu piegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām 2015-12-11
2015-11-23 DS/2015/34 Siltumenerģijas skaitītāju un mērlīdzekļu pārbaude 2015-12-08
2015-11-24 DPD 2015/141 Obligātās veselības pārbaudes veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem 2016.gadā 2015-12-07
2015-11-23 DŪ-2015/35 Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 2015-12-07
2015-11-20 L2015/42 Dārzkopības preču piegāde 2015-12-02
2015-11-19 L2015/41 Dzīvnieku barības piegāde Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2015-12-01
2015-11-17 L2015/40 Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2015-11-30
2015-11-12 DPD 2015/134 Obligātās veselības pārbaudes veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem 2016.gadā 2015-11-24
2015-11-12 DPD 2015/133 Elektro iekārtu un virtuves iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām 2015-11-24
2015-11-11 DPD 2015/138 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES KLIENTIEM 2015-12-02
2015-11-06 DPD 2015/132 Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015-11-17
2015-11-05 DŪ-2015/34 Elektroenerģijas iegāde 2016. gadam 2015-11-30
2015-11-05 L2015/39 Lietota asfalta tandēmveltņa piegāde 2015-11-16
2015-11-04 DPD 2015/83 Ielu apgaismojuma izbūve Daugavpils pilsētā 2015-11-16
2015-11-02 DPD 2015/117 Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm 2015-11-13
2015-10-30 DPD 2015/136 FIZIKAS KABINETA ATJAUNOŠANA DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLAS ĒKĀ 2015-11-10
2015-10-29 DPD 2015/129 Sporta preču piegāde Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vajadzībām 2015-11-09
2015-10-27 DPD 2015/131 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2016.gadā 2015-11-09
2015-10-27 DPD 2015/128 Garderobes skapīšu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām 2015-11-10
2015-10-23 DPD 2015/130 Membrānsūkņa (dūņu sūkņa) piegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Daugavpils pilsētā 2015-11-03
2015-10-23 DŪ-2015/33 Kanalizācijas kolektoru CCTV inspekcijas veikšana 2015-11-09
2015-10-23 DS/2015/33 Kokskaidu granulu piegāde 2015-11-30
2015-10-22 DS/2015/32 Siltumtrases demontāža ar utilizāciju 2015-11-06
2015-10-20 DPD 2015/122 Pārtikas produktu (saldumu) piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestādēm 2015-11-02
2015-10-20 DPD 2015/127 Metāla konteineru piegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015-11-02
2015-10-19 L2015/38 Eglīšu piegāde Ziemassvētku noformējumu nodrošināšanai 2015-10-30
2015-10-19 DPD 2015/124 LIETOTAS MOBILĀS SLIDOTAVAS PIEGĀDE 2015-11-02
2015-10-16 DPD 2015/125 DAUGAVPILS PILSĒTAS ZIEMASSVĒTKU ROTĀJUMU UZSTĀDĪŠANAS DARBI 2015.GADĀ UN DEMONTĀŽAS DARBI 2016.GADĀ 2015-10-28
2015-10-15 DPD 2015/123 Stacijas un Rīgas ielu krustojuma satiksmes drošības uzlabošanas būvdarbi 2015-10-26
2015-10-15 DPD 2015/121 Āra LED gaismas diožu virteņu un gaismas diožu figūru piegāde 2015-10-27
2015-10-13 DPD 2015/120 Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes klientiem 2015-10-26
2015-10-13 L2015/37 Asfaltbetona ceļa apzīmējumu uzklāšanas darbi Cietokšņa-Sakņu un Vienības-Parādes ielu krustojumos, Daugavpilī 2015-10-27
2015-10-07 DPD 2015/118 Veselības apdrošināšanas polises iegāde personām, kurām piešķirta goda zīme “Žiteļu blokadnogo Ļeņingrada” un/vai medaļa “Za oboronu Ļeņingrada” 2015-10-19
2015-10-07 DPD 2015/112 PUBLISKĀS SLIDOTAVAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTĀ. UZMANĪBU! Grozīta tehniskā specifikācija un līdz 05.11.2015., plkst.10.00. pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015-11-05
2015-10-06 L2015/36 Ielu LED gaismekļu piegāde 2015-10-19
2015-10-06 DPD 2015/119 Uzmanību! Iepirkuma “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2015.gada pārskatam” ID Nr. “DPD 2015/119” ir pārrakstīšanās kļūda. ID Nr. ir jābūt “DPD 2015/116 2015-10-20
2015-10-01 L2015/35 Ziemciešu stādu piegāde Daugavpils pilsētas apstādījumiem 2015.gada rudenim 2015-10-12
2015-09-30 L2015/34 Koku stādu piegāde 2015-10-12
2015-09-30 DPD 2015/47 UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU PĀRBŪVE DAUGAVPILS 9.VIDUSSKOLĀ 2015-10-13
2015-09-28 DPD 2015115 Metāla konteineru piegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015-10-12
2015-09-23 DPD 2015/106 Plātņu materiālu apšuvuma kārbu izbūve ap centrālapkures cauruļvadiem Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku koplietošanas telpās 2015-10-05
2015-09-21 DS/2015/29 Biroja papīra iegāde 2015-10-05
2015-09-18 ASDS/2015/81 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu posmu kontakttīkla pielāgošanai stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēju izmantošanai 2015-10-05
2015-09-17 DS/2015/31 Koģenerācijas servisa apkope 2015-10-20
2015-09-18 DPD 2015/104 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2015.gada pārskatam 2015-09-29
2015-09-16 DPD 2015/114 Esošā jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu un logu nomaiņa ēkai Vienības ielā 27, Daugavpilī 2015-09-28
2015-09-15 DŪ-2015/32 Programmnodrošinājuma iegāde 2015-09-29
2015-09-15 DŪ-2015/31 Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūve vai rekonstrukcija ar beztranšejas (caurduršanas) metodi 2015-09-29
2015-09-14 DPD 2015/113 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas 6. un 8. pirmsskolas izglītības iestādēm 2015-09-25
2015-09-11 DPD 2015/110 Mikroautobusa iegāde Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes vajadzībām 2015-09-22
2015-09-10 DPD 2015/105 Šūņu ezera oficiālās peldvietas (aiz 7.pamatskolas) labiekārtošanas darbi teritorijas rekreācijas nodrošinājuma uzlabošanas vajadzībām 2015-09-21
2015-09-10 DS/2015/30 Par tiesībām piešķirt kredītlīniju 2015./2016. gada apkures sezonas vajadzībām 2015-09-23
2015-09-07 DPD 2015/107 Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī 2015-09-18
2015-09-07 DPD 2015/109 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 2015-09-18
2015-09-04 DU-2015/30 Reaģenta fosfora atdalīšanai notekūdeņos piegāde 2015-09-17
2015-09-04 DU-2015/29 Flokulanta notekūdeņu dūņu apstrādei piegāde 2015-09-18
2015-09-04 DS/2015/28 Dīzeļģeneratora iegāde 2015-09-18
2015-09-04 DPD 2015/78 Kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, ieceres (master-plan) izstrādāšana un akceptēšana CIK-FIA (Commission Internationale de Karting-FIA) 2015-09-15
2015-09-03 DPD 2015/108 Metāla konteineru piegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015-09-21
2015-09-03 DPD 2015/100 Gaismas aparatūras komplekta piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei “Kultūras pils” 2015-09-21
2015-08-31 DPD 2015/101 Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programmas gala ziņojuma sagatavošana un juridiskā audita veikšana 2015-09-11
2015-08-26 DS/2015/27 Materiālu piegāde rovja no tvaika un ūdenssildāmajiem katliem līdz H-90 dūmenim atjaunošanai SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī 2015-09-09
2015-08-26 DS/2015/26 SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, kopēja rovja no tvaika un ūdenssildāmajiem katliem līdz H-90 dūmenim atjaunošana 2015-09-08
2015-08-24 DPD 2015/99 Lokālplānojuma izstrāde zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventspils un Plūmju ielu apkaimē, Daugavpilī 2015-09-04
2015-08-20 DŪ-2015/27 Darba apģērbu piegāde 2015-09-10
2015-08-20 L2015/33 Kabeļskapju piegāde 2015-09-03
2015-08-20 L2015/32 Malkas piegāde 2015./2016.gada apkures sezonai 2015-09-02
2015-08-18 DPD 2015/102 KĀPŅU PĀRBŪVE AR PANDUSA IERĪKOŠANU 18.NOVEMBRA UN VIENĪBAS IELU KRUSTOJUMĀ, DAUGAVPILĪ 2015-08-31
2015-08-17 DS/2015/24 Logu bloku iegāde 2015-09-02
2015-08-18 DS/2015/25 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2015-09-03
2015-08-13 L2015/31 Lietotas vieglās plašlietojuma automašīnas piegāde 2015-08-24
2015-08-12 DPD2015/98 Transporta pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes un Daugavpils 1.speciālās pamatskolas vajadzībām 2015-08-26
2015-08-12 DPD 2015/97 Priekšizpētes “Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas, Daugavpilī” veikšana 2015-08-24
2015-08-12 DPD 2015/88 Mikroautobusa iegāde Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes vajadzībām 2015-08-26
2015-08-11 DPD 2015/94 Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes klientiem 2015-08-21
2015-08-11 DPD 2015/87 BŪVDARBU VEIKŠANA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES NAKTS/SOCIĀLĀS PATVERSMES VAJADZĪBĀM 2015-08-25
2015-08-10 DPD 2015/93 Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes klientiem 2015-08-25
2015-08-10 DPD 2015/86 BŪVDARBU VEIKŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2015-08-21
2015-08-10 L2015/30 Lietotu metāla atkritumu konteineru piegāde 2015-08-21
2015-08-07 DŪ-2015/26 Rūpnieciskā energoaudita veikšana 2015-09-07
2015-08-05 DPD 2015/95 ZIEMEĻU RŪPNIECISKĀS ZONAS UN VELO/SLĒPOŠANAS TRASES SANITĀRĀ UZKOPŠANA 2015-08-18
2015-08-04 DPD 2015/96 Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programmas gala ziņojuma sagatavošana un juridiskā audita veikšana 2015-08-18
2015-08-03 DPD 2015/89 Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī izstrādāšanai 2015-08-17
2015-07-31 DPD 2015/92 GNSS uztvērēja un kontroliera piegāde Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vajadzībām 2015-08-13
2015-07-31 DPD 2015/85 Gumijotā seguma piegāde un ieklāšana projekta “Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Centrālajā parkā, Daugavpilī, I.kārta” realizācijai 2015-08-14
2015-07-30 L2015/28 Lietotas vieglās plašlietojuma automašīnas piegāde 2015-08-10
2015-07-29 DPD 2015/84 BĒRNU ROTAĻU IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA PIE POROHOVKAS EZERA, DAUGAVPILĪ 2015-08-12
2015-07-29 DPD 2015/79 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2015-08-12
2015-07-28 DPD 2015/91 Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām 2015-08-11
2015-07-28 DPD 2015/77 Videonovērošanas sistēmas datu pārraides pakalpojumu nodrošināšana 2015-08-10
2015-07-27 DPD 2015/81 INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES OBJEKTA (ASFALTĒTA LAUKUMA) BŪVNIECĪBA LIĢINIŠĶU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ 2015-08-10
2015-07-22 L2015/27 Gaisvadu līniju kabeļi un kabeļu stiprinājumi 2015-08-03
2015-07-21 DPD 2015/80 Aukstā ūdens kalcija izvadīšanas sistēmas piegāde Daugavpils Ledus halles ledus laukumam 2015-08-04
2015-07-21 DPD 2015/60 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils Valsts ģimnāzijas mācību infrastruktūras modernizācijai 2015-08-03
2015-07-21 L2015/26 Pavasara puķu stādu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2016.gadam 2015-07-31
2015-07-17 L2015/25 Apgaismes stabu un konsoļu piegāde 2015-07-29
2015-07-17 DŪ-2015/25 Cauruļu iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbiem 2015-08-04
2015-07-17 DPD 2015/76 Mēbeļu izgatavošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm 2015-07-28
2015-07-17 L2015/24 Metāla nojumju piegāde 2015-07-28
2015-07-13 ASDS/2015/62 Lietotu autobusu iegāde 2015-08-03
2015-07-10 L2015/23 Asfalta ieklāšanas tehnikas pakalpojumu sniegšana 2015-07-27
2015-07-08 DPD 2015/75 Profesionālās veļas mazgājamās mašīnas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2015-07-20
2015-07-02 PD 2015/1 Autostāvvietu kases automātu piegāde 2015-07-13
2015-07-01 DŪ-2015/24 Elektrisko parametru mērīšana elektriskajās ķēdēs līdz 1kV 2015-07-16
2015-06-30 DPD 2015/73 Meļņičkas upes tilta atjaunošana, Daugavpilī 2015-07-13
2015-06-27 L2015/22 Sīpolpuķu sīpolu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2015.gada rudenim 2015-07-08
2015-06-25 DŪ-2015/22 Darba aizsardzības līdzekļu un darba cimdu piegāde 2015-07-27
2015-06-19 DPD 2015/72 Skolēnu dienasgrāmatu iespiešana Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm 2015./2016.mācību gadam 2015-07-03
2015-06-17 DPD 2015/71 TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 2015-07-01
