Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti

Domes deputāti

DOMES DEPUTĀTI

Bilde

Vārds Uzvārds

Amats

Rihards Eigims

Domes priekšsēdētājs

    

Igors Prelatovs

 
 Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 

Aivars Zdanovskis

 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks
   

Jānis Dukšinskis

 Domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Aivars Broks


Domes deputāts
 

Andrejs Elksniņš


Domes deputāts

 

Anatolijs Gržibovskis


Domes deputāts 

 

Marjana Ivanova-Jevsejeva


Domes deputāte 

  

Līvija Jankovska

Domes deputāte

  

 

Reinis Joksts

 
Domes deputāts

Valērijs Kononovs

Domes deputāts

 

Inguna Kokina

Domes deputāte

 

Jānis Lāčplēsis

Domes deputāts

Mihails Lavrenovs

Domes deputāts

 

Helēna Soldatjonoka

Domes deputāte