Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi

Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma

Iepirkuma nosaukums REVĪZIJAS VEIKŠANA UN ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMA SNIEGŠANA PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016.GADA KONSOLIDĒTO PĀRSKATU
ID DPD 2016/162
Iepirkuma apraksts REVĪZIJAS VEIKŠANA UN ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMA SNIEGŠANA PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016.GADA KONSOLIDĒTO PĀRSKATU
Pievienotais dokuments 1 Dokuments
Pievienotais dokuments 2 Dokuments
Pievienotais dokuments 3 Dokuments
Pievienotais dokuments 4 Dokuments
Kontaktpersona 4. Kontaktpersona ar specifikāciju saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko, tālr.65404364, e-pasts: evelina.ugarinko@daugavpils.lv.
5. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavp
Izsludināts 2016-09-08
Iesniegšanas termiņš 2016-09-22
Iepirkuma stadija Pabeigts
Uzvarētājs SIA `Deloitte Audits Latvia`
Līgumcena EUR 26 400,00

Atpakaļ