2015-06-17 DŪ-2015/23 Asfalta seguma atjaunošana pēc remontdarbu veikšanas ūdensvada un kanalizācijas tīklos 2015-07-01
2015-06-12 DŪ-2015/15 Darba apģērbu un darba apavu piegāde 2015-07-27
2015-06-10 Nr.L2015/21 SIA „Labiekārtošana-D” darbinieku veselības apdrošināšana 2015-06-25
2015-06-08 DPD 2015/67 Stiklu ielas trotuāra (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai) izbūve Daugavpilī 2015-06-19
2015-06-08 DPD 2015/64 Gaismas aparatūras komplekta piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei 2015-06-19
2015-06-05 DPD 2015/66 Autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vajadzībām 2015-06-16
2015-06-05 DŪ-2015/21 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 2015-07-06
2015-06-04 DPD 2015/70 REPREZENTĀCIJAS PRIEKŠMETU IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2015-06-15
2015-06-02 DPD 2015/65 Akustiskās sistēmas piegāde Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei 2015-06-15
2015-06-01 DPD 2015/42 Kvadricikla piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde 2015-06-12
2015-06-01 DPD 2015/62 Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015-06-12
2015-05-29 DPD 2015/63 TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 2015-06-10
2015-05-29 L2015/20 Ārpustelpu elektrolīniju kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde 2015-06-10
2015-05-29 .L2015/19 Elektrisko spuldžu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2015-06-10
2015-05-28 DPD2015/61 Autotransporta pakalpojumi Latviešu kultūras centra vajadzībām 2015-06-08
2015-05-25 DS/2015/22 Vakuumslēdžu uzstādīšana F-7un F-23 pievienojumiem SC-3 SI-10 KV sadalē 2015-06-09
2015-05-26 DS/2015/23 Frontālā iekrāvēja – ekskavatora iegāde 2015-06-10
2015-05-25 DPD 2015/55 Stiklu ielas trotuāra (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai) izbūve Daugavpilī 2015-06-05
2015-05-20 DS/2015/21 Automobiļa iegāde 2015-06-05
2015-05-18 DŪ-2015/19 Lietota kravas furgona piegāde 2015-06-02
2015-05-15 DS/2015/20 KF Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros 2015-05-29
2015-05-13 DPD 2015/56 DAUGAVPILS PILSĒTAS IETVJU ASFALTBETONA SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBI 2015-05-26
2015-05-13 DPD 2015/59 Aukstā ūdens kalcija izvadīšanas sistēmas piegāde Daugavpils Ledus halles ledus laukumam 2015-05-26
2015-05-12 DŪ-2015/18 Ūdens mērītāju aku piegāde 2015-05-26
2015-05-12 DŪ-2015/17 Rezerves daļu iegāde vieglo automobiļu, kravas furgonu un mikroautobusu uzturēšanai 2015-05-26
2015-05-12 DŪ-2015/16 Lūku un kapju iegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanai 2015-05-26
2015-05-11 DS/2015/19 Siltumtrašu rekonstrukcijas projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 2.kārta (3. un 4. lote) 2015-05-22
2015-05-11 DS/2015/18 Aizdevums maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielā Daugavpilī 2015-05-29
2015-05-08 DPD2015/57 ZF Līdaku mazuļu iegāde un ielaišana Daugavpils pilsētas Lielajā Stropu ezerā 2015-05-20
2015-05-06 DPD 2015/52 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ORGANIZETAJĀS VASARAS NOMETNĒS 2015-05-15
2015-05-08 DPD2015/51 Autotransporta pakalpojumi Latviešu kultūras centra vajadzībām 2015-05-20
2015-05-08 DPD 2015/58 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAJĀS SPORTA NOMETNĒS 2015-05-25
2015-04-29 DS/2015/17 Ievada un starpsekciju automātisko izslēdzēju uzstādīšana SC-2 SI-0,4 kV sadalē 2015-05-15
2015-04-29 ASDS/2015/40 Lietotu autobusu MB iegāde 2015-05-22
2015-04-29 DPD 2015/50 Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības organizētajos pasākumos 2015-05-11
2015-04-29 DS/2015/16 SC1,SC2, SC3 Siltumavotu apvienotās siltumapgādes sistēmas modelēšana, aprēķins, analīze un pasākumu noteikšana 2015-05-14
2015-04-28 DPD 2015/48 Tērpu izgatavošana Daugavpils pilsētas domes iestāžu vajadzībām 2015-05-12
2015-04-28 DPD 2015/44 Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde 2015-05-12
2015-04-28 DPD 2015/49 Divu sanitāro konteineru uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētas Dubrovina un Centrālajā parkā 2015-05-12
2015-04-21 DS/2015/12 Pārbūvei ar ūdenssildāmo katlu uz biomasas kurināmā un biomasas noliktavas celtniecību tehniskā projekta izstrāde 2015-05-19
2015-04-21 DPD 2015/32 Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programmas izstrāde laika periodam no 2015.gada līdz 2020.gadam 2015-05-06
2015-04-20 DPD 2015/46 Laivas, laivas dzinēju un laivas transportēšanas piekabes piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 2015-05-06
2015-04-17 DPD 2015/43 Grāmatas – fotoalbuma izdošana un piegāde Daugavpils pilsētas domei 2015-04-29
2015-04-16 DPD 2015/37 Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2015-04-29
2015-04-16 DS/2015/15 Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādei 2015-04-30
2015-04-15 DPD 2015/39 Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde un autoruzraudzība 2015-04-28
2015-04-14 DS/2015/15 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2015-05-13
2015-04-14 L2015/18 Sabiedriskā transporta pieturu nojumju piegāde 2015-04-27
2015-04-13 DPD 2015/40 Mazgāšanas un tīrīšanas preču iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015-04-24
2015-04-10 DPD 2015/38 Vieglā automobiļa iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām 2015-04-21
2015-04-08 L2015/17 Rotējošā drupinātāja pakalpojumu sniegšana 2015-04-20
2015-04-07 DPD 2015/33 Būvprojektu ekspertīzes veikšana 2015-04-22
2015-04-02 DPD 2015/31 Augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2015-04-16
2015-04-01 DS/2015/13 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2015-04-15
2015-03-31 DŪ-2015/14 Rezerves daļu iegāde autotransporta uzturēšanai 2015-04-17
2015-03-31 DPD 2015/35 `DROŠĪBAS POGAS` PAKALPOJUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES KLIENTIEM 2015-04-10
2015-03-31 L2015/16 Granīta kapu pieminekļu, apmaļu, plākšņu noformēšana un piegāde 2015-04-13
2015-03-30 DPD 2015/36 REPREZENTĀCIJAS PRIEKŠMETU IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2015-04-15
2015-03-27 DPD 2015/34 Šaujamieroču, munīcijas un aizsargekipējuma piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām 2015-04-10
2015-03-27 DS 2015/14 KF Būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros 2015-04-27
2015-03-26 DŪ-2015/13 Eļļu un smērvielu iegāde automobiļu un kanalizācijas iekārtu (mikseru, sūkņu, reduktoru un citu iekārtu) apkopei 2015-04-07
2015-03-25 DPD 2015/29 Aukstā ūdens kalcija izvadīšanas sistēmas piegāde un montāža Daugavpils Ledus halles ledus laukumam 2015-04-10
2015-03-20 DPD 2015/20 Apsardzes pakalpojumu sniegšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām 2015-03-31
2015-03-18 DPD 201525 KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Daugavpils pilsētas Gajoka mikrorajonā” KPFI finansēto projektu IV. kārtas ietvaros 2015-03-31
2015-03-18 DPD 2015/27 Treniņtērpu piegāde Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolai 2015-03-31
2015-03-18 L2015/15 Zārku un kapu krustu iegāde apbedīšanas vajadzībām 2015-04-13
2015-03-13 DPD 2015/19 Daugavpils pilsētas ietvju bruģakmeņa mākslīgā seguma atjaunošanas darbi 2015-03-25
2015-03-13 DPD 2015/13 Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācijai un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošanai Nikolaja ielā 1, Daugavpilī 2015-03-26
2015-03-13 DS/2015/11 Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015.gadā” PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2015-04-13
2015-03-13 DPD 2015/22 Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām 2015-03-24
2015-03-12 DPD 2015/18 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 2015. gada pārskatiem 2015-03-31
2015-03-11 DŪ-2015/12 Materiālu iegāde automobiļu apkopei un remontam 2015-03-20
2015-03-11 DŪ-2015/10 Fasondaļu, uzmavu un adapteru (ūdensvadam) iegāde 2015-03-20
2015-03-11 L2015/14 Granīta bruģakmens piegāde 2015-03-23
2015-03-10 DS/2015/10 Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošanai” PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2015-03-24
2015-03-10 DPD 2015/12 Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām 2015-03-23
2015-03-09 DPD 2015/08 Apsardzes pakalpojumu sniegšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām 2015-03-20
2015-03-09 DPD 2015/17 SIA „ZZ DATS” izstrādātās vienotas resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmas G-VEDIS uzturēšana Daugavpils pilsētas domē 2015.gadā 2015-03-20
2015-03-06 L2015/13 Autoevakuatora pakalpojumu sniegšana 2015-03-18
2015-03-05 DPD 2015/11 Būvprojekta “Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī” izstrāde 2015-03-17
2015-03-04 DPD 2015/14 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES KLIENTIEM 2015-03-24
2015-03-04 DS/2015/9 Ūdens sagatavošanas ietaises rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 2015-03-18
2015-03-04 DPD 2015/09 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes rīkotajos pasākumos 2015-03-18
2015-03-04 L2015/12 Metāla paneļu žoga piegāde 2015-03-16
2015-03-04 DS/2015/8 Rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla uz gāzes kurināmā uzstādīšana 2015-04-07
2015-03-02 DPD 2015/03 Mazgāšanas, tīrīšanas un higiēnas preču iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015-03-16
2015-03-02 DS/2015/7 „Pazemes infrastruktūras detalizēta izpēte” 2015-03-16
2015-02-27 L2015/11 Parka soliņu piegāde 2015-03-11
2015-02-25 DŪ-2015/11 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaĦā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” (Nr. DŪ 2015-04-10
2015-02-24 ASDS/2015/25 Tehniskās izpētes veikšana jauna tramvaju līnijas posma 18. Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciemats Daugavpilī būvniecībai 2015-03-11
2015-02-24 L2015/10 Dārzkopības tehnikas piegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām 2015-03-09
2015-02-20 DS 2015/5 KF Materiālu piegāde projekta 2015-03-20
2015-02-20 DŪ-2015/9 Autoriepu piegāde 2015-03-06
2015-02-18 L2015/9 Būvniecības tehnikas, iekārtu un instrumentu noma 2015-03-03
2015-02-18 DPD 2015/05 Mēbeļu izgatavošana Daugavpils pilsētas 15.vidusskolas vajadzībām 2015-03-03
2015-02-12 DŪ-2015/8 Datortehnikas un programmnodrošinājuma piegāde 2015-02-26
2015-02-12 DS/2015/4 Darba apģērbu, apavu, darba aizsardzības līdzekļu un darba cimdu piegāde 2015-02-26
2015-02-11 L2015/8 Betona iegāde 2015-02-24
2015-02-10 ASDS/2015/14 Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība 2015-03-16
2015-02-06 DŪ-2015/7 Dzelzsbetona izstrādājumu, cementa maisījumu 2015-02-20
2015-02-06 . DŪ-2015/6 Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai 2015-02-20
2015-02-06 DŪ-2015/5 Aktivēto granulēto ogļu piegāde gaisa filtram 2015-02-20
2015-02-05 DS/2015/3 Koģenerācijas iekārtu remonts un servisa apkope 2015-03-05
2015-02-02 L2015/7 Betona iegāde 2015-02-16
2015-02-02 DPSATC 2015/2 Ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientiem 2015-02-10
2015-02-02 DPSATC 2015/1 Ābolu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2015-02-09
2015-01-30 DS/2015/2 Elektrotehnisko iekārtu, mērlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde 2015-02-13
2015-01-28 DŪ-2015/2 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2015-02-17
2015-01-28 L2015/6 Šķembu piegāde 2015-02-09
2015-01-26 L2015/5 Betona bruģakmens, trotuāra apmaļu un mozaiku piegāde 2015-02-06
2015-01-26 DPD 2015/1 Komutācijas iekārtu piegāde Daugavpils pilsētas domei 2015-02-06
2015-01-26 DŪ-2015/4 Celtniecības materiālu iegāde 2015-02-06
2015-01-21 DPPI KSP 2015/01 Modernizētās un jaunierīkotās Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas datu pārraides nodrošināšana 2015-02-02
2015-01-21 DPD 2014/59 Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2015.gadā 2015-02-03
2015-01-20 L2015/4 Dārza tehnikas rezerves daļu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana 2015-01-30
