Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Helēna Soldatjonoka

Helēna Soldatjonoka

 

 

Vārds, uzvārds

Helēna Soldatjonoka 

Darba vieta, Amats

 Daugavpils pilsētas dome, 

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja

K.Valdemāra iela 1, 219.kabinets,

tālr.: 654-04337

Ievēlēts no partijas

"LATGALES PARTIJA"

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome,

K.Valdemāra iela 1, 219.kabinets

Mēneša 2. ceturtdiena no 15.00-16.00 

Iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu

 

pa tālruni: 29477790

Darbs Domes komitejās un komisijās

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja,

Mājokļu komitejas priekšsēdētāja vietniece,

Veselības aprūpes plānošanas komisijas locekle