Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Andrejs Elksniņš

Andrejs Elksniņš

 

Vārds, uzvārds

ANDREJS ELKSNIŅŠ

Darba vieta, amats

 

 

Ievēlēts no partijas

"SASKAŅA" sociāldemokrātiskā partija

Pieņemšanas vieta un laiks

Pilsētas dome, K.Valdemāra 1, Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets, tālr.: 654-04323

Mēneša 1.un 3. ceturtdiena no 11.00-13.00

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā

(1.stāvs) vai pa tālr.: 654-04344; 654-04399

Darbs Domes komitejās

un komisijās

Finanšu komitejas loceklis, Attīstības komitejas loceklis