2015-01-19 DŪ-2015/3 Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai piegāde 2015-02-02
2015-01-15 L2015/3 ,,Dēļu piegāde” 2015-01-27
2015-01-13 DPIP 2015/01KPFI Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils 3.vidusskolai un Daugavpils 15.vidusskolai 2015-01-26
2015-01-13 L2015/2 Metāla atkritumu konteineru piegāde 2015-01-26
2015-01-10 DS/2015/1 Veselības apdrošināšana 2015/2016 gadā 2015-02-06
2015-01-09 DŪ-2015/1 D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata) 2015-02-09
2015-01-07 ASDS/2015/01 Elektromehānisko celtņu (12 gab.) iegāde 2015-01-19
2014-12-30 ASDS/2014/79 Rezerves daļu autobusiem SOLARIS iegāde uz I pusgadu 2015-01-21
2014-12-23 ASDS/2014/82 Autoriepu iegāde 2015-01-15
2014-12-29 DPPI KSP 2014/55 Tehniskā projekta “Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī” izstrāde 2015-01-14
2014-12-23 DS/2014/38 Kokskaidu granulu piegāde 2015-01-20
2014-12-15 DS/2014/37 Pazemes ūdeņu monitoringa veikšana 2014-12-30
2014-12-15 DS/2014/36 Kaitīgo vielu izmešu monitorings 2015.gadā 2014-12-29
2014-12-10 DPPI KSP 2014/53 Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” teritorijas un poligona gāzes apsaimniekošana 2015.gadā 2014-12-22
2014-12-10 DPPI KSP 2014/054 Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbi un monitoringa novērojumu infrastruktūras pilnveidošana 2015.gadā 2014-12-22
2014-12-09 DPD 2014/58 Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2015.gadā 2015-01-08
2014-12-08 L2014/47 Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2014-12-19
2014-12-08 DS/2014/35 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2015-01-05
2014-12-08 DPPI KSP 2014/52 Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana sanitārās tīrības nodrošināšanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2015.gadā 2014-12-19
2014-12-05 DPPI KSP 2014/51 Daugavpils pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā 2014-12-16
2014-12-03 .DU-2014/37 Degvielas piegāde 2014-12-16
2014-12-03 DU-2014/36 Apkures katla piegāde un uzstādīšana 2014-12-16
2014-12-02 DPSATC 2014/10 Medikamentu piegāde DPSATC 2014-12-12
2014-12-01 DS/2014/33 Siltumenerģijas skaitītāju un citu mērlīdzekļu pārbaude 2015.gadā 2014-12-15
2014-11-27 DU-2014/35 Dūņu vedējcistērnas piegāde 2014-12-11
2014-11-27 DU-2014/34 Horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde 2014-12-11
2014-11-27 DPD 2014/57 SIA „ZZ DATS” programmatūras uzturēšana 2014-12-09
2014-11-26 ASDS/2014/74 Tramvaju kontakttīkla apkopes autopacēlāja iegāde 2014-12-16
2014-11-25 L2014/46 Granīta bruģakmens piegāde 2014-12-08
2014-11-21 DPD 2014/56 SINTĒTISKĀ LEDUS PUBLISKĀS SLIDOTAVAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2014-12-02
2014-11-21 DPD 2014/55 Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2015.gadā 2014-12-03
2014-11-20 DPSATC 2014/8 Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-11-25
2014-11-14 DU-2014/32 Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 2014-12-02
2014-11-14 DPD 2014/54 SINTĒTISKĀ LEDUS PUBLISKĀS SLIDOTAVAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTĀ 2014-12-01
2014-11-14 DU-2014/33 Elektroenerģijas iegāde 2014-12-08
2014-11-13 DPPI KSP 2014/49 Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) uzstādīšana 2014.gadā un to demontāža 2015.gadā Daugavpils pilsētā 2014-11-25
2014-11-12 DPPI KSP 2014/47 Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Aptiekas ielā (kad.Nr.05000131903), Daugavpilī 2014-11-24
2014-11-12 DPPI KSP 2014/46 Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana bērnu rotaļām un jauniešu sporta aktivitātēm Čiekuru ielā 3C, Daugavpilī 2014-11-24
2014-11-07 ASDS/2014/67 Lietotu autobusu MB iegāde 2014-12-10
2014-11-07 L2014/45 Metāla žoga sastāvdaļu piegāde 2014-11-22
2014-11-07 L2014/44 Dārzkopības preču piegāde 2014-11-19
2014-11-07 DPSATC 2014/7 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-11-19
2014-11-06 L2014/43 Puķu sēklu un stādu piegāde 2015.gadam 2014-11-19
2014-11-05 DPD 2014/53ERAF Tranzītielas A13 rekonstrukcijas Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros, būvdarbu papilddarbi 18. novembra ielā (posmā no Marijas ielas līdz Ventspils ielai) 2014-11-19
2014-11-03 DPPI KSP 2014/44 Āra apgaismojuma dekoru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, Daugavpilī 2014-11-14
2014-10-31 DPPI KSP 2014/43 Āra betona atkritumu urnu izgatavošana un piegāde 2014-11-11
2014-10-31 DPD 2014/52 KPFI Papildus būvdarbi Daugavpils pilsētas 20. un 22. pirmsskolas izglītības iestādēs projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās” ietvaros 2014-11-12
2014-10-30 L2014/42 Eglīšu piegāde Ziemassvētku noformējumu nodrošināšanai 2014-11-11
2014-10-29 DPPI KSP 2014/45 Meļņičkas upes (posmā no Gaismas ielas Nr.4 līdz Nometņu ielai) Daugavpilī un tās krastu ainaviskā/ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas pasākumu nodrošināšana 2014-11-10
2014-10-29 L2014/41 Granīta bruģakmens piegāde 2014-11-10
2014-10-22 DS/2014/35 Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas ilgtermiņa attīstības līdz 2024.gadam koncepcijas izstrāde 2014-11-24
2014-10-22 DPPI KSP 2014/40 Videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā 2014-11-03
2014-10-21 DPDIKP 2014/01 Gaismas aparatūras komplekta piegāde un uzstādīšana 2014-11-03
2014-10-17 DPD 2014/49 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana viesu pieņemšanas laikā Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 2014-10-28
2014-10-15 DPPI KSP 2014/42 Āra apgaismojuma dekoru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, Daugavpilī 2014-10-27
2014-10-14 DS/2014/33 Siltumtrases demontāža ar utilizāciju 2014-10-28
2014-10-14 DS/2014/34 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2014-11-11
2014-10-07 DPPI KSP 2014/41 Caurtekas rekonstrukcija Jelgavas ielā (pie Meļņičkas upes), Daugavpilī 2014-10-21
2014-10-07 DPPI KSP 2014/38. Tehniskā projekta izstrāde Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai, Daugavpilī gājēju ietvju ar apgaismojumu izbūvei 2014-10-20
2014-09-30 L2014/39 Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi 2014-10-10
2014-09-29 . L2014/38 Peldošā tipa aku vāku piegāde 2014-10-10
2014-09-24 DPD 2014/47 ERAF Kabeļlīnijas aizsardzības un kanalizācijas pārbūves darbi 2014-10-06
2014-09-17 DPD 2014/45ERAF Tranzītielas A13 rekonstrukcijas Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros, būvdarbu papilddarbi 18. novembra ielā posmā no A.Pumpura līdz Kauņas ielai 2014-09-29
2014-09-15 DU-2014/31 Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu uzbūve vai rekonstrukcija ar beztranšejas (caurduršanas) metodi 2014-09-22
2014-09-15 DPPI KSP 2014/39 Tehniskā projekta izstrāde Ļermontova ielas rekonstrukcijai posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī 2014-09-26
2014-09-08 DU-2014/30 Projektēšanas darbu veikšana 2014-09-18
2014-09-08 .DU-2014/29 Reagenta fosfora atdalīšanai notekūdeņos piegāde 2014-09-16
2014-09-08 DU-2014/28 Flokulanta notekūdeņu dūņu apstrādei piegāde 2014-09-16
2014-09-08 DPPI KSP 2014/36 Tehniskā projekta “Skeitparka laukuma būvniecība Centrālā parkā, Daugavpilī”, izstrāde 2014-09-19
2014-09-05 DU-2014/26 Asfalta (betona) šuvju griezēja piegāde 2014-09-15
2014-09-05 DU-2014/27 Blietēšanas iekārtas piegāde 2014-09-15
2014-09-04 DPD 2014/22 Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 034 1110 Vidzemes ielā 3, Daugavpilī, detālplānojuma un skiču projekta izstrāde stadiona izbūvei 2014-09-25
2014-09-04 DPSATC 2014/6 Profesionālā dārzeņu griezēju piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-09-15
2014-09-03 DPD 2014/36 Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 2014-09-19
2014-09-01 DS/2014/31 Biroja papīra piegāde 2014-09-15
2014-08-29 DS/2014/30 Elektrotehnisko iekārtu iegāde 2014-09-12
2014-08-29 DS/2014/29 Servera iegāde 2014-09-11
2014-08-26 DPPI KSP 2014/37 Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritoriju norobežojošo žogu renovācija un jaunu žogu uzstādīšana 2014-09-08
2014-08-22 ASDS/2014/60 AS ,,Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana 2014-09-03
2014-08-22 DPPI KSP 2014/34 Multilifta veida būvgružu konteineru piegādei 2014-09-02
2014-08-21 DPD 2014/43 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014. un 2015. gada konsolidēto pārskatu 2014-09-10
2014-08-21 DPSATC 2014/5 Profesionālā dārzeņu griezēju piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-09-01
2014-08-20 L2014/36 Koku un ziemciešu stādu piegāde Daugavpils pilsētas apstādījumiem 2014.gada rudenim 2014-09-02
2014-08-18 L2014/35 Finanšu līzinga pakalpojumi lietotu kravas automašīnu (2.gab.) – būvgružu konteinervedēju iegādei 2014-08-29
2014-08-14 DU-2014/23 Kombinētas kanālu mazgājamās mašīnas piegāde 2014-08-29
2014-08-13 DPPI KSP 2014/35 DIVKĀRTU VIRSMAS APSTRĀDE NOMETŅU IELĀ (posmā no Patversmes ielas līdz Jelgavas ielai), DAUGAVPILĪ 2014-08-25
2014-08-12 DU-2014/25 Degvielas piiegāde 2014-08-22
2014-08-11 L2014/34 Darba apģērba piegāde 2014-08-22
2014-08-04 DS/2014/27 Pašiesūcējsūkņa iegāde 2014-08-18
2014-08-04 DPD 2014/38 ERAF Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai), ERAF projekta ietvaros, projektēšanas un autoruzraudzības papilddarbi 2014-08-15
2014-08-04 DPD 2014/41 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 2014-08-15
2014-08-01 DPD 2014/39 LLB Zīmes un citi vēsturiskā mantojuma identitātes elementi projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” (D-G HERITAGE) ietvaros 2014-08-12
2014-07-29 DPD 2014/37ERAF Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, projektēšanas un autoruzraudzības papilddarbi 2014-08-11
2014-07-28 DPD 2014/35 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas 2., 3., 5., 28. un 32. pirmsskolas izglītības iestādēm un Daugavpils J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai 2014-08-29
2014-07-28 Nr. L2014/33 Sīpolpuķu sīpolu piegāde Daugavpils pilsētas apstādījumiem 2014-08-08
2014-07-23 L2014/32 Dzīvnieku patversmes ēkas rekonstrukcija Piekrastes ielā 2, Daugavpilī 2014-08-05
2014-07-22 DPD 2014/26 ERAF Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros”, būvdarbu papilddarbi 2014-08-04
2014-07-21 DPD 2014/21 LLB Mantojuma identitātes un pārrobežu tūrisma popularizēšanas materiāli projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” (D-G HERITAGE) ietvaros 2014-08-04
2014-07-21 DPD 2014/37 Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa 2014-08-01
2014-07-21 DPIP 2014/17KPFI Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils Valsts ģimnāzijai un Daugavpils 16. vidusskolai 2014-08-18
2014-07-21 DS/2014/26 Tehniskā projekta izstrāde 2014-08-04
2014-07-14 LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE Finanšu audita pakalpojumi 2014-07-25
2014-07-09 DPD 2014/34 KPFI Autoruzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils pilsētas 20. un 22.pirmsskolas izglītības iestādēs projekta ietvaros 2014-07-21
2014-07-09 L2014/31 Malkas piegāde 2014./2015. gada apkures sezonai 2014-07-21
2014-07-08 DPD 2014/31 KPFI Būvuzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils pilsētas 20. un 22.pirmsskolas izglītības iestādēs projekta ietvaros 2014-07-21
2014-07-08 DPD 2014/32 ERAF Būvuzraudzība papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros 2014-07-21
2014-07-07 DPPI KSP 2014/30 Betona ceļa seguma remontdarbi Dunduru ielā (posma no “Ķīpsalas Auto autokapsētas līdz Gaismas ielai), Daugavpilī, 2014.gadā 2014-07-18
2014-07-07 DPPI KSP 2014/29 Daugavpils pilsētas ietvju bruģakmeņa mākslīgā seguma papildus remontdarbi 2014.gadā 2014-07-18
2014-07-07 DPPI KSP 2014/28 Daugavpils pilsētas ietvju asfaltbetona seguma papildus remontdarbi 2014.gadā 2014-07-18
2014-07-07 DPD 2014/33 Topogrāfiskā plāna izgatavošana Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām zemes vienībām 2014-07-18
2014-07-02 DS/2014/25 Demontēto siltumtrašu utilizācija 2014-07-17
