Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Aivars Broks

Aivars Broks

 

Vārds, uzvārds

Aivars Broks 

Darba vieta, Amats

 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola,

Kandavas iela 2A

 Direktors

Ievēlēts no partijas „LATGALES PARTIJA”
Pieņemšanas vieta un laiks  
Pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,

Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets,

tālr.: 654-04323

Mēneša 4. ceturtdiena no 9.00-11.00

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai pa tālruņiem: 654-04344; 654-04399
Darbs Domes komitejās un komisijās
Finanšu komitejas loceklis,

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis,

Attīstības komitejas loceklis,

Pilsētas saimniecības komitejas loceklis