Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi

Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma

Iepirkuma nosaukums Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 034 1110 Vidzemes ielā 3, Daugavpilī, detālplānojuma un skiču projekta izstrāde stadiona izbūvei
ID DPD 2014/22
Iepirkuma apraksts Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 034 1110 Vidzemes ielā 3, Daugavpilī, detālplānojuma un skiču projekta izstrāde stadiona izbūvei
Pievienotais dokuments 1 Dokuments
Pievienotais dokuments 2 Dokuments
Pievienotais dokuments 3 Dokuments
Pievienotais dokuments 4 Dokuments
Pievienotais dokuments 5 Dokuments
Pievienotais dokuments 6 Dokuments
Pievienotais dokuments 7 Dokuments
Kontaktpersona Kontaktpersona: Inta Ruskule (tālr.65407784, e-pasts: inta.ruskule@daugavpils.lv) un Viktors Nikolajevs (tālr.65476062, e-pasta adrese: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv).
Izsludināts 2014-09-04
Iesniegšanas termiņš 2014-09-25
Iepirkuma stadija Aktīvs

Atpakaļ