2014-07-02 DPD 2014/30 Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās 2014-07-14
2014-06-27 DPPI KSP 2014/18 Apgaismojuma izbūve Stiklu ielā (posmā no Dunduru ielas līdz Kūdras ielai), Daugavpilī 2014-07-08
2014-06-27 DS/2014/24 Vakuumslēdža komplekta iegāde un uzstādīšana 2014-07-14
2014-06-26 DS/2014/22 Siltumtrašu rekonstrukcijas projektēšanas darbu veikšana Daugavpils pilsētas centrā 1. un 2. lote 2014-07-10
2014-06-25 DPD 2014/27ERAF Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, būvdarbu papilddarbi 2014-07-07
2014-06-25 L2014/29 Dzīvnieku patversmes ēkas rekonstrukcija Piekrastes ielā 2, Daugavpilī 2014-07-10
2014-06-25 L2014/30 Pavasara puķu stādu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2015.gadam 2014-07-09
2014-06-25 DS/2014/23 Uzkarsējama jumta seguma piegāde 2014-07-10
2014-06-19 DPD 2014/29 PASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA 2014-07-03
2014-06-18 DU-2014/20 Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana, programmnodrošinājuma, rezerves daļu un citu materiālu iegade 2014-06-30
2014-06-17 DS/2014/21 Kurināmā (malkas un akmeņogles) piegāde” PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2014-06-27
2014-06-17 DPD 2014/28 Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 2014-07-03
2014-06-16 PD 2014/1 Autostāvvietu kases automātu piegāde 2014-06-30
2014-06-13 DU-2014/11 Materiālu piegāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai 2014-06-20
2014-06-12 DPSATC 2014/4 Zivju produkcijas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-06-25
2014-06-12 DS/2014/20 Vakuumslēdža komplekta iegāde un uzstādīšana 2014-06-27
2014-06-06 DPD 2014/25 Topogrāfiskā plāna izgatavošana Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām zemes vienībām 2014-06-18
2014-06-03 DU-2014/19 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Lielajā ielā, Daugavpilī 2014-06-16
2014-06-03 L2014/27 SIA „Labiekārtošana-D” darbinieku veselības apdrošināšana 2014-06-16
2014-06-02 Mēbeles 2014/1 Skolas mācību kabinetu mēbeļu izgatavošana un piegāde 2014-06-11
2014-05-29 DPPI KSP 2014/25 Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmai 2014-06-10
2014-05-28 DU-2014/17 Operetājsistēmu, programnodrošinājuma un datortehnikas piegāde 2014-06-10
2014-05-23 DPD 2014/24 Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā 2014-06-03
2014-05-23 DS/2014/17 Būvuzraudzības veikšana, projekta „SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” realizācijā 2014-06-26
2014-05-21 DU-2014/13 Asfalta seguma atjaunošana 2014-06-02
2014-03-04 DS/2014/7 Siltuma un hidraulisko zudumu noteikšana, izmēģinājumu veikšana uz siltumnesēja aprēķināto temperatūru Daugavpils pilsētas siltumtīklos 2014-05-20
2014-05-20 DPD 2014/19KF Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana” KF projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, būvdarbu uzraudzības 2014-06-02
2014-05-19 DPPI KSP 2014/23 Grāvju un nodalījuma joslu rakšana, tīrīšana, padziļināšana un izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2014-05-28
2014-05-19 DPPI KSP 2014/24 Šūņupes (posmā no Cietokšņa ielas līdz Stacijas ielai, Daugavpilī) krastu, gultnes un caurtekas tīrīšanas darbu veikšana ūdensteces ainavisko un hidroekoloģisko vērtību paaugstināšanai 2014-05-30
2014-05-16 DU-2014/12 SIA „Daugavpils ūdens” 2014.gada finanšu pārskata izvērtēšana 2014-05-30
2014-05-16 DPPI KSP 2014/20 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu vienkāršota renovācija Ventspils ielā posmā no Miera ielas līdz Tautas ielai, Daugavpilī 2014-05-27
2014-05-16 DPPI KSP 2014/23 Grāvju un nodalījuma joslu rakšana, tīrīšana, padziļināšana un izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2014-05-28
2014-05-15 L2014/26 Šķembu piegāde 2014-05-28
2014-05-14 ASDS/2014/29 Rezerves daļu pilsētas autobusiem SOLARIS iegāde 2014-05-27
2014-05-13 DS/2014/19 Ievada un starpsekciju automātisko izslēdzēju uzstādīšana SI-0,4 kV 1TP sadalē 2014-05-28
2014-05-09 DPD 2014/20 PASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2014-05-26
2014-05-09 DPPI KSP 2014/22 Materiāltehniskās bāzes aprīkojuma iegāde Daugavpils pilsētas ūdensteču un ūdenstilpju apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai 2014-05-21
2014-05-08 DPPI KSP 2014/21 Gājēju gaisa pārvada kāpņu vienkāršota renovācija posmā no Jaunās Forštadtes mikrorajona Piekrastes ielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī 2014-05-21
2014-05-20 L2014/25 Pontonu piegāde 2014-05-20
2014-05-06 L2014/24 Auglīgās zemes piegāde SIA „Labiekārtošana-D” vajadzībām 2014-05-19
2014-04-30 DS 2014/18 KF Aizdevums ES KF līdzfinansētā projekta – „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” realizācijai 2014-05-30
2014-04-28 DVĢ 2014/1 Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2014-05-13
2014-04-24 L2014/23 Ielu apgaismes ķermeņu piegāde 2014-05-09
2014-04-24 L2014/22 Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2014-05-09
2014-04-24 L2014/20 Kabeļskapju piegāde 2014-05-09
2014-04-24 L2014/21 Apgaismes stabu un konsoļu piegāde 2014-05-09
2014-04-23 L2014/19 Elektrisko spuldžu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai 2014-05-06
2014-04-23 L2014/18 Karstā asfaltbetona iepirkums 2014-05-06
2014-04-17 DPD 2014/18 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei, Šaurā ielā 20, Daugavpilī 2014-05-06
2014-04-17 DPD 2014/16 Par Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi 2014-05-06
2014-04-17 DPD 2014/17 ERAF Par būvdarbiem lietus ūdeņu kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Daugavpils cietoksnī izbūvei projekta “Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana 2014-05-06
2014-04-17 L2014/17 Metāla-stikla nojumju piegāde 2014-05-07
2014-04-16 DS 2014/16 KF Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī 2014-04-30
2014-04-16 DPPP 2014/01 Formas tērpa piegāde 2014-04-30
2014-04-15 L2014/16 Auglīgās zemes piegāde 2014-04-30
2014-04-11 DPPI KSP 2014/19 Apgaismojuma būvniecība gājēju celiņam Stropu mežā (posmā no Ķīmijas mikrorajona līdz Stropu estrādei), Daugavpilī 2014-04-25
2014-04-10 DPPI KSP 2014/16 Porohovkas ezera, Daugavpilī, ekoloģiskā un ainaviskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi (krastu un gultnes attīrīšana, ezera piekrastes labiekārtošana) 2014-04-24
2014-04-08 DS/2014/15 Sāls piegāde 2014-04-24
2014-04-07 DS/2014/14 Siltumtrases demontāža ar utilizāciju 2014-04-22
2014-04-07 DS/2014/13 Tīkla ūdens tvaika sildītāju TNGI-1 un TNGI-2 tekošais remonts 2014-04-23
2014-04-07 L2014/15 Lietotas kravas automašīnas – būvgružu konteinervedēja (būvgružu konteinera iekraušanas iespēja līdz 10m3 ) piegāde 2014-04-22
2014-04-04 DPPI KSP 2014/17 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā 2014-04-15
2014-04-03 DBJSS 2014/02 Sporta formas iegāde un piegāde 2014-04-14
2014-04-02 DS/2014/12 2014. finanšu gada pārskata revīzijas veikšana 2014-04-15
2014-03-31 DS/2014/11 Darba apģērbu, apavu, individuālo aizsarglīdzekļu piegāde 2014-04-14
2014-03-28 DPD 2014/14 Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014-04-09
2014-03-24 DPD 2014/13 LLB Izmitināšanas pakalpojums projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” (D-G HERITAGE) ietvaros 2014-04-04
2014-03-24 DPD 2014/12 LLB Ēdināšanas organizēšana projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” (D-G HERITAGE) ietvaros 2014-04-04
2014-03-21 DPD 2014/02 ERAF Būvdarbu pabeigšana lietus ūdeņu kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Daugavpils cietoksnī izbūvei projekta “Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” ietvaros 2014-04-01
2014-03-21 DPD 2014/10 ERAF Būvuzraudzība būvdarbiem ERAF projekta “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2014-04-01
2014-03-20 ASDS/2014/19 Autoriepu iegāde 2014-03-31
2014-03-14 DPPI KSP 2014/15 Vienības tilta, Daugavpilī, metāla konstrukciju antikorozijas darbi, trotuāru seguma, trotuāru drenāžas sistēmas, komunikāciju kanālu kārbu, remonts 2014-03-25
2014-03-14 DPSATC 2014/3 Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī 2014-03-25
2014-03-14 DPPI KSP 2014/12 Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētā 2014.gadā 2014-03-25
2014-03-14 DPPI KSP 2014/14 Sabiedriskā transporta pieturu nojumju piegāde un montāža Daugavpils pilsētā 2014.gadā 2014-03-26
2014-03-13 L 2014/14 Zārku un kapu krustu iegāde apbedīšanas vajadzībām 2014-03-28
2014-03-13 DPPI KSP 2014/11 Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī 2014-03-24
2014-03-10 DPPI KSP 2014/10 Caurbraucamo pagalmu un pagalmu teritorijas ar asfalta segumu vienkāršota renovācija Daugavpils pilsētā 2014.gadā 2014-03-21
2014-03-07 DPPI KSP 2014/08 Daugavpils pilsētas ietvju asfaltbetona seguma remontdarbi 2014.gadā 2014-03-18
2014-03-07 DPPI KSP 2014/09 Daugavpils pilsētas ietvju bruģakmeņa mākslīgā seguma remontdarbi 2014.gadā 2014-03-18
2014-03-07 DPPI KSP 2014/04 Gājēju gaisa pārvada kāpņu vienkāršota renovācija Jaunās Forštadtes mikrorajonā (posmā no Piekrastes ielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī 2014-03-18
2014-03-05 DPPI KSP 2014/05 Greidēšanas darbi Daugavpils pilsētas grants seguma ielās ar grants nomaļu bēršanu un ceļa segas labošanu 2014.gadā 2014-03-17
2014-03-05 DPPI KSP 2014/07 Ielu asfaltbetona seguma plaisu aizliešanas darbi Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā 2014-03-17
2014-03-04 DPD 2014/07 Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde 2014-03-17
2014-02-28 L2014/13 Lietotu automašīnu (2.gab.) ar dubulto kabīni un kravas kasti piegāde 2014-03-14
2014-02-28 L2014/12 Granīta kapu pieminekļu, apmaļu, plākšņu noformēšana un piegāde 2014-03-14
2014-02-20 DS/2014/6 Tvaika katla GM-50-1 kapitālais remonts 2014-03-21
2014-02-19 DPPI KSP 2014/03 Stihisko izgāztuvju likvidācija ainaviskās kvalitātes stāvokļa uzlabošanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2014.gadā 2014-03-03
2014-02-18 DPSATC 2014/2 Degvielas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-03-03
2014-02-18 DS20145 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2014-03-03
2014-02-12 L2014/11 Dēļu piegāde 2014-02-25
2014-02-12 L2014/10 Autogāzes iepirkums 2014-02-25
2014-02-04 L2014/9 Dzīvnieku barības un inventāra piegāde Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2014-02-17
2014-01-31 DS/2014/4 Ūdenssildāmā katla KVGM-100 demontāža 2014-02-14
2014-01-30 L2014/8 Aukstā asfalta piegāde 2014-02-13
2014-01-22 L2014/7 Dārzkopības preču piegāde 2014-02-04
2014-01-22 L2014/6 Betona bruģakmens, trotuāra apmaļu un mozaiku piegāde 2014-02-04
2014-01-21 DS/2014/3 „Veselības apdrošināšana 2014/2015 gadā” PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2014-02-20
2014-01-17 DPD 2014/03 Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā 2014-01-29
2014-01-17 L2014/5 Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī.” 2014-01-31
2014-01-16 L2014/4 Dārza tehnikas rezerves daļu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana 2014-01-29
2013-12-14 DS/2013/6 Gruntsūdeņu monitorings 2014.gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” vajadzībām 2013-12-27
2014-01-16 DPSATC 2014/1 Profesionālās virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2014-01-27
2014-01-10 DS/2014/2 Siltumenerģijas skaitītāju iegāde 2014-01-24
2014-01-08 DS/2014/1 Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 2014-01-24
2014-01-07 L2014/3 Karstā asfaltbetona iepirkums 2014-01-20
2014-01-06 DPPI KSP 2013/45 Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ziemas un vasaras periodā ar pilnu un nepilnu tehnoloģiju, ielu seguma kārtējam remontam Daugavpils pilsētā 2014.gadā 2014-01-17
2014-01-06 L2014/2 SIA „Labiekārtošana-D” administratīvās ēkas tehniskā apsekošana un apsekošanas atzinuma sagatavošana 2014-01-17
2014-01-02 L2014/1 Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī. 2014-01-15
2013-12-20 DPD 2013/33 Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā 2014-01-08
