Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projekti

Projekti

ES fondu infolapa

Struktūrfondu iespējas

Atbalsta institūcijas

2004. - 2006. gada plānošanas periods

2007. - 2013. gada plānošanas periods

Īstenotie projekti:

2009 - 2012, 2012, 2013, 2014

2014. - 2020. gada plānošanas periods:

Projekts „PROTI un DARI!” