Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

-----------------------------------------------------------------------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME:

BUDŽETA IESTĀDES

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Tālrunis

1.

Daugavpils pilsētas dome, http://old.daugavpils.lv/

Rihards Eigims

65404331

2.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, www.police.daugavpils.lv

Ģenādijs Kaminskis

65421500

3.

Komunālās saimniecības pārvalde

Aivars Pudāns

65476315

4.

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, www.kultura.daugavpils.lv

Eleonora Kleščinska

65476799

5.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,

www.rotkocentrs.lv  

Aleksejs Burunovs

65430234

6.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, www.visitdaugavpils.lv

Ilona Maksimčika

65400515

7.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, www.izglitiba.daugavpils.lv          

Marina Isupova

65423110

8.

Sociālais dienests, www.socd.lv  

Nonna Jakubovska

65423700

9.

Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv 

Regīna Osmane

65422763

10.

Poļu kultūras centrs, www.ckp.lv

Žanna Stankeviča

65433719

11.

Baltkrievu kultūras centrs, www.bkc.daugavpils.lv

Žanna Romanovska

65424695

12.

Krievu kultūras centrs,

http://www.russkij-dom.lv/

Geroida Bogdanova

65413237

13.

Latgales zoodārzs, http://latgaleszoo.biology.lv/

Mihails Pupiņš

65426789

14.

Latgales centrālā bibliotēka, http://www.lcb.lv/

Jeļena Šapkova

65426613

15.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, www.dnmm.lv

Ruta Ģiptere

65422709

16.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, www.dpsatc.lv

Valentīns Plonis

65432176

17.

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Imants Utināns

65425346

18.

Daugavpils Futbola skola, www.fcdaugavpils.lv  

Nauris Mackevičs

27047360

19.

Sporta pārvalde, www.daugavpilssports.lv   

Juris Stivriņš

65424443

20.

Daugavpils Ledus sporta skola

Renāts Vabiščevičs

65407194

21.

Daugavpils Individuālo sporta veidu skola

Anna Titova

65421806

22.

Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”, www.dkp.lv

Aleksandrs Rudzs

65443809

23.

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", www.jauniba.lv

Aina Jansone

65435787

24.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"”, http://www.saules.lv/

Inguna Kokina

65424576

25.

Daugavpils Valsts ģimnāzija, http://www.daugrc.edu.lv/

Direktora p.i.
Oksana Petaško

26481883

26.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, www.dpolvsk.lv

Gaļina Smuļko

65451003

27.

Daugavpils Centra vidusskola, www.dcv.lv 

Jurijs Visockis

65428131

28.

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, www.licejs.lv

Irina Paura

65431224

29.

Daugavpils 3.vidusskola, www.daug3vsk.lv 

Vitālijs Azarevičs

65423030

30.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, www.rainisskola.lv

Larisa Koževņikova

65425312

31.

Daugavpils 9.vidusskola, www.daug9vsk.lv  

Arturs Fedotovs

65421458

32.

Daugavpils 10.vidusskola, www.vsk10.latg.lv

Valija Salna

65432507

33.

Daugavpils 12.vidusskola, http://www.daug12vsk.lv/

Elita Boliņa

65438952

34.

Daugavpils 13.vidusskola, www.daug13vsk.lv 

Andžela Skutele

65436237

35.

Daugavpils 15.vidusskola, http://www.vsk15.lv/

Anatolijs Gržibovskis

65431227

36.

Daugavpils 16.vidusskola, www.daug16vsk.lv

Olga Dukšinska

65476141

37.

Daugavpils 17.vidusskola, www.17vsk.dautkom.lv

Ivars Šķinčs

65432175

38.

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, www.dliac.lv

Marika Raičonoka

65442776

39.

Daugavpils Saskaņas pamatskola, www.saskanas.lv

Jeļena Vucēna

65425870

40.

Daugavpils Vienības pamatskola, http://www.vienibaspsk.lv/

Edīte Zdanovska

65420449

41.

Daugavpils 1.speciālā pamatskola

Roberts Antiņš

65421297

42.

Daugavpils 11.pamatskola,  www.daug11psk.dautkom.lv

Ina Meldere

65441321

43.

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde, www.1pii.daugavpils.lv

Vija Moiseja

65421374

44.

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils3pii.lv

Žanna Stašāne

65448940

45.

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Jekaterina Jankovska

65421352

46.