2013-12-19 DS/2013/7 Kaitīgo vielu izmešu monitorings 2014.gadā 2014-01-10
2013-12-19 DPD 2013/37 SIA „ZZ DATS” programmatūras uzturēšana Daugavpils pilsētas domē 2014.gadā 2013-12-19
2013-12-19 DPD 2013/36 Daugavpils pilsētas domes Vienotas resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmas pielāgošana pārejai uz euro 2013-12-19
2013-12-16 DPD 2013/34 Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā 2014-01-06
2013-12-14 KSP 2013/39 Sabiedrisko tualešu un konteineru noma, un to apsaimniekošana Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā 2014-01-06
2013-12-10 DPD 2013/35 Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā 2013-12-27
2013-12-09 DPBJCJ2013/1 Neregulārie transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām 2013-12-20
2013-12-06 DPPI KSP 2013/43 Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā 2013-12-17
2013-12-06 DPSATC 2013/8 Medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-12-16
2013-11-29 ŪAD 2013/4 KF Tehniskā projekta „Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija (D.K-16)” izstrāde 2014-01-28
2013-11-29 ŪAD 2013/3 KF .Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata) 2014-01-28
2013-11-29 . PD2013/1/2 Sniega savākšana un izvešana no Daugavpils pašvaldības maksas autostāvvietām 2013-12-10
2013-11-29 L2013/30 Veterinārmedicīnisko un farmaceitisko pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmei 2013-12-12
2013-11-27 DPPI KSP 2013/37 Dīzeļdegvielas iegāde pašvaldības iestādes autotransportam 2014.gadā 2013-12-09
2013-11-25 DPPI KSP 2013/41 Par papildus remontdarbiem dambja nostiprinājumam gar Daugavas ielu no caurbrauktuves posmā uz lejteces pusi, Daugavpilī 2013-11-25
2013-11-20 DPD 2013/32 LLB Par Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbu būvuzraudzību projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros 2013-12-02
2013-11-20 DPPI KSP 2013/40 Daugavpils pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gadā 2013-12-02
2013-11-19 DPD 2013/29 Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas domei 2014.gadā 2013-12-02
2013-11-15 DPSATC 2013/6 Medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-11-27
2013-11-15 KSP 2013/38 Ģērbtuvju un sabiedrisko biotualešu kabīņu uzstādīšana Daugavpils teritorijā 2014.gadā 2013-11-27
2013-11-15 DS/2013/5 DEGVIELAS IEGĀDE PAS „DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” VAJADZĪBĀM 2014.GADAM 2013-12-17
2013-11-12 DPSATC 2013/5 Saimniecības preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-11-25
2013-11-08 PD2013/1/1 Sniega savākšana un izvešana no Daugavpils pašvaldības maksas autostāvvietām 2013-11-22
2013-11-08 KSP 2013/36 Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) uzstādīšana 2013.gadā un to demontāža 2014.gadā Daugavpils pilsētā 2013-11-20
2013-11-07 DPSATC 2013/4 Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-11-19
2013-11-06 ASTU/2013/52 Tehniskās shēmas ,,Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī” realizācija’’ 2013-11-20
2013-11-06 L2013/28 Eglīšu piegāde Ziemassvētku noformējumu nodrošināšanai 2013-11-19
2013-11-04 DPPI KSP 2013/35 Ziemassvētku āra dekoru izgatavošana un piegāde 2013.gadā 2013-11-15
2013-11-01 VPIP2013/21 Būvdarbi Daugavpils 15.vidusskolas, Valkas ielā 4,ēkas ugunsdrošības prasību nodrošināšanai 2013-11-12
2013-11-01 DS/2013/2 Par tiesībām piegādāt koksnes granulas 2014.gadā 2013-11-15
2013-10-31 DPD 201330 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana viesu pieņemšanas laikā Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 2013-11-11
2013-10-30 VPIP 2013/20 Papildbūvdarbi Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās 2013-11-11
2013-10-29 L2013/27 Vasaras puķu sēklu un stādu piegāde 2014.gadam 2013-11-11
2013-10-25 DPSATC 2013/3 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-11-05
2013-10-23 DPD 2013/31 Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta 2013-11-05
2013-10-22 DPD 2013/27 ERAF Būvuzraudzība ielu rekonstrukcijas būvdarbiem projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” ietvaros, 1.kārta 2013-11-04
2013-10-16 DPD 2013/28 ERAF Papildus būvdarbi ERAF projekta „Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” ietvaros 2013-10-28
2013-10-10 L2013/26 Betona atkritumu urnu piegāde 2013-10-21
2013-10-09 DPD 2013/26 LLB Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros 2013-10-21
2013-10-04 DPPI KSP 2013/34 Sintētiskā seguma izbūve un rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Šaurā ielā 28, Daugavpilī 2013-10-16
2013-09-18 DPPI KSP 2013/33 Kanāla tīrīšana un padziļināšana starp Mazo un Lielo Stropu ezeriem, Daugavpilī 2013-09-30
2013-09-18 DPPI KSP 2013/32 Āra atkritumu tvertņu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas teritorijā 2013-09-30
2013-09-17 DS/2013/1 PAR TIESĪBĀM PIEŠĶIRT KREDĪTLĪNIJU 2013./2014. GADA APKURES SEZONAS VAJADZĪBĀM 2013-10-16
2013-09-16 L2013/25 Parka solu piegāde 2013-09-27
2013-09-09 LCB 2013/3 MĒBEĻU IEGĀDE LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS VAJADZĪBĀM 2013-09-20
2013-09-06 DPPI KSP 2013/31 Ielu apgaismojuma būvniecība pagalmu teritorijā starp Puškina, Dobeles, Tautas un Jelgavas ielām, Daugavpilī 2013-09-17
2013-09-06 DPPI KSP 2013/27 Apgaismojuma izbūve Stiklu ielā (posmā no Dunduru ielas līdz Kūdras ielai), Daugavpilī 2013-09-17
2013-09-04 L2013/24 Atraitnīšu puķu dēstu iegāde Daugavpils pilsētas apstādījumiem 2014.gadam 2013-09-17
2013-09-03 L2013/23 Atraitnīšu puķu dēstu iegāde 2014.gadam 2013-09-16
2013-08-27 DPPI KSP 2013/29 Mazo arhitektūras formu atjaunošana Daugavas skvērā, Daugavpilī 2013-09-09
2013-08-27 DPPI KSP 2013/30 Papildus ielu seguma renovācijas darbi Daugavpils pilsētā 2013.gadā 2013-09-02
2013-08-23 ASTU/2013/42 AS "Tramvaju uzņēmums" darbinieku veselības apdrošināšana 2013-09-09
2013-08-21 L2013/22 Hdpe ģeomembrānas ieklāšanas būvdarbu veikšana 2013-09-02
2013-08-19 DPPI KSP 2013/28 Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transpo 2013-08-30
2013-08-16 LCB2013/2 MĒBEĻU IEGĀDE LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS VAJADZĪBĀM 2013-08-30
2013-08-13 L2013/21 Radiomodemu piegāde, uzstādīšana un noregulēšana Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma telemehāniskajai sistēmai 2013-08-26
2013-07-25 DPPI KSP 2013/26 Dambja nostiprinājuma remonts gar Daugavas ielu no caurbrauktuves 300m garā posmā uz lejteces pusi, Daugavpilī 2013-08-05
2013-07-18 DPD 2013/24 Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2013-07-30
2013-07-17 DPD 2013/23 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada konsolidēto pārskatu 2013-08-01
2013-06-28 DPPI KSP 2013/23 Daugavpils pilsētas Grīvas kapu un tiem piegulošās teritorijas aizsardzībai pret paliem un plūdiem inženieraizsardzības būves izbūve zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 015 6601 2013-07-09
2013-06-27 DPPI KSP 2013/25 18.NOVEMBRA IELAS SATIKSMES PĀRVADA PĀR DZELZCEĻU REMONTDARBI, DAUGAVPILĪ 2013-07-08
2013-06-20 DPPI KSP 2013/24 Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpilas autotransporta mezgls(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros 2013-07-03
2013-06-10 DPPP 2013/02 Pašvaldības policijas darbinieku formas tērpa piegāde 2013-06-21
2013-06-07 DPD 2013/21 Par būvdarbiem Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu ēkās 2013-06-18
2013-06-06 DPD 2013/08 LLB Audita pakalpojumi projektam Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” 2013-06-18
2013-06-03 Kredīta piesaiste ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18. novembra ielā un Kauņas ielā, Daugavpilī” īstenošanai 2013-06-18
2013-05-31 L2013/20 SIA „Labiekārtošana-D” darbinieku veselības apdrošināšana 2013-06-13
2013-05-29 DPD 2013/20 Kondicionieru piegāde Daugavpils pilsētas domei 2013-06-10
2013-05-24 DPD 2013/19 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas svētku pasākuma viesu pieņemšanas laikā 2013-06-03
2013-05-23 DPPI KSP 2013/21 Kanāla tīrīšana un padziļināšana starp Mazo un Lielo Stropu ezeriem, Daugavpilī 2013-06-03
2013-05-23 Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18. novembra ielā un Kauņas ielā, Daugavpilī” būvuzraudzību 2013-06-05
2013-05-22 DVĢ 2013/3 Par vieglās pasažieru automašīnas iegādi Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2013-06-04
2013-05-21 L2013/19 Gaismas stabilizācijas un taupīšanas sadalņu piegāde 2013-06-03
2013-05-15 Latgales Zoodārzs 2013/2 LIFE-HerpetoLatvia Herpetokultūru aprīkojuma un tā uzstādīšanas iepirkums LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” ēkas iekārtošanai 2013-05-30
2013-05-09 DPPI KSP 2013/20 18.novembra ielas satiksmes pārvada pār dzelzceļu tilta margu atjaunošana, tīrīšana un krāsošana, Daugavpilī 2013-05-22
2013-04-30 DPD 2013/16 Programmatūras licenču iegāde Daugavpils pilsētas domei 2013-05-15
2013-04-29 DPPI KSP 2013/18 Autostāvvietas ar asfalta segumu izbūve Gaismas ielā 10, Daugavpilī 2013-05-14
2013-04-26 DPD 2013/13 Apsardzes pakalpojumi Daugavpils pilsētas domei 2013-05-13
2013-04-24 DPPI KSP 2013/19 Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmai 2013-05-08
2013-04-24 DPD 2013/12 Par pakalpojumu sniegšanu SIA „Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas procesā 2013-05-08
2013-04-23 DPD 2013/14 SIA „ZZ DATS” programmatūras uzturēšana 2013-05-08
2013-04-15 LCB 2013/1 Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Piekrastes bibliotēkas vienkāršota renovācija 2013-04-29
2013-04-12 DBJSS 2013/03 Sporta inventāra iegāde un piegāde 2013-04-23
2013-04-10 Mēbeles 2013/1 Skolas mācību kabinetu mēbeļu izgatavošana un piegāde 2013-04-24
2013-04-08 DPPI KSP 2013/06 Ielu asfaltbetona seguma plaisu aizliešanas darbi Daugavpils pilsētas teritorijā 2013.gadā 2013-04-19
2013-04-05 DPPI KSP 2013/17 Papildus sniega izvešana no Daugavpils pilsētas teritorijas un sniega šķūrēšana grunts seguma ielās 2013-04-05
2013-04-03 DPDBIKP 2013/01 Gaismas aparatūras komplekta piegāde un uzstādīšana 2013-04-15
2013-03-28 DPPP 2013/01 Formas tērpa piegāde 2013-04-11
2013-03-27 L2013/18 Vasaras puķu stādu piegāde 2013-04-11
2013-03-26 L2013/17 Lietotas automašīnas ar dubulto kabīni un kravas kasti iegāde 2013-04-09
2013-03-26 "Latgales Zoodārzs" 2013/1 LIFE-NATURE Dīķu abiniekiem un rāpuļiem atjaunošanas iepirkums 2013-04-11
2013-03-26 L2013/16 Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde 2013-04-10
2013-03-26 L2013/15 Apgaismes stabu un konsoļu piegāde 2013-04-10
2013-03-26 L2013/14 Kabeļskapju piegāde 2013-04-10
2013-03-26 L2013/13 Ielu apgaismes ķermeņu piegāde 2013-04-10
2013-03-26 DPPI KSP 2013/16 Velosipēdu statīvu un novietņu izgatavošana un piegāde, uzstādīšanai Daugavpils pilsētas teritorijā 2013-04-09
2013-03-20 DBJSS 2013/02 Sporta formas iegāde un piegāde 2013-04-03
2013-03-20 L2013/12 Betona bruģakmens, trotuāra apmaļu un mozaiku piegāde 2013-04-04
2013-03-20 L2013/11 Šķembu iegāde 2013-04-04
2013-03-20 L2013/10 Betona iegāde 2013-04-04
2013-03-20 L2013/09 Karstā asfaltbetona iegāde 2013-04-04
2013-03-15 DPD 2013/11 Telpu remonts Daugavpils pilsētas domes ēkās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, un K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī 2013-03-26
2013-03-13 DPD 2013/10 ERAF Par Daugavpils Centra ģimnāzijas un 2.bērnu un jauniešu sporta skolas ēku jumtu un fasāžu renovācijas un to pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanu projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefe 2013-03-25
2013-03-13 L2013/08 Dārzkopības tehnikas piegāde SIA „Labiekārtošana – D” vajadzībām 2013-03-25
2013-03-05 DPPI KSP 2013/14 Stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas teritorijā 2013.gadā 2013-03-15
2013-03-01 DPD 2013/09 Daugavpils pašvaldības informatīvā izdevuma „Daugavpils 2009-2013” iespiešana un piegāde 2013-03-12
2013-03-01 Nr.DPPI KSP 2013/15 Āra trenažieru un sporta aprīkojuma piegāde un izbūve Daugavpils pilsētā 2013.gadā 2013-03-13
