Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības | Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojuma apmēru »

Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojuma apmēru »

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par amatpersonu atalgojumu Daugavpils pilsētas domes administrācijā, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās šādā apjomā: amatpersonas vārds, uzvārds, amats, mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.

Atgādinām, ka amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

Pašvaldības budžeta iestāžu algu sadalījums pa amatu grupām 

Budžeta iestāžu un kapitālsabiedrību amatpersonu atalgojums:

2018. gads