Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Valērijs Kononovs

Valērijs Kononovs

 

 

Vārds, uzvārds

Valērijs Kononovs 

Darba vieta, amats

 

Ievēlēts no partijas

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Pieņemšanas vieta un laiks

Mēneša 2.un 4. ceturtdiena no 14.30-15.30

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai pa tālr.: 654-04344; 654-04399

Darbs Domes komitejās

un komisijās

Finanšu komitejas loceklis,

Finanšu komitejas loceklis,

Pilsētas saimniecības komitejas loceklis,

Īpašuma komitejas loceklis,

Pilsētbūvniecības un vides komisijas loceklis, Īpašumu komisijas loceklis