2013-03-01 DPPI KSP 2013/11 Ietvju asfalta seguma atjaunošanas darbi ar drošības pasākumiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem, Čiekuru ielā, Daugavpilī, 2013.gadā 2013-03-13
2013-03-01 DPPI KSP 2013/09 Daugavpils pilsētas ietvju bruģakmeņa mākslīgā seguma remontdarbi 2013.gadā 2013-03-12
2013-03-01 DPPI KSP 2013/08 Daugavpils pilsētas ietvju asfaltbetona seguma remontdarbi 2013.gadā 2013-03-13
2013-02-27 DPSATC 2013/2 Degvielas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-03-04
2013-02-22 L 2013/07 Preces Dzīvnieku patversmes dzīvniekiem 2013-03-05
2013-02-21 L 2013/06 Elektrisko spuldžu piegāde SIA „Labiekārtošana – D” vajadzībām 2013-03-04
2013-02-19 DPD 2013/04 Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas svinīgo laulības registrācijas telpu remonts 2013-03-04
2013-02-19 DVĢ 2013/4 Par mazgāšanas līdzekļu un higiēnas preču iegādi Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2013-02-25
2013-02-19 DVĢ 2013/3 Par kancelejas preču iegādi Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2013-02-25
2013-02-15 DPPI KSP 2013/13 Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētā 2013.gadā 2013-02-26
2013-02-15 DPPI KSP 2013/10 Bērnu rotaļu laukuma teritorijas izbūve un labiekārtošana Gaismas ielā Nr.4, Nr.6, Daugavpilī 2013-02-26
2013-02-15 DPPI KSP 2013/04 Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ziemas un vasaras periodā ar pilnu un nepilnu tehnoloģiju, ielu seguma kārtējam remontam Daugavpils pilsētā 2013.gadā 2013-02-26
2013-02-13 L2013/05 Datortehnikas piegāde SIA „Labiekārtošana – D” vajadzībām 2013-02-25
2013-02-06 L 2013/04 Zārku un urnu iegāde apbedīšanas pakalpojumu vajadzībām 2013-02-18
2013-02-11 DVĢ 2013/2 Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2013-02-22
2013-02-08 DPPI KSP 2013/12 Jaunu ietvju izbūve Sporta ielā, Jelgavas ielā un Ormaņu ielā, Daugavpils pilsētā, 2013.gadā 2013-02-19
2013-02-06 DPPI KSP 2013/07 Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmai 2013-02-18
2013-02-04 L2013/03 Skārda divviru garderobes skapju izgatavošana un piegāde 2013-02-12
2013-01-30 DPPI KSP 2013/05 Jaunu autostāvvietu ar asfalta seguma izbūvi Daugavpils pilsētas pagalmu teritorijās 2013.gadā 2013-02-11
2013-01-25 L2013/02 Traktortehnikas piegāde 2013-02-04
2013-01-22 L2013/01 Veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumi SIA „Labiekārtošana–D” Dzīvnieku patversmei 2013-02-04
2013-01-18 DPPI KSP 2013/03 Greidēšanas darbi Daugavpils pilsētas grants seguma ielās ar grants nomaļu bēršanu un ceļa segas labošanu 2013.gadā 2013-01-29
2013-01-18 DPPI KSP 2013/02 Caurbraucamo pagalmu un pagalmu teritorijas ar asfalta segumu vienkāršota renovācija Daugavpils pilsētā 2013.gadā 2013-01-29
2013-01-16 DPSATC 2013/1 Profesionālās veļas mazgājamās mašīnas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-02-01
2013-01-10 DPD 2013/02 Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas domes foajē 2013-01-21
2013-01-07 DVĢ2013/1 Par dīzeļdegvielas iegādi Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2013-01-11
2013-01-04 DPD 2013/01 Vājstrāvu sistēmas izbūve Daugavpils pilsētas domes telpās 2013-01-15
2012-12-21 LZD 2012/1 LIFE-NATURE Dīķu abiniekiem un rāpuļiem atjaunošanas iepirkums saskaņā ar tehnisko specifikāciju 2013-01-11
2012-12-13 L 2012/13 Sabiedrisko biotualešu kabīņu noma, uzstādīšana un to apsaimniekošana Daugavpils pilsētu kapsētu teritorijā 2013. gadā 2012-12-27
2012-12-13 L2012/12 Preces Dzīvnieku patversmes dzīvniekiem 2012-12-27
2012-12-13 DVĢ 2012/3/1 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcai 2012-12-18
2012-12-10 DPPI KSP 2012/42 Sabiedrisko tualešu un konteineru noma, un to apsaimniekošana Daugavpils pilsētas teritorijā 2013.gadā 2012-12-21
2012-12-10 ID Nr.DPD 2012/67 Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2012-12-21
2012-12-10 Nr.DPD 2012/66 Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2012-12-21
2012-12-10 DPPI KSP 2012/41 Ģērbtuvju un sabiedrisko biotualešu kabīņu uzstādīšana Daugavpils pilsētas teritorijā 2013.gadā 2012-12-21
2012-12-04 L2012/11 Autodegvielas – benzīna un dīzeļdegvielas iegāde 2012-12-04
2012-12-03 DPSATC 2012/10 Pārtikas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2013-01-28
2012-11-29 DPPI KSP 2012/37 Daugavpils pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gadā 2012-12-10
2012-11-27 DPBJCJ2012/6 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām 2012-12-10
2012-11-27 DPSATC 2012/9 Medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2012-12-10
2012-11-27 3DP/3.5.1.1.0/11/ IPIA/VARAM/007 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Grīva un Jaunie Stropi. 2013-02-12
2012-11-27 3DP/3.5.1.1.0/ 11/IPIA/VARAM/007 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata) 2013-03-01
2012-11-22 Sporta pārvalde 2012/11 Āra trenažieru, plastmasas sēdekļu sporta stadionam un traktora iegāde un piegāde Sporta pārvaldes vajadzībām 2012-12-03
2012-11-22 DPPP 2012/03 Mēbeļu iegāde 2012-12-03
2012-11-16 L 2012/10 Jaunas siltumnīcas būvniecība. Tehniskie parametri saskaņā ar tehnisko specifikāciju 2012-11-29
2012-11-21 DPD 2012/62 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes sēžu zālei 2012-12-03
2012-11-20 DPD 2012/64 Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2012-12-03
2012-11-16 DPPP 2012/02 Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2013.gadā 2012-11-29
2012-11-16 DPSATC 2012/8 Medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2012-11-29
2012-11-16 DPPI KSP 2012/38 Mazlietotas vieglās apvidus automašīnas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām 2012-11-29
2012-11-16 DPPI KSP 2012/39 Degvielas iegāde 2013.gadam 2012-11-29
2012-11-16 VPIP2012/11 Virtuves iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām 2012-11-29
2012-11-09 DPPI KSP 2012/35 Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) uzstādīšana 2012.gadā un to demontāža 2013.gadā Daugavpils pilsētā” 2012-11-22
2012-11-09 DPPI KSP 2012/34 Degvielas iegāde 2013.gadam 2012-11-22
2012-11-09 DPD 2012/63 ERAF Par biroja aprīkojuma piegādi projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŽU REĢIONĀ” (NR. LLIII-165) ietvaros 2012-11-22
2012-11-07 VPIP2012/9 Lietotas vieglās pasažieru/kravas ar palielinātu ietilpību automašīnas iegāde Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vajadzībām. 2012-11-22
2012-11-05 VPIP2012/9P Par durvju bloku nomaiņu Daugavpils 15. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Ventspils ielā 2a, Daugavpilī 2012-11-12
2012-11-01 DPPI KSP 2012/33 Butļerova ielas 6 un Enerģētiķu ielas 8 caurbraucamo pagalmu teritoriju remonts, Daugavpilī 2012-11-12
2012-11-01 DPSATC 2012/7 Saimniecības preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2012-11-12
2012-11-01 DPD 2012/60 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana viesu pieņemšanas laikā Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 2012-11-12
2012-11-01 DPPI KSP 2012/32 Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) piegāde 2012.gadā 2012-11-12
2012-10-31 Sporta pārvalde 2012/10 Papildus sporta inventāra iegāde un piegāde Latvijas – Lietuvas projekta Nr. LLIV-332 „Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem” īstenošanas vajadzībām 2012-10-19
2012-10-25 DPD 2012/59 Daugavpils pilsētas domes ēkas 2.stāva sēžu zāles un foajē remonts 2012-11-05
2012-10-23 DPD 2012/57 ESF Papildus apmācības kursu cikls Daugavpils pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai ESF projekta ietvaros 2012-11-05
2012-10-23 VPIP2012/8P Asfalta seguma atjaunošana un drenāžas sistēmas ierīkošana Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Parādes ielā 15B, Daugavpilī 2012-10-29
2012-10-23 DPSATC 2012/6 Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2012-11-05
2012-10-23 DPD 2012/30 ERAF “Biroja aprīkojuma iegāde projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŽU REĢIONĀ” (NR. LLIII-165) ietvaros” 2012-11-05
2012-10-22 VPIP2012/7P Obligātās medicīniskās pārbaudes pakalpojumu sniegšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes darbiniekiem 2012-11-08
2012-10-09 DPSATC 2012/4 Apbedīšānas pakalpojumu sniegšana 2012-10-22
2012-10-19 LCB 2012/3/ERAF Foto, video un datortehnikas ar programmnodrošinājumu iegāde projektam LLIV-353 „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)” 2012-10-29
2012-10-18 DPD 2012/58 Kartridžu un toneru kasetņu piegāde, uzpilde un restaurācija 2012-10-29
2012-10-18 Sporta pārvalde 2012/12 Sporta pārvaldes sporta bāžu objektu remontdarbi 2012-10-29
2012-10-16 PD 2012/3 Sniega savākšana un izvešana no Daugavpils pašvaldības maksas autostāvvietām 2012-10-29
2012-10-11 DPD 2012/21 Kartridžu un toneru kasetņu piegāde, uzpilde un restaurācija 2012-10-22
2012-10-10 DPSATC 2012/5 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2012-10-23
2012-10-10 VPIP2012/6P Divu mācību kabinetu remonts Daugavpils 6.vidusskolas ēkā Komunālā ielā 2, Daugavpilī 2012-10-17
2012-10-09 DPSATC 2012/4 Apbedīšānas pakalpojumu sniegšana 2012-10-22
2012-10-01 DPD 2012/34 Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas ēkas Raiņa ielā 27,Daugavpilī, renovācijas tehniskā projekta izstrāde 2012-10-12
2012-10-01 DPPI KSP 2012/31 Saliekamo tirdzniecības paviljonu izgatavošana, piegāde un montāža, uzstādīšanai Daugavpils pilsētas teritorijā 2012-10-11
2012-09-25 DPPI KSP 2012/30 Ceļu satiksmes līdzekļu būvniecības un uzturēšanas papilddarbi 2012.gadā 2012-10-08
2012-09-24 DPD 2012/29ERAF Koktēlniecības, modes dizaina un multimediju meistarklašu organizēšana projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŽU REĢIONĀ” (NR. LLIII-165) ietvaros 2012-10-05
2012-09-24 VPIP2012/5P Siltumtrases renovācija Daugavpils logopēdiskā internātpamatskolā – attīstības centrā Abavas ielā 1, Daugavpilī 2012-10-01
2012-09-17 DPPI KSP 2012/29 Āra atkritumu tvertņu izgatavošana un piegāde, uzstādīšanai Daugavpils pilsētas teritorijā 2012-09-28
2012-09-14 DPD 2012/50 Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija 2012-09-25
2012-09-14 DPD 2012/36 ERAF Papildus labiekārtošanas darbi Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei Mihaila ielā 3, Daugavpilī, projekta 2012-09-25
2012-09-07 DPD 2012/48 Inventarizētie būvdarbi, kas ir nepieciešami objekta 2012-10-15
2012-09-07 VPIP2012/4P Par telpu remontu Daugavpils 13.vidusskolā Valkas ielā 4A, Daugavpilī 2012-09-13
2012-09-06 DPD 2012/49 ERAF “Papildus būvdarbi objektam Mihaila ielā 3, Daugavpilī, projekta „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”, Vienošanās nr. 3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/ CFLA/002/001 ietvaros” 2012-09-18
2012-09-04 DPD 2012/47 ERAF Būvdarbi, kas ir nepieciešami objekta "Marka Rotko Mākslas centrs" Mihaila ielā 3, Daugavpilī, 2012-09-17
2012-08-20 DPD 2012/45 ERAF Tehniskā projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Saules ielā 6/8, Daugavpilī 1.etaps” aktualizācija 2012-09-03
2012-08-15 VPIP 2012/3P Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils 15.vidusskolā 2012-08-28
2012-08-14 DPSATC 2012/3 Rezerves elektrobarošanas ierīkošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, pēc adreses: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī” 2012-08-27
2012-08-14 DPD 2012/43 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada konsolidēto pārskatu 2012-08-30
2012-08-10 DPD 2012/44 Par investīciju kataloga sagatavošanu 2012-08-21
2012-08-06 VPIP2012/6 Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils 13.vidusskolas ēkā un bēniņtelpās, trauksmes izziņošanas sistēmas uzstādīšana 2012-08-06
2012-08-03 ASTU/2012/02 AS ,,Tramvaju uzņēmums” darbinieku veselības apdrošināšana 2012-08-27
2012-08-03 DPPI KSP 2012/28 Miera ielas rekonstrukcijas (posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai) un Pušķina ielas (posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai) Daugavpilī, tehniskā projekta izstrāde 2012-08-14
