Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Ekonomika

Ekonomika

Daugavpils ir pilsēta ar līdzsvarotu daudznozaru ekonomiku, kur nodarbinātības un labklājības pamats ir mazais un vidējais bizness, kas, balstoties uz jaunākajām tehnoloģijām, ražo konkurētspējīgu produkciju.

 

Daugavpils pilsētas galvenās priekšrocības ir

  • izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un robeža ar trim kaimiņvalstīm;
  • attīstīta infrastruktūra;
  • labvēlīga biznesa vide;
  • zems izmaksu līmenis;
  • mācību iestāžu koncentrācija;
  • daudznacionāla vide.

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē.  Tai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis - attālums līdz Lietuvas robežai ir 25 km, līdz Baltkrievijas robežai – 35 km, līdz Krievijas robežai - 120 km. Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi autoceļi. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu - rūpniecības, izglītības, kultūras, tirdzniecības centru un transporta mezglu.

Daugavpils vēsturiski ir attīstījusies kā industriāla pilsēta, kas arī šodien nosaka šādu rūpniecības nozaru attīstību: gatavo metālizstrādājumu ražošana, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana u.c.

 Daugavpils vēsturiski ir attīstījusies kā industriāla pilsēta, kas arī šodien nosaka šādu rūpniecības nozaru attīstību: gatavo metālizstrādājumu ražošana, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana u.c.

 

Ražošanas struktūra Daugavpils pilsētā 2017.gadā, %

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi realizēja produkciju 228,04 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 21,4 miljoniem eiro  jeb par 10,4%. Rūpniecības saražotās produkcijas apjoma palielinājums lielākajos uzņēmumos ir saistīts  ar jaunu tirgu apgūšanu  un  jaunu produkcijas veidu ražošanu uzņēmumos.

Salīdzinājumā  ar iepriekšējo pārskata gadu, ražošanas apjoma pieaugums ir vērojams mašīnbūvē un metālapstrādē, ķīmiskās šķiedras un tās izstrādājumu ražošanā, kabeļu savienojumu un plastmasas izstrādājumu ražošanā. Samazinājums ir vērojams dzelzceļa ritošā sastāva remonta uzņēmumos, kas ir saistīts ar dzelzceļa pārvadājumu apjoma samazināšanos.

Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī. No 96 pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse jeb 45 ir eksportētāji. Daugavpils lielākās komercsabiedrības eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23 valstīm.

 

Uzņēmums

Nozare

SIA “Axon Cable”

augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām

SIA “Intergaz”

specializējas autonomo gāzesapgādes sistēmu projektēšanā un montāžā privātmājām un rūpniecības objektiem, kā arī nodarbojas ar sašķidrinātas gāzes vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību (gāzes balonu piegāde, autogāze, gāzes iekārtas)

SIA “Nexis Fibers”

poliamīda tehniskās šķiedras ražošana

SIA “Zieglera mašīnbūve”

lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai

AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

maģistrālo un manevrējošo dīzeļlokomotīvju remonts un modernizācija; dīzeļvilcienu un elektrovilcienu remonts un modernizācija; pasažieru vagonu remonts un modernizācija; dzelzceļa ritošā sastāva iekārtu remonts; dzelzceļa ritošā sastāva rezerves daļu ražošanu; metālapstrāde

SIA “Regula Baltija”

optiski-elektronisko iekārtu un sistēmu ražošana, kas paredzētas dokumentu

pārbaudei un automātiskai nolasīšanai

SIA “Belmast”

sakaru torņi, apgaismes torņi, novērošanas torņi, universāli sakaru masti, celtniecības konstrukcijas, mašīnbūvniecības izstrādājumi, LEP konstrukcijas

SIA “East Metal”

tērauda izstrādājumu daļu ražošana ar un bez virsmas apstrādes

Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2017. gadā Daugavpilī tika reģistrēts 281 jauns uzņēmums. Pārskata gadā reģistrēto uzņēmumu skaits bija par 21 jeb par 8 % lielāks nekā iepriekšējā gadā. 2017. gadā tika likvidēti 423 uzņēmumi, gada beigās Daugavpilī darbojās 4760 ekonomiski aktīvas statistiskās vienības (0,05 ekonomiski aktīvās vienības uz 1 iedz.).

 

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Investoriem tiek piedāvātas  industriālās zonas un ražošanas teritorijas, kuras ir piemērotas jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