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils5pii.lv

Gaļina Golubeva

65450494

47.

Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde, www.7pii.daugavpils.lv

Velta Kolpakova

65448206

48.

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde, www.zeltariekstins.lv

Leongina Gorbačevska

65431586

49.

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, www.9specpii.ucoz.lv

Ināra Andrijauskiene

65426481

50.

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils10pii.lv

Ņina Kondratjeva

65435162

51.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde, www.zalaabelite.lv

Gaļina Dubovska

65474792

52.

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils12pii.lv  

Skaidrīte Rebekina

65427132

53.

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils13pii.lv

Jeļena Kalmikova

65431718

54.

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils14pii.lv

Anna Rostova

65429878

55.

Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde,

https://sites.google.com/site/15specpirmsskola/  

Nadīna Ļahoviča

65456296

56.

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils17pii.lv

Sima Maskaļune

65426760

57.

Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde, www.passacina.lv 

Jelizaveta Kazakova

65427391

58.

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils20pii.lv

Jeļena Gridjuško

65441056

59.

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde, www.21pii.daugavpils.lv

Tamāra Kurpniece

65440407

60.

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde, www.starkitis.lv

Oksana Groza

65447656

61.

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde, www.mazarozite.lv

Vadims Vasiļjevs

65442794

62.

Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, www.rukitis24pii.lv

Genovefa Fedorkiva

65428733

63.

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde, www.ziluks.lv

Arvita Jukša

65441882

64.

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, www.manamarite.lv

Nataļja Isate

65433379

65.

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils28pii.lv

Jeļena Konovalova

65434035

66.

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.gwiazdka.lv

Anžela Dubovska

65429256

67.

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils30pii.lv

Jeļizaveta Dupaka

65430291

68.

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde www.32pii.daugavpils.lv

Mārīte Grigorjeva

65434492

69.

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde,

www.sites.google.com/site/rugelevaraviksne

Elita Sevčenko

65434451

70.

Bērnunams-patversme "Priedīte”

Ludmila Smikova

65446033

KAPITĀLSABIEDRĪBAS:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Tālrunis

1.

SIA "Daugavpils Autobusu parks",

www.buspark.lv

Sergejs Mihailovs

65429245

2.

AS "Daugavpils siltumtīkli", http://www.dsiltumtikli.lv/

V. Lukjančiks

65407554

3.

SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts", www.sadzive.lv

Andrejs Jeršovs

65424769

4.

SIA "Labiekārtošana - D",

http://www.labiekartosana.lv

Nikolajs Ignatjevs

65420256

5.

SIA "Daugavpils ūdens", http://www.daugavpils.udens.lv/

Ģirts Kolendo

65444584

6.

SIA  "Parkings D"

Jevģēnijs Duškevičs

65420633

7.

SIA "Daugavpils lidosta"

SIA "Daugavpils lidosta" statūti
SIA "Daugavpils lidosta" valdes locekļa CV

SIA "Daugavpils lidosta" 2017.gada pārskats

Komercdarbības veidi
Vispārējie stratēģiskie mērķi
Operatīvā bilanse
Informācija par SIA „Daugavpils lidosta” sociālajām garantijām
Informācija par SIA „Daugavpils lidosta” piemaksām, prēmijām un naudas balvām
SIA „Daugavpils lidosta” amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Nikolajs Jefimovs

65404322

8.

A/s "Daugavpils satiksme", www.satiksme.daugavpils.lv  

Romans Savickis

Sergejs Blagoveščenskis

65433632

9.

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika",

www.zobi.daugavpils.lv

Vaclavs Jasvins

65425219

10.

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", http://www.dbvc.lv/

Tatjana Kokina

65422052

11.

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", www.dzksu.lv

Aleksandrs Samarins

65407260

PRIVĀTKAPITĀLSABIEDRĪBAS:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Tālrunis

1.

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca",  http://www.slimnica.daugavpils.lv/

Reinis Joksts

Ilona Skrinda

65405282

2.

A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums", www.specatu.lv

Valērijs Golubevs

65444540

3.

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", www.aadso.lv

Aivars Pudāns

65423817

4.

SIA "Daugavpils olimpiskais centrs", http://www.daugavpilsoc.lv/

Jānis Rūtens

Andris Dudels

65422327

5.

SIA "Latgales laiks", http://www.latgaleslaiks.lv/

Iveta Valpētere

65422134