Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Rihards Eigims

Rihards Eigims

 

Vārds, uzvārds

Rihards Eigims

Darba vieta, amats

Domes priekšsēdētājs

 

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 224.kabinets, tālr.: 654-04331

Ievēlēts no partijas

“MŪSU PARTIJA”

Pieņemšanas vieta un laiks

Mēneša 1.pirmdiena no 14.00-17.00,

iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  222.kabinetā vai zvanot: 654-04338

 

Pieņemšana pārcelta uz 8.oktobri,

iepriekš pieteikšanās 5.oktobrī

Darbs Domes komitejās

un komisijās

Finanšu komitejas priekšsēdētājs,

Sociālo jautājumu komitejas loceklis,

Mājokļu komitejas loceklis, Attīstības komitejas loceklis,

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs, Īpašuma komisijas loceklis, Mājokļu komisijas loceklis