Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Aktualitātes | AADSO

AADSO

Atkritumu izvešanas grafiks privātmāju sektorā


Informējam Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājus par sadzīves atkritumu izvešanas grafikiem pa mikrorajoniem privātmāju sektorā. Papildus atgādinām, ka sadzīves atkritumu konteineri / maisi konkrētajās atkritumu izvešanas dienās ir jāizvieto katras privātmājas piegulošajā teritorijā līdz plkst. 7.00 no rīta, jo SIA “AADSO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (maršrutu reisi) tiek uzsākti no plkst. 7.00.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumus lūdzam griezties SIA “AADSO” Klientu apkalpošanas centrā par tālr.nr. 29636728; 65449032; 65449033.

SIA “AADSO” sadzīves atkritumu izvešanas grafiks pa mikrorajoniem privātmāju sektorā 

-------------------------------------------

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā


Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - AADSO), sākot no šī gada 1.oktobra AADSO uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.                                                     

AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu 7,00 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 sadzīves atkritumu un šī maksa būs spēkā no 01.10.2017. līdz 31.12.2017. jeb līdz tam brīdim, kamēr nav stājušās spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.                                          

AADSO aicina savlaicīgi Daugavpils pilsētas fiziskās un juridiskas personas aizpildīt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu vienā no šādiem veidiem:                                                                                                               

1) personīgi ierodoties AADSO abonentu daļā, kas atrodas Slāvu ielā 6, Daugavpilī un aizpildot pieteikuma anketu;                                                                               

2) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to pa pastu uz adresi - Slāvu iela 6, Daugavpils, LV – 5404;                                                                                                           

3) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: aadso.ligumi@inbox.lv

 

Papildus darām zināmu, ka AADSO abonentu daļa laika posmā no 04.09.2017. līdz 30.11.2017. pieņem iedzīvotājus šādos pieņemšanas laikos:

Pirmdien: no plkst. 8.00 – 18.00 ;

Otrdien: no plkst. 8.00 – 19.00 ;

Trešdien: no plkst. 8.00 – 19.00 ;

Ceturtdien: no plkst. 8.00 – 17.00 ;

Piektdien: no plkst. 8.00 – 15.00                    

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO  Abonentu daļu pa tālruņiem:  65449033, 65449032, mob.29636728 vai pa e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika

LĪGUMS 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

PIETEIKUMS (fiziskajām personām)

PIETEIKUMS (juridiskām personām)

INFORMĀCIJA KLIENTIEM

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas līdz 31.12.2017. 

Konteinera tilpums (m3)

Izvešanas biežums

Cena EUR (ar PVN 21%)

0,12

1

1,02

2

2,03

3

3,05

4

4,07

4,33 (5 nedēļas)

4,40

0,14

1

1,19

2

2,37

3

3,56

4

4,74

4,33 (5 nedēļas)

5,17

0,24

1

2,03

2

4,07

3

6,10

4

8,13

4,33 (5 nedēļas)

8,81

0,66

1

5,59

2

11,18

3

16,77

4

22,36

4,33 (5 nedēļas)

24,22

0,77

1

6,52

2

13,04

3

19,57

4

26,09

4,33 (5 nedēļas)

28,21

1,10

1

9,32

2

18,63

3

27,95

4

37,27

4,33 (5 nedēļas)

40,32

1 maiss (0,06 m3)

-

0,51

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO  Abonentu daļu pa tālruņiem:  65449033, 65449032, mob.29636728 vai pa e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv

 

 

 --------------------------------------------------------

 Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbības uzsākšanu Liģinišķu mikrorajonā, Daugavpilī

Līdz ar laukuma darbības uzsākšanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir nodrošināta iespēja bez maksas nodot jau iepriekš sašķirotos atkritumus, kuri ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Atkritumu šķirošana un iepakojuma nodošana šāda veida laukumos ļauj samazināt katras juridiskās vai fiziskās personas kopējo nododamo atkritumu daudzumu atkritumu apsaimniekotājam, tādējādi samazinot kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

 

            Liģinišķu mikrorajona šķiroto atkritumu savākšanas laukumā tiek pieņemts šāda veida  sašķirotais materiāls, kas ir derīgs otrreizējai pārstrādei:

  • PET iepakojums;
  • Stikla iepakojums;
  • Plastikāta iepakojums;
  • Papīra un kartona iepakojums;
  • Alumīnija iepakojums;
  • Skārda iepakojums.

 

Atgādinām, ka iepakojumam jābūt tīram, bez eļļas vai pārtikas palieku piejaukumiem!

Laukuma darbības laiks:

Otrdiena – sestdiena (no plkst. 9.00. – 18.00), pirmdiena un svētdiena – brīvdienas.

Papildus informējam, ka Daugavpils pilsētas pašvaldība tuvākajā laikā plāno nodrošināt iespēju bez maksas pieņemt arī sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (akumulatori, luminiscētās dienasgaismas spuldzes, baterijas u.c.).

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

e-pasts: ksp@daugavpils.lv

Tel. 65476322