Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Ekonomika | Budžets »

Budžets »

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

 

Pārskati par pašvaldības kopbudžeta izpildi

  2018. gads

  2017. gads

  2016. gads


  2015. gads

Ziņojums par 2014. gada budžetu

Ziņojums par 2013. gada budžetu

Ziņojums par 2012. gada budžetu

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam”    Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.24

 

Pārskats par pašvaldības 2011.gada kopbudžeta izpildi jūnijā

Pārskats par pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi uz 01.04.2011.

2011. gada budžets

 Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2010. gada pārskats

2010.g. budžeta grozījumi (saistošie noteikumi Nr. 48)

2010.g. budžeta grozījumi

 Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets 2010.gadam

 Daugavpils pilsētas pašvaldības 2009.gada kopbudžets

Saistošie noteikumi Nr. 21. Par Daugavpils pašvaldības budžetu 2009. gadam

 Daugavpils pilsētas pašvaldības 2008.gada kopbudžets

 Daugavpils pilsētas pašvaldības 2007.gada kopbudžets

                              -  6. pielikums Domes 2007.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.13.   Daugavpils pilsētas pašvaldības 2007.gada speciālais budžets (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

                              -  6. pielikums Domes 2007.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2007.gada speciālais budžets (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

 Saistošie noteikumi Nr. 29. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.novembra  saistošajos noteikumos Nr.23  "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2006.gadam"

                             -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi

 Saistošie noteikumi Nr. 11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2006.gadam"

                            -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada pamatbudžets

                            -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada kopbudžets

                            -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi

 Saistošie noteikumi Nr. 6. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2006.gadam"

                     -   Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada kopbudžets

                    -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada pamatbudžets

                    -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālais budžets (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

                    -  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi

 Daugavpils pilsētas Domes pašvaldības budžets 2006

 Daugavpils pilsētas Domes pašvaldības budžets 2005

 Daugavpils pilsētas Domes pašvaldības budžets 2005 (precizēts 22.septembrī)

 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam"

  Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam"

 Daugavpils pilsētaspašvaldības 2005.gadaspeciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi