Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Igors Prelatovs

Igors Prelatovs

 

 

 

Vārds, uzvārds

Igors Prelatovs 

Darba vieta, Amats

 Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Daugavpils pilsētas dome, 

K.Valdemāra iela 1, 218.kabinets

tālr.: 654-04332

 

Ievēlēts no partijas

"MŪSU PARTIJA"

Pieņemšanas vieta un laiks

Mēneša 2.pirmdiena no 14.00-17.00,

iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  Domes informācijas birojā (1.st.) vai zvanot: 654-04344, 654-04399

 

Pieņemšana pārcelta uz 22.oktobri,

iepriekš pieteikšanās 19.oktobrī

Darbs Domes komitejās un komisijās

Mājokļu komitejas priekšsēdētājs,

Īpašuma komitejas priekšsēdētājs,

Attīstības komitejas priekšsēdētājs,

Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas loceklis,

Pilsētbūvniecības un vides komisijas priekšsēdētājs,

Transporta komisijas priekšsēdētājs, Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas loceklis,

Zemes komisijas loceklis