1. Ziemeļu rūpnieciskās zona Višķu-Mendeļejeva-Loģistikas ielu rajonā, Ķīmijas mikrorajonā – platība 113 ha, papildus 27 ha ir neapbūvētā teritorija. No 2014. līdz 2015. gadam daļa šīs teritorijas tika rekonstruēta un atjaunota tās infrastruktūra – ūdensvads, kanalizācijas un gāzes tīkli, ārējais apgaismojums.  Teritoriju  šķērso divas dzelzceļa līnijas, kā arī no trim pusēm ir auto pievedceļi. Šeit ir iespēja izveidot rūpniecības uzņēmumus ar lielu enerģijas patēriņu, jo ir gāzesvads un elektriskie vadi ar pietiekamu jaudu, kā arī blakus atrodas pilsētas siltumcentrāle Nr. 3 un “Sadales tīkla” centrālā apakšstacija. Ziemeļu rūpnieciskajā zonā darbojas biznesa parks “NP properties” (SIA “Saida”). Ziemeļu rūpnieciskās zonas teritoriju Višķu-Spaļu-Smilškalna ielu rajonā šķērso dzelzceļa līnija, ir labs savienojums ar pilsētas tranzīta un maģistrālajiem autoceļiem. Rūpnieciskās zonas teritorijā ir pieejama gāzes apgāde, ūdens apgāde, kanalizācija. Tur darbojas arī “Ditton grupa” biznesa parks, kurā var nomāt ražošanas telpas. Neizmantotās zemes platība ir 6 ha, kas pieder komercsabiedrībai, bet pašvaldībai piederošā teritorija ir 1,5 ha platībā. Arī Spaļu ielā 2018. gadā ir plānots sākt infrastruktūras uzlabošanas projektu.

2. Cietokšņa noliktavu rūpnieciskā zona – 53 ha platībā, 50% teritorijas netiek izmantota. Teritoriju var piemērot gan noliktavām, gan uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamas lielas teritorijas, bet  var izmantot arī ražošanas uzņēmumiem ar nelielu strādājošo skaitu un ar nelielu enerģijas patēriņu.

3. Valkas ielas rūpnieciskā teritorija – 14 ha platībā, 32% teritorijas netiek izmantots. Atšķirībā no citām rūpnieciskajām zonām, Valkas ielas rūpnieciskā zona atrodas tuvu pilsētas centram. Telpas ir pilnīgi gatavas nomai vai pārdošanai, teritorijā ir izveidots “Dauer D” grupas biznesa parks.  Teritorijā ir attīstīta infrastruktūra, izņemot dzelzceļu. Tā ir piemērota  ražotņu izvietošanai ar nelielu enerģijas patēriņu un nelielu izmešu daudzumu. Valkas ielas rūpnieciskajā zonā atrodas arī sociālas nozīmes objekti: viesnīca, sporta un atpūtas komplekss „Olimpija”.

4. Čerepovas rūpnieciskā zona, Stiklu-Dunduru-Rūpniecības ielas rajonā, ir otra lielākā rūpnieciskā zona pilsētā, kuras platība ir 88 ha. Rūpniecības zonā darbojas daudz ražošanas uzņēmumu un tikai 27% teritorijas šobrīd netiek izmantots. Brīvie zemes gabali un neizmantotās ēkas pārsvarā atrodas Dunduru ielas un Fabrikas ielas rajonā. Zonas teritorijā ir vairākas dzelzceļa līnijas un tās ir savienotas ar maģistrālajiem ceļiem. 2015. - 2017. gadā tieši šajā teritorijā tika definēti lielākie privāto investīciju projekti pilsētā, kā arī 2017. gadā tika ieguldīti ES struktūrfondu līdzekļi publiskās infrastruktūras (ceļu, inženierkomunikācijas) sakārtošanā.

5. Gajoka rūpnieciskā zona platība ir 6,2 ha, 80% no teritorijas kopējās platības tiek izmantoti. Rūpnieciskā zona ir nodrošināta ar ūdensvadu, kanalizāciju, elektroenerģiju, tā atrodas tuvu pilsētas centram un maģistrālajiem ceļiem. Gajoka rūpnieciskajā zonā plānoti vairāki renovācijas pasākumi, tai skaitā upes labā krasta infrastruktūras attīstīšanas pasākumi;

6Križu rūpnieciskā zona – aptuveni 19 ha, kur ir saglabājusies pārtikas produktu ražotne. Teritorija ir norobežota ar dzelzceļu, to šķērso transporta automaģistrāle A6. Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija, kā arī inženierkomunikāciju,  pievadceļu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. 

 

Lai sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstību pilsēta, pašvaldība kopš 2014. gada īsteno grantu programmu “Impulss”, sniedzot atbalstu jaunajiem uzņēmējiem līdz 7 000 eur apmērā. Tā kopumā trīs gadu laikā ir izvērtēta100 biznesa ideja un atbalstīti 37 projekti.  

Daugavpils pilsētas pašvaldība katru gadu izstrādā Daugavpils uzņēmumu un investīcijuiespēju katalogu, kurā tiek atjaunoti dati par investīcijām piemērotiem nekustamā īpašuma objektiem, kā arī tiek apzinātas esošās lielāko uzņēmumu teritorijas, to adreses un kadastra numuri.

 

 2017. gadā Latgales reģionā sāks darboties Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 2500 ha lielu Daugavpils ražošanas teritoriju platību. Uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā varēs pretendēt pilsētas ražošanas uzņēmumi. 2017. gadā pašvaldība turpinās iesākto projektu sagatavošanu un realizāciju, kuru mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu pilsētas teritorijā.
Plašāka informācija http://www.latgale.lv/lv/lsez