Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Jānis Lāčplēsis

Jānis Lāčplēsis

 

Vārds, uzvārds

Jānis Lāčplēsis 

Darba vieta, Amats

 

Ievēlēts no partijas

„LATGALES PARTIJA”

Pieņemšanas vieta un laiks

“Latgales partija” ofiss, Rīgas ielā 20

Mēneša 2. ceturtdiena no plkst. 11.00,

iepriekš piesakoties uz pieņemšanu

Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai

pa tālr.: 654-04344; 654-04399

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas loceklis,

Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs,

Īpašumu komitejas loceklis,

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas loceklis,
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis