Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Anatolijs Gržibovskis

Anatolijs Gržibovskis

 

Vārds, uzvārds

Anatolijs Gržibovskis 

Darba vieta, Amats

 

Daugavils 15.vidusskola, Valkas iela 4

 

direktors

Ievēlēts no partijas

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Pieņemšanas vieta un laiks

 

Pilsētas dome, K.Valdemāra 1,

Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets, tālr.: 654-04323

Mēneša 1. ceturtdiena no 15.00-16.00

Pieteikšanās uz pieņemšanu pa tālruni: 654-31227

Darbs Domes komitejās un komisijās

 

Finanšu  komitejas loceklis, Sociālo jautājumu  komitejas loceklis

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis