Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Līvija Jankovska

Līvija Jankovska

 

 

Vārds, uzvārds

                 Līvija Jankovska

Darba vieta, Amats

Daugavpils medicīnas koledža,

Varšavas iela 26A, Daugavpils,

direktore

 

Ievēlēts no partijas

"MŪSU PARTIJA"

Pieņemšanas vieta un laiks

Pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,

Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets,

tālr.: 654-04323

Mēneša pēdējā pirmdiena no 10.00-12.00

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai pa tālruņiem: 654-04344; 654-04399

Darbs Domes komitejās un komisijās

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekle