Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Marjana Ivanova-Jevsejeva

Marjana Ivanova-Jevsejeva

 

Vārds, uzvārds

Marjana Ivanova-Jevsejeva 

Darba vieta, amats

SIA Stream Labs,  Siguldas Iela 37,

Mārketinga departamenta vadītāja

Ievēlēta no partijas

 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Pieņemšanas vieta un laiks

Mēneša 1.un 3. ceturtdiena no 9.00-11.00

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai pa tālr.: 654-04344; 654-04399

Darbs Domes komitejās

un komisijās

Sociālo jautājumu komitejas locekle, Izglītības un kultūras jautājumu komitējas locekle,
Mājokļu  komitejas locekle,

Attīstības komitejas locekle