Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi

Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma

Iepirkuma nosaukums Daugavpils pilsētas Grīvas kapu un tiem piegulošās teritorijas aizsardzībai pret paliem un plūdiem inženieraizsardzības būves izbūve zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 015 6601
ID DPPI KSP 2013/23
Iepirkuma apraksts Daugavpils pilsētas Grīvas kapu un tiem piegulošās teritorijas aizsardzībai pret paliem un plūdiem inženieraizsardzības būves izbūve zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 015 6601
Pievienotais dokuments 1 Dokuments
Pievienotais dokuments 2 Dokuments
Pievienotais dokuments 3 Dokuments
Kontaktpersona Kontaktpersona(-as): Vasīlijs Kuzmins Tālruņa numurs: 65476316
E-pasts: ksp@daugavpils.lv Faksa numurs: 65476318
Izsludināts 2013-06-28
Iesniegšanas termiņš 2013-07-09
Iepirkuma stadija Pabeigts
Uzvarētājs SIA „Labiekārtošana - D”
Līgumcena 46052.04 bez PV

Atpakaļ