Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Konkursi uz vakantajām vietām

Konkursi uz vakantajām vietām

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz PILSĒTAS GALVENĀ MĀKSLINIEKA amatu līdz 15. oktobrim

 

Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība vizuālās mākslās vai dizaina jomā;
 • vispusīgas zināšanas, kas nodrošina profesionālu pienākumu izpildi;
 • valodu zināšanas: 3.līmeņa A pakāpes valsts valodas zināšanas, un vismaz vienas svešvalodas zināšanas.
 • vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā praktiskā pieredze mākslas jomā;
 • prasme strādāt ar datora programmām: Adobe (Photoshop, Illustrator), CorelDraw, Microsoft Office, AutoCad un līdzīgām programmām;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem un darbību;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt vides vizuālās noformēšanas prasību ievērošanu Daugavpils pilsētas teritorijā;
 •  sagatavo priekšlikumus un atzinumus, ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību, un mūsdienu pilsētvides veidošanas prasības;
 • sagatavo priekšlikumus pilsētas vizuālajam noformējumam un pilsētā notiekošo svētku noformējumam, atbilstoši vides vizuālās noformēšanas prasībām un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas vajadzībām;
 • izskatīt krāsu, materiālu un dažādu labiekārtojuma elementu, mazo arhitektūras formu pielietojumu būvprojektos un ēku fasāžu un būvju krāsu pases.
 • izskatīt mākslas darbu, skulptūru, ciļņu, sienas gleznojumu, mākslas instalāciju skices un to novietojumu publiskās vietās;
 • koordinēt vizuālās mākslas procesus, piedalīties izstāžu, plenēru, konkursu un citu pilsētas mākslas aktivitāšu organizēšanā;
 • izskatīt valsts un pašvaldības organizēto svētku un pasākumu vizuālās noformēšanas koncepciju;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas un norādījumus pilsētvides veidošanas un saglabāšanas jomā.
 • plānot un organizēt Pilsētvides nodaļas ikdienas darbu, nodrošināt un kontrolēt nodaļas noteikto uzdevumu izpildi.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 15. oktobrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.________________


Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Klientu apkalpošanas speciālistu (profesijas kods: 4222 07)

darbam Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā (DCKIC), Nikolaja ielā 5.

Darba pamatpienākumi:

-          sniegt ar tūrismu saistītu informāciju par Daugavpils pilsētu un Daugavpils cietoksni DCKIC apmeklētājiem latviešu, krievu vai angļu valodā;

-          plānot un organizēt pasākumus Daugavpils cietoksnī;

-          vadīt ekskursijas pa Daugavpils cietoksni latviešu, krievu un angļu valodā;

-          veikt suvenīru tirdzniecību un sniegt Aģentūras apstiprinātos maksas pakalpojumus;

-          veikt Daugavpils cietokšņa vēstures un kultūrvēsturisko vērtību izpēti,

-          plānot un veidot Daugavpils cietoksnim veltītas izstādes un ekspozīcijas;

-          veikt DCKIC apmeklētāju uzskaiti un anketēšanu;

-          veidot jaunus tūrisma piedāvājumus Daugavpils cietoksnī.

Prasības:

-          vidējās pakāpes profesionālā vai augstākā izglītība tūrisma, vēstures vai humanitāro zinātņu jomā;

-          vismaz 1 gada darba pieredze tūrisma informācijas centrā vai klientu apkalpošanas jomā;

-          valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);

-          labas krievu un angļu valodas zināšanas;

-          MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;

-          prasme strādāt gan komandā, gan individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu;

-          labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

-          pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte;

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

-          pieredze darbā tūrisma informācijas centrā;

-          pieredze ekskursiju vadīšanā un darbā ar tūristiem;

-          pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Piedāvājam:

-          interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;

-          profesionālās pilnveidošanās iespējas;

-          atalgojumu EUR 688,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Klientu apkalpošanas speciālists”, sūtīt līdz 2018. gada 5. oktobrim (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv  vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515, 25640999.

___________________________________