2012-08-03 VPIP 2012/2P Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils 13.vidusskolā 2012-08-06
2012-07-27 DPD 2012/42 Jumta seguma avārijas remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolā 2012-08-07
2012-07-26 DPD 2012/28 ERAF Portāla izstrāde atbilstoši koncepcijai projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŽU REĢIONĀ" 2012-08-06
2012-07-25 DPPI KSP 2012/26 Divu peldvietu ierīkošana Šūņu ezera krastā, Daugavpilī 2012-08-06
2012-07-24 VPIP2012/1P Par PVC logu un durvju bloku uzstādīšanu – 1.būvdarbu kārtai 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Stāvu ielā 20, Daugavpilī 2012-07-31
2012-07-24 3DP/3.5.1.1.0/ 11/IPIA/VARAM/007 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Grīva un Jaunie Stropi. 2012-10-08
2012-07-23 L2012/9 Atraitnīšu puķu dēstu iegāde 2013. gadā 2012-08-03
2012-07-23 DPD 2012/38 ESF Par apmācības kursu ciklu Daugavpils pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai ESF projekta ietvaros 2012-08-03
2012-07-20 LCB 2012/2/ERAF Reprezentatīvo materiālu izgatavošana Latvijas –Lietuvas programmas projektam LLIV-353 „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)” 2012-08-02
2012-07-19 DPBJCJ2012/5 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 2012-07-30
2012-07-19 DPPI KSP 2012/27 Āra atkritumu tvertņu izgatavošana un piegāde, uzstādīšanai Daugavpils pilsētas teritorijā 2012-07-30
2012-07-18 DPD 2012/23 Kapličas 18.Novembra iela 214,Daugavpili, rekonstrukcijas tehniska projekta izstrade 2012-07-30
2012-07-17 DPD 2012/37 ERAF RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros 2012-07-30
2012-07-03 DPBJCJ2012/4 Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība 2012-07-16
2012-06-27 DPD 2012/32 ERAF Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta ietvaros, būvuzraudzība 2012-07-11
2012-06-22 DPPI KSP 2012/25 Daugavpils pašvaldības autoceļu un ielu ārkārtas uzturēšanas neatliekamie darbi 2012-07-11
2012-06-21 DPD 2012/33 Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas domei 2012-07-05
2012-06-18 DPD 2012/31 Detālplānojuma izstrāde ielas izveidošanai Ziemeļu industriālajā zonā Daugavpilī 2012-07-03
2012-06-18 VPIP2012/5 Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2012-07-02
2012-06-15 DPSATC 2012/2 Vistas gaļas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2012-06-28
2012-06-15 VPIP2012/3 Logu un durvju nomaiņa Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē Stāvā ielā 41, Daugavpilī 2012-06-27
2012-06-12 PD 2012/2 Autostāvvietu kases automātu piegāde 2012-06-25
2012-06-06 Sporta pārvalde 2012/09 Sporta tērpa iegāde un piegāde Latvijas III Olimpiādes dalībniekiem 2012-06-18
2012-06-04 DPD 2012/26 ERAF Grāmatu iegāde Radošo industriju klubam projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŽU REĢIONĀ” (NR. LLIII-165) ietvaros 2012-06-15
2012-05-31 L2012/8 Betona iegāde 2012-06-11
2012-05-28 L2012/7 Betona bruģakmens un trotuāra apmaļu iepirkums 2012-06-25
2012-05-24 DNMM 2012 /1 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ēkas jumta renovācija 2012-06-05
2012-05-23 DPPI KSP 2012/23 Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde, montāža un izbūve Daugavpils pilsētas teritorijā 2012-06-04
2012-05-23 DPPI KSP 2012/20 Daugavpils pilsētas Grīvas kapu un tiem piegulošās applūstošās teritorijas pretplūdu pasākumu tehniskā projekta izstrāde 2012-06-04
2012-05-22 Sporta pārvalde 2012/07 ERAF Ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniegšana diennakts sporta nometnēs dalībniekiem Latvijas – Lietuvas projekta „Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem” ietvaros 2012-06-04
2012-05-21 DPD 2012/24 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas svētku pasākuma viesu pieņemšanas laikā 2012-05-28
2012-05-16 DPD 2012/20 Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei 2012-05-28
2012-05-14 LCB 2012/1 Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieeju mezgla remontdarbi 2012-05-25
2012-05-14 Sporta pārvalde 2012/05 Degvielas iegāde no degvielas uzpildes stacijām 2012-05-25
2012-05-11 DPBJCJ2012/3 Datortehnikas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām 2012-05-23
2012-05-09 DPPI KSP 2012/22 Gaismas zīmju „DAUGAVPILS” izgatavošana un uzstādīšana 2012-05-21
2012-05-09 L 2012/6 lietoto automašīnu ar dubulto kabīni un kravas kasti iegāde 2012-05-21
2012-05-03 DPD 2012/12 Papildu būvdarbi Daugavpils Mākslas vidusskolas ''Saules Skola'' 2012-05-16
2012-05-03 DPD 2012/22 ESF Apmācības kursu cikls Daugavpils pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai ESF projekta ietvaros 2012-05-16
2012-04-26 L 2012/5 Lietota autofurgona iegāde 2012-05-08
2012-04-25 Sporta pārvalde 2012/4 Daudzfunkcionālā mākslīgā seguma iegāde, piegāde un uzstādīšana 2012-05-08
2012-04-19 DBJSS 2012/3 Sporta formas iegāde un piegāde 2012-05-02
2012-04-18 DBJSS 2012/2 Sporta inventāra iegāde un piegāde 2012-04-30
2012-04-18 PD 2012/1 Autostāvvietu kases automātu piegāde un apkalpošana 2012-04-30
2012-04-11 L2012/4 Šķembu iegāde 2012-05-07
2012-04-02 DPBJCJ2012/2 PVC logu izgatavošana un uzstādīšana 2012-04-16
2012-04-02 DPPP 2012/01 Formas tērpa piegāde 2012-04-02
2012-03-27 DPD 2012/18 ESF Apmācības kursu cikls Daugavpils pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai ESF projekta ietvaros 2012-04-10
2012-03-23 DPPI KSP 2012/19 Greidēšanas darbi Daugavpils pilsētas grants seguma ielās ar grants nomaļu bēršanu un ceļa segas labošanu 2012.gadā 2012-04-04
2012-03-22 L2012/3 Karstā asfaltbetona iegāde 2012-04-26
2012-03-21 DPPI KSP 2012/18 Daugavpils pilsētas ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 2012-04-02
2012-03-21 DPD 2012/17 Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehniskā projekta izstrāde 2012-04-02
2012-03-20 DPPI KSP 2012/14 Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma vadības sistēmas programmas izstrāde un uzstādīšana 2012-04-02
2012-03-16 DPPI KSP 2012/17 Daugavpils pilsētas pašvaldības Katoļu kapu teritorijas norobežojošā žoga uzstādīšana 2012-03-27
2012-03-16 Sporta pārvalde 2012/03/ERAF Sporta inventāra iegāde Latvijas – Lietuvas projekta „Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem” ietvaros 2012-03-27
2012-03-16 L 2012/2 Neapzāģēto dēļu iegāde 2012-03-26
2012-03-14 DPBJCJ2012/1 Degvielas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām 2012-03-26
2012-03-13 DPPI KSP 2012/16 Stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas teritorijā 2012.gadā 2012-03-26
2012-03-12 Sporta pārvalde 2012/02 Saldēšanas iekārtas „FINDRI” papildus divu kontūru kondensatora uzstādīšana 2012-03-23
2012-03-08 L 2012/1 Sabiedrisko biotualešu kabīņu noma, uzstādīšana un to apsaimniekošana Daugavpils pilsētas kapsētu teritorijā 2012. gadā 2012-03-19
2012-03-06 DPD 2012/14 Apsardzes pakalpojumi Daugavpils pilsētas domei 2012-03-21
2012-03-05 DVĢ 2012/1 Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 2012-03-05
2012-02-29 DPD 2012/05 ERAF Nikolaja vārtu restaurācijas, Nikolaja vārtu tilta rekonstrukcijas, Nikolaja ielas apbūves atjaunošanas un pieguļošas teritorijas labiekārtošanas darbu autoruzraudzība ERAF projekta „Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” ietvaros 2012-03-12
2012-02-29 DPD 2012/13 Kompleksa tehniska risinājuma izstrāde un ieviešana Daugavpils pilsētas domes informatīvās interneta televīzijas kanāla izveidei un studijas aprīkošanai 2012-03-14
2012-02-23 DPPI KSP 2012/11/KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros 2012-03-05
2012-02-21 DPPI KSP 2012/12 Jaunu mēbeļu projektēšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 2012-03-05
2012-02-20 DPD 2012/06 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils lidlauka infrastruktūras rekonstrukcijai un izbūvei 2012-03-02
2012-02-15 Sporta pārvalde 2012/01 Neregulārie transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām 2012-02-27
2012-02-14 DPD 2012/04 ERAF Nikolaja vārtu restaurācijas, Nikolaja vārtu tilta rekonstrukcijas, Nikolaja ielas apbūves atjaunošanas un pieguļošas teritorijas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” ietvaros 2012-02-27
2012-02-10 DPD 2012/07 Tehniski - ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde projekta „Gaisa transporta pakalpojumu attīstība starptautiskajās reģionālajās lidostās „Daugavpils” Latgales reģionā (Latvija) un „Kresti” Pleskavas reģionā (Krievija)” iesniegšanai 2012-02-21
2012-02-09 DPPI KSP 2012/04 Bruģa ietvju un laukumu remontdarbi Daugavpils pilsētā 2012.gadā 2012-02-21
2012-02-08 DPD SLP 2012/4 Saimniecības preču iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām 2012-02-20
2012-02-08 DPD SLP 2012/3 Kancelejas preču iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām 2012-02-20
2012-02-08 DPD SLP 2012/2 Degvielas iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām 2012-02-20
2012-02-08 DPD SLP 2012/1 Transporta pakalpojumi Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem 2012-02-20
2012-02-07 DPDIKP 2012/01 Gaismas aparatūras komplekta piegāde un uzstādīšana 2012-02-20
2012-02-06 DPD 2012/02 ERAF Papildu būvdarbi objektā Mihaila ielā 3, Daugavpilī (projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ” NR. LLIII-165 (FINANSĒŠANAS LĪGUMA NR.LV-LT/1.1/LLIII-165/2010/23) ietvaros 2012-02-17
2012-02-01 DPPI KSP 2012/10 Caurbraucamo pagalmu bedru un pagalmu bedru remontdarbi Daugavpils pilsētā 2012.gadā 2012-02-15
2012-02-01 DPPI KSP 2012/09 Ielu bedru remontdarbi Daugavpils pilsētā 2012.gadā 2012-02-13
2012-01-26 DPPI KSP 2012/02 Ķīmisko atkritumu utilizācija Daugavpils cietokšņa teritorijā 2012-02-20
2012-01-26 DPD 2012/3 Higiēnas preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2012-02-07
2012-01-25 DPPI KSP 2012/8 Sabiedrisko tualešu konteineru noma un to apsaimniekošana Daugavpils pilsētas teritorijā 2012.gadā 2012-02-06
2012-01-20 DPPI KSP 2012/5 Ģērbtuvju un sabiedrisko biotualešu kabīņu uzstādīšana Daugavpils pilsētas teritorijā 2012.gadā 2012-01-31
2012-01-19 DPPI KSP 2012/03 Ietvju asfaltbetona seguma remontdarbi 2012.gadā 2012-01-30
2011-12-29 DPIP2011/28 Augļu un dārzeņu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm 2012-01-18
2011-12-23 DPPI KSP 2011/14 Ģērbtuvju un sabiedrisko biotualešu kabīņu uzstādīšana Daugavpils pilsētas teritorijā 2012-01-09
2011-12-16 DPPI KSP 2011/13 Degvielas iegāde 2012.gadam 2011-12-30
2011-12-08 DPD 2011/44 Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Daugavpils pilsētas domei 2011-12-19
2011-12-01 DPIP2011/27 Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām. 2011-12-12
2011-11-30 DPPI KSP 2011/12 Ziemassvētku mājiņas izgatavošana, uzstādīšana un demontāža 2011-11-12
2011-11-30 DPPI KSP 2011/11 Daugavpils pilsētas tranzītielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā 2011-12-19
2011-11-24 DPD 2011/43 Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Daugavpils pilsētas domei 2011-12-06
2011-11-16 DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLAS PELDBASEINA UN SPORTA ZĀLES TELPU RENOVĀCIJAS BŪVDARBU LĪGUMA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS 2011-11-16
2011-11-16 DPPP 2011/02 Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2012.gadā 2011-12-05
2011-11-14 DVĢ 2011/1 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam 2011-11-28
2011-11-14 DPPI KSP 2011/9 Ziemassvētku vecīša un rūķīšu figūru Ziemassvētku kompozīcijas un citu Ziemassvētku rotājumu piegāde un uzstādīšana Ziemassvētku mājiņā Vienības laukumā, un Ziemassvētku rotājumu - dekoratīvo bumbu iegāde 2011-11-23
2011-11-11 DPIP2011/26 Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām 2011-11-23
2011-11-10 DPD 2011/41 ERAF 'Papildus autoruzraudzība Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcijai Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei projekta ietvaros un papildus autoruzraudzība Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai proje 2011-11-22
