Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi

Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma

Iepirkuma nosaukums Meliorācijas būves, virszemes ūdensobjektu un to pieguļošās teritorijas tīrīšanas darbi
ID DPD 2017/102
Iepirkuma apraksts Meliorācijas būves, virszemes ūdensobjektu un to pieguļošās teritorijas tīrīšanas darbi
Pievienotais dokuments 1 Dokuments
Pievienotais dokuments 2 Dokuments
Pievienotais dokuments 3 Dokuments
Pievienotais dokuments 4 Dokuments
Kontaktpersona Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv
Izsludināts 2017-07-21
Iesniegšanas termiņš 2017-08-01
Iepirkuma stadija Pabeigts
Uzvarētājs sk. dokumentā

Atpakaļ