Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Aktuali | 2016

2016

 

 

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Centrālajā parkā, Daugavpilī

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde

Būvprojekta autors: SIA „Palisāde.lv”

Būvuzņēmējs: SIA „Labiekārtošana D”

Būvniecība sākta: 06.05.2015.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 01.06.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 415207

 

 

 

Multifunkcionāla veloparka 1.kārtas ierīkošana Esplanādes rajonā, Daugavpilī

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde

Būvprojekta autors: SIA „Sestais Stils”

Būvuzņēmējs: SIA „Labiekārtošana D”

Būvniecība sākta: 29.10.2015.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 02.06.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 298653

 

 

 

 

Mācību telpu atjaunošana Saules iela 6/8, Daugavpilī

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

Būvprojekta autors: SIA „Attīstības grupa”

Būvuzņēmējs: SIA „Borg”

Būvniecība sākta: 01.12.2014.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 26.10.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 109759

 

 

 

Inženiertehniskās apgādes objekta būvniecība Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde

Būvprojekta autors: SIA „A.R.T.projekts”

Būvuzņēmējs: SIA „Labiekārtošana D”

Būvniecība sākta: 08.09.2015.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 29.01.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 57458

 

 

 

Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde

Būvprojekta autors: SIA „Cerva”

Būvuzņēmējs: SIA „Ceļi un Tilti”

Būvniecība sākta: 05.10.2015.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 30.08.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 567834

 

 

 

Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde

Būvprojekta autors: SIA „SKA Projekts”

Būvuzņēmējs: SIA „Labiekārtošana D”

Būvniecība sākta: 30.03.2016.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 10.11.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 43073

 

 

 

Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tiklu būvniecība Vītolu ielā no Skolas ielas līdz Vītolu ielai 12, Daugavpilī 

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils ūdens”

Būvprojekta autors:

Būvuzņēmējs: SIA „Daugavpils ūdens”

Būvniecība sākta: 08.12.2015.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 09.09.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 8059

 

 

 

Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tiklu būvniecība Baldones iela no Tērvetes ielas līdz Baldones ielai 1, Daugavpilī 

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils ūdens”

Būvprojekta autors: SIA „Ekolat”

Būvuzņēmējs: SIA „Daugavpils ūdens”

Būvniecība sākta: 14.06.2015.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 10.11.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 17638

 

 

 

Siltumtīklu pārbūve Valmieras iela no Kauņas ielas līdz A.Pumpura ielai, Daugavpilī

Pasūtītājs: PAS „Daugavpils siltumtīkli”

Būvprojekta autors: AS „Komunālprojekts”|

Būvniecība sākta: 21.07.2016.

Pieņemšanas ekspluatācijā datums: 12.10.2016.

Būvniecības izmaksas: EUR 51874