Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Ekonomika | Celtniecība »

Celtniecība »

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (Raiņa 28, Daugavpils)

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina

     Lai veidotu un uzturētu harmonisku pilsētas vizuālo tēlu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk Departaments) atgādina, ka pirms jebkādas dzīvojamās platības rekonstrukcijas veikšanas (izņēmums ir kosmētiskais remonts, kur nemainās telpu plānojums), tā ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Būvvaldi Raiņa ielā 28. Veicot ēkas ārtelpas remontu, ir jāvadās pēc Departamenta izsniegtās ēkas krāsu pases, kura tiek glabāta pie ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja.
        Kā atrunāts Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, daudzstāvu māju dzīvokļu pārplānošana ir veicama atbilstoši Civillikuma prasībām, saņemot mājas apsaimniekotāja atļauju un saskaņojot iecerētos būvdarbus kā vienkāršotu renovāciju Departamenta Būvvaldē. Logu nomaiņa pieļaujama, saglabājot visas mājas logu rūtojumu, krāsojumu, rāmu profilu. Lodžiju iestiklošana pieļaujama pēc saskaņota projekta visai mājas fasādei. Balkonu iestiklošana nav pieļaujama. Departamentā tiek arī saskaņota logu režģu, nojumju, elektroinstalāciju un gaisa kondicionēšanu iekārtu uzstādīšana.
        Jautājumos par visas ēkas fasādes rekonstrukciju, kā arī dzīvokļa pārplānošanas gadījumā griezties Departamenta Būvvaldē vai Departamenta Informācijas birojā (tālr. 6 54 57160), savukārt jautājumos par ēkas fasādes detaļu formas, materiālu vai krāsojuma izmaiņām - Departamenta Pilsētvides nodaļā.
        Ar pilnu Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu versiju ir iespējams iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā (www.daugavpils.lv), ekonomikas sadaļā, apakšnodaļā „stratēģiskie dokumenti", teritorijas plānojuma ietvaros vai Departmenta Pilsētplānošanas nodaļā.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina par apbūves noteikumu ievērošanas nepieciešamību

Iedzīvotāju palīdzībai - Departamenta informācijas birojis

Dokumentu noformēšana, kas saistīta ar būvniecību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu ir sarežģīts process. Ne katrs iedzīvotājs spēj viegli orientēties šajā procesā. Lai atvieglotu un paātrinātu darbu gan speciālistiem, gan iedzīvotājiem, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā izveidots Informācijas birojs.  Biroja speciālisti iedzīvotājiem palīdzēs visdažādākajos jautājumos. Tā ir pirmā vieta, kuru departamenta klientam būtu jāapmeklē.

Informācijas birojā var uzzināt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai:

-uzsāktu būvniecību,

-nojauktu būvi,

-veiktu būves rekonstrukciju,

-mainītu ēkas krāsojumu vai logus,

-sadalītu vai apvienotu zemes gabalu,

-nodotu būvi ekspluatācijā,

-piešķirtu būvei adresi.

Informācijas birojā var saņemt izziņu zemesgrāmatai, izziņas no arhīva datu bāzes.

Ja cilvēkam radusies problēma, tad arī jāgriežas birojā, lai noskaidrotu, kurš no departamenta speciālistiem spēs palīdzēt problēmas risināšanā. Informācijas birojā var iesniegt būvprojektus saskaņošanai un akceptēšanai. Informācijas biroja darbinieki izsniegs arī  sagatavotos dokumentus- plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izziņas, akceptētos būvprojektus.

Informācijas birojs strādā katru dienu no 8.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00. Ja jautājuma atrisināšanai nepieciešama amatpersonu konsultācija, tad jāgriežas pieņemšanas laikā - pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, trešdienās no 8.00 līdz 12.00.  Bet tādā gadījumā labāk vispirms griezties informācijas birojā, kur izskaidros, kādi dokumenti nepieciešami, pie kā griezties problēmas ātrākai risināšanai.

Nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti Daugavpilī :   

        2016. gads
        2015. gads
        2014. gads
        2013. gads
        2012. gads
        2011. gads
        2010. gads
        2009. gads
        2008. gads
        2007. gads        
        2006. gads

Reģistrētie darbi topogrāfiskās informācijas datu bāzē:

2018. gads

Janvāris
Febtuāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts

2017. gads

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

2016. gads

2015. gads

2014. gads

 2013. gads

 2012. gads
        
 2011. gads

 2010. gads

Būvniecības iesniegumi (2018)

Būvniecības iesniegumi (2017)


Būvniecības iesniegumi (2016)


Būvniecības iesniegumi (2015)

Izsniegtās būvatļaujas:     

   2014. gads

   2013. gads
   2012. gads
   2011. gads   
   2010. gads
   2009. gads
   2008. gads         
   2007. gads
       

 

Būvniecības ieceres (2018)

Būvniecības ieceres (2017)

Būvniecības ieceres (2016)

Būvniecības ieceres (2015
)