Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Aktuali

Aktuali


Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (Raiņa 28, Daugavpils)

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina

     Lai veidotu un uzturētu harmonisku pilsētas vizuālo tēlu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk Departaments) atgādina, ka pirms jebkādas dzīvojamās platības rekonstrukcijas veikšanas (izņēmums ir kosmētiskais remonts, kur nemainās telpu plānojums), tā ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Būvvaldi Raiņa ielā 28. Veicot ēkas ārtelpas remontu, ir jāvadās pēc Departamenta izsniegtās ēkas krāsu pases, kura tiek glabāta pie ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja.
        Kā atrunāts Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, daudzstāvu māju dzīvokļu pārplānošana ir veicama atbilstoši Civillikuma prasībām, saņemot mājas apsaimniekotāja atļauju un saskaņojot iecerētos būvdarbus kā vienkāršotu renovāciju Departamenta Būvvaldē. Logu nomaiņa pieļaujama, saglabājot visas mājas logu rūtojumu, krāsojumu, rāmu profilu. Lodžiju iestiklošana pieļaujama pēc saskaņota projekta visai mājas fasādei. Balkonu iestiklošana nav pieļaujama. Departamentā tiek arī saskaņota logu režģu, nojumju, elektroinstalāciju un gaisa kondicionēšanu iekārtu uzstādīšana.
        Jautājumos par visas ēkas fasādes rekonstrukciju, kā arī dzīvokļa pārplānošanas gadījumā griezties Departamenta Būvvaldē vai Departamenta Informācijas birojā (tālr. 6 54 57160), savukārt jautājumos par ēkas fasādes detaļu formas, materiālu vai krāsojuma izmaiņām - Departamenta Pilsētvides nodaļā.
        Ar pilnu Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu versiju ir iespējams iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā (www.daugavpils.lv), ekonomikas sadaļā, apakšnodaļā „stratēģiskie dokumenti", teritorijas plānojuma ietvaros vai Departmenta Pilsētplānošanas nodaļā.

Iedzīvotāju palīdzībai - Departamenta informācijas birojis

Dokumentu noformēšana, kas saistīta ar būvniecību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu ir sarežģīts process. Ne katrs iedzīvotājs spēj viegli orientēties šajā procesā. Lai atvieglotu un paātrinātu darbu gan speciālistiem, gan iedzīvotājiem, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā izveidots Informācijas birojs.  Biroja speciālisti iedzīvotājiem palīdzēs visdažādākajos jautājumos. Tā ir pirmā vieta, kuru departamenta klientam būtu jāapmeklē.

Informācijas birojā var uzzināt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai:

-uzsāktu būvniecību,

-nojauktu būvi,

-veiktu būves rekonstrukciju,

-mainītu ēkas krāsojumu vai logus,

-sadalītu vai apvienotu zemes gabalu,

-nodotu būvi ekspluatācijā,

-piešķirtu būvei adresi.

Informācijas birojā var saņemt izziņu zemesgrāmatai, izziņas no arhīva datu bāzes.

Ja cilvēkam radusies problēma, tad arī jāgriežas birojā, lai noskaidrotu, kurš no departamenta speciālistiem spēs palīdzēt problēmas risināšanā. Informācijas birojā var iesniegt būvprojektus saskaņošanai un akceptēšanai. Informācijas biroja darbinieki izsniegs arī  sagatavotos dokumentus- plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izziņas, akceptētos būvprojektus.

Informācijas birojs strādā katru dienu no 8.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00. Ja jautājuma atrisināšanai nepieciešama amatpersonu konsultācija, tad jāgriežas pieņemšanas laikā - pirmdienās no 13.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 12.00.  Bet tādā gadījumā labāk vispirms griezties informācijas birojā, kur izskaidros, kādi dokumenti nepieciešami, pie kā griezties problēmas ātrākai risināšanai. 

Pārskats par būvniecības attīstību 2009. gadā  

Par Pilsētbūvniecības komisijas darbu 2009.gadā

Projekts ''Daugavpils autotransporta mezgls - Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela''Nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti Daugavpilī :         
        
        2010. gads
        2009. gads
        2008. gads
        2007. gads         
        2006. gads

Reģistrētie darbi topogrāfiskās informācijas datu bāzē:
        
2011. gads

     Janvāris
     Februāris 
Nopvembris 

2010. gads

       Augusts
       Septembris 
       Oktobris
       Novembris
       Decembris


Izsniegtās būvatļaujas:

       2011. gads

      2011.gads

        2010. gads 
        2009. gads
        2008. gads 
        2007. gads