Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Reinis Joksts

Reinis Joksts

 

Vārds, uzvārds

Reinis Joksts 

Darba vieta, Amats

 

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20

Valdes loceklis

Ievēlēts no partijas

"LATGALES PARTIJA"

Pieņemšanas vieta un laiks

 

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,

Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets,  

tālr.: 654-04323

Mēneša 4. ceturtdiena no 15.30-17.00 

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā

 

(1.stāvs) vai pa tālruņiem: 654-04344; 654-04399

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas loceklis,

Sociālo jautājumu komitejas loceklis,

Mājokļu komitejas loceklis,

Veselības aprūpes plānošanas komisijas loceklis