2011-11-09 DPPI KSP 2011/08 Daugavpils pilsētas ziemassvētku rotājumu uzstādīšana 2011.gadā un to demontāža 2012.gadā 2011-11-21
2011-11-09 DPD SLP 2011/14 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai 2011-11-22
2011-11-08 Sporta pārvalde 2011/06 Futbola laukuma seguma nomaiņa sporta kompleksā „Celtnieks” Jelgavas ielā 7, Daugavpilī papilddarbi 2011-11-08
2011-11-07 DPD 2011/42 ERAF Sakaru kanalizācijas padziļināšana - iznešana no celtniecības zonas un rievpaļu iegremdēšanas darbi ERAF projekta 2011-11-21
2011-11-04 DPD 2011/36 Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2011-11-15
2011-11-03 DPPI KSP 2011/07 Mazlietotas vieglās apvidus automašīnas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 2011-11-14
2011-11-02 DPD 2011/38 ERAF Daugavpils pilsētas ceļu (ielu) rekonstrukcijas būvdarbu papilddarbi ERAF projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006 2011-11-14
2011-10-31 DPD 2011/39 Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas papilddarbi 2011.gadā 2011-10-31
2011-10-28 DPIP2011/24 Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un tās pakļautībā esošajām izglītības iestādēm 2011-11-08
2011-10-24 DPD 2011/35 Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas domei 2011-11-08
2011-09-12 DPD 2011/24 Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada konsolidēto pārskatu 2011-09-26
2011-09-07 DPIP2011/22 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils 9.vidusskolai 2011-09-10
2011-09-06 DPPI KSP 2011/05 Ēku cokolu daļas un vēsturiskā žoga Imantas ielā, Daugavpilī, renovācija 2011-09-20
2011-09-06 DPD 2011/28 ERAF 'Datorkabineta mēbeļu iegāde ERAF projekta „Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/003 ietvaros 2011-09-19
2011-09-01 DPIP2011/21 Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei 2011-09-12
2011-08-31 DPPI KSP 2011/06 Avārijas stāvoklī esošu papeļu nozāģēšana Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā 2011.gadā 2011-09-13
2011-08-19 ASTU/ 2011/02 AS "Tramvaju uzņēmums" darbinieku veselības apdrošināšana 2011-08-29
2011-08-17 DPPI KSP 2011/4 Lielā Dārza ielas rekonstrukcijas būvdarbi posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī 2011-08-29
2011-08-12 DPD 2011/25 ERAF Plenēra organizēšana Daugavpilī” projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ” NR. LLIII-165 (FINANSĒŠANAS LĪGUMA NR.LV-LT/1.1/LLIII-165/2010/23) ietvaros 2011-08-23
2011-08-01 DPD 2011/21 NOLIKUMS IEPIRKUMAM “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts” 2011-08-15
2011-07-29 DPSATC 2011/11 Apstrādāto un ilglaicīgai glabāšanai sagatavoto zivju piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-08-09
2011-07-27 Nr. DPIP2011/18 Ēdināšanas pakalpojumu organizēšana Daugavpils Saskaņas pamatskolas izglītojamajiem un darbiniekiem 2011-08-09
2011-07-27 DPIP2011/17 Ēdināšanas pakalpojumu organizēšana Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamajiem un darbiniekiem 2011-08-09
2011-07-27 DPD 2011/20 Daugavpils pilsētas domes administratīvo ēku jumtu un telpu remonts 2011-08-09
2011-07-22 DPD 2011/22 Kaspersky Business Space Security programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Daugavpils pilsētas domei 2011-08-02
2011-07-19 DPD 2011/19 Lietusūdeņu kanalizācijas uztvērējaku, gūliju un skataku renovācija Imantas ielā posmā no Viestura ielas līdz Daugavas ielai, Daugavpilī 2011-08-01
2011-07-18 DPSATC 2011/10 Apstrādāto un ilglaicīgai glabāšanai sagatavoto zivju piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-07-29
2011-07-18 DPPI KSP 2011/3 Autostāvvietu laukumu renovācija Daugavpils pilsētā 2011-07-29
2011-07-12 DPD 2011/18 ERAF ''Mācību aprīkojuma (datorkabineta aprīkojuma mēbeles un apģērbdizaina kabineta aprīkojums) iegāde ERAF projekta „Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/ 2011-07-25
2011-07-08 DPIP2011/15 Cauruļvadu izolācija, ventilācijas restu nomaiņa un vēdināšanas deflektoru uzstādīšana ēku bēniņu daļā 2011-07-19
2011-07-11 DKVL 2011/1. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā 2011-07-22
2011-07-07 DPIP2011/13 Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas 15.speciālajai pirmsskolas 2011-07-18
2011-07-07 DPPI KSP 2011/02 Caurbraucamo pagalmu 18.novembra ielā 17 un Pušķina ielā 52 Daugavpilī, renovācija 2011-07-19
2011-07-05 DPPI KSP 2011/01 Rekultivetās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2011-07-19
2011-06-30 DPIP2011/12 Daugavpils 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes siltummezgla rekonstrukcijas, iekštelpu renovācijas un teritorijas nožogojuma nomaiņas būvdarbu veikšana 2011-07-11
2011-06-17 DPSATC 2011/9 Gaļas izstrādājumu un subproduktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-06-30
2011-06-03 DPIP2011/11 Sanitāro mezglu remonts 2011-06-03
2011-06-02 DPSATC 2011/8 Dažādu pārtikas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-06-13
2011-05-30 DPSATC 2011/7 Gaļas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-06-10
2011-05-30 DPSATC 2011/6 Dārzeņu un augļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošānas teritoriālajam centram 2011-06-07
2011-05-27 DPIP2011/10 Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2011-06-07
2011-05-25 DPSATC 2011/5 PVC logu un balkona bloku uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-06-06
2011-05-25 DPD 2011/15 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas svētku pasākuma viesu pieņemšanas laikā 2011-05-30
2011-05-25 Rīgas ielas, Mihoelsa ielas, Viestura ielas, Dubrovina parka, Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgāde Daugavpils pilsētas svētkos 2011-05-30
2011-05-24 DPIP2011/09 Kancelejas preču piegāde Izglītības pārvaldes vajadzībām 2011-06-06
2011-05-19 DPD 2011/13 ERAF Būvuzraudzība papildus būvdarbiem projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai Nr.3DP/3.6.1.1.0./09/IPIA/VRAA/016 ietvaros 2011-05-31
2011-05-19 Sporta pārvalde 2011/4 Futbola laukuma seguma nomaiņa sporta kompleksā „Celtnieks” Jelgavas ielā 7, Daugavpilī 2011-05-30
2011-05-10 DPSATC 2011/4 PVC logu un balkona bloku uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-05-23
2011-05-12 dvpsk2011/2 Datortehnikas iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai 2011-05-24
2011-05-12 dvpsk 2011/1 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai 2011-05-23
2011-04-28 DPIP2011/08 Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana 2011-04-28
2011-04-21 DPD 2011/12 Kartridžu un toneru kasetņu piegāde, uzpilde un restaurācija 2011-05-09
2011-04-19 DBJSS 2011/03 Sporta formas iegāde un piegāde 2011-05-02
2011-04-18 Sporta pārvalde 2011/03 Nojumes būvniecība 2011-04-28
2011-04-13 Ūdens strūklakas baseina attīrīšana un remonts Dubrovina parkā, strūklakas „Meitene ar lotosu” baseina attīrīšana A.Pumpura skvērā, Daugavpilī 2011-04-18
2011-04-12 ASTU 2011/01 Tramvaju sliežu ar stiprinājumiem iegāde 2011-04-21
2011-04-12 DPSATC 2011/3 Mazgāšanas līdzekļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-04-26
2011-04-11 Sporta pārvalde 2011/02 Degvielas iegāde no degvielas uzpildes stacijām 2011-04-26
2011-04-11 DBJSS 2011/02 Sporta inventāra iegāde un piegāde 2011-04-26
2011-04-11 DPD 2011/03 Datorprogrammu “LOGS” apkalpošana Daugavpils pilsētas domē 2011-04-26
2011-04-05 Apledojuma seku likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā 2011.gadā 2011-04-07
2011-04-05 DPD 2011/11 ERAF Būvuzraudzība pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcijai Daugavpils vēsturiskajā centrā 2011-04-18
2011-04-01 IP 2011/04ESF Apmācību organizēšana ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 2011-04-01
2011-04-05 DPD KSN 2011/08 „Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls 2011-04-18
2011-04-05 KSN 2011/07 Stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas teritorijā 2011.gadā 2011-04-18
2011-03-23 DPSATC 2011/2 Apstrādātas un ilgaicīgai glabāšanai sagatavoto zivju piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-04-14
2011-03-22 DPD 2011/09 Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu rajonā. Detālplānojuma un tehniskās dokumentācijas – būvprojekta – izstrāde 2011-04-04
2011-03-21 DPD 2011/06 ERAF Apmācību uzņēmējdarbības uzsākšanai organizēšana projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ” (NR. LLIII-165) ietvaros 2011-04-01
2011-03-17 DPD 2011/08 ESF Ekspertu pakalpojumi Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015-2021.gadam izstrādei projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 2011-03-28
2011-03-16 DPD 2011/04 Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Daugavpils pilsētas domei 2011-04-04
2011-03-07 DPD 2011/05 ERAF Mēbeļu piegāde Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra vajadzībām ERAF projekta 2011-03-14
2011-03-03 DPD 2011/02 Caurbraucamo pagalmu bedru un pagalmu bedru remontdarbi Daugavpils pilsētā 2011.gadā 2011-03-15
2011-03-03 KSN 2011/04 Ietvju un laukumu betona bruģa seguma remontdarbi Daugavpils pilsētā 2011.gadā 2011-03-14
2011-03-03 KSN 2011/03 Ietvju asfaltbetona seguma remontdarbi Daugavpils pilsētā 2011.gadā 2011-03-14
2011-03-03 DPSATC 2011/1 Degvielas piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 2011-03-14
2011-02-28 17.vsk.2011/1 Daugavpils 17.vidusskolas administratīvo kabinetu piebūve Valmieras ielā, 5. 2011-03-18
2011-02-24 LZD 2011/4 LIFE-Nature Vienas lietotas automašīnas piegāde „Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām 2011-03-07
2011-02-24 LZD 2011/5 LIFE-Nature Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija 2011-03-07
2011-02-18 DPD SLP 2011/4 Pārtikas produktu iegāde Sociālo lietu pārvaldesBērnunama- patversmes „Priedīte” vajadzībām 2011-03-01
2011-02-10 ŪAD2011/3 Projektēšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 2011-04-05
2011-02-09 Sporta pārvalde 2011/1 Neregulārie transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām 2011-02-21
2011-02-08 DBJSS 2011/01 Autotransporta pakalpojumu sniegšana Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai 2011-03-14
2011-02-07 DPD 2010/34 ERAF Būvuzraudzība pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcijai Daugavpils vēsturiskajā centrā 2011-04-18
2011-02-03 Akumulatoru bateriju iegāde „ICECAT” ledus tīramai mašīnai, lai nodrošinātu ledus halles darbību 2011-02-15
2011-02-02 SCDL 2011/1 Akumulatoru bateriju iegāde 2011-02-15
2011-02-03 SLP 2011/3 Kartridžu piegāde, uzpilde un apkalpošana Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām 2011-02-14
2011-02-01 DPD 2010/41 EEZ/NO FI Mēbeļu iegāde Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centram projekta 2011-04-23
2011-02-01 DPPP 2011/01 Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2011-02-15
2011-01-26 DPD 2011/01 NFI Kara hospitāļa ēkas konservācijas projekta 1.posma būvdarbu veikšana ar tehniskā projekta izstrādi Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils cietoksnī” 2011-02-07
2011-01-13 DPD 2010/43 ERAF Mēbeļu piegāde Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra vajadzībām ERAF projekta 2011-02-10
2011-01-11 DPD SLP 2011/01 Kancelejas preču iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām 2011-01-24
2011-01-11 SCDL 2010/4 Autotransporta pakalpojumu sniegšana 2011-01-10
2011-01-10 SIADL 2011/1 Lidostas ielas, Muzeja ielas un ceļa Lociki – Lidlauks, Naujenes pag., Daugavpils novadā, rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 2011-01-21
2011-01-10 Daugavpils pašvaldības informatīvā izdevuma “Daugavpils 2010” iespiešana 2011-01-17
2010-12-30 DPD 2010/31/KSN Lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un remonta darbi Daugavpils pilsētā 2011-01-12
2010-12-27 SCDL 2010/04 Autotransporta pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas 2011-01-10
2010-12-23 IP2010/18 Ēdināšanas pakalpojumu organizēšana Daugavpils 13.vidusskolai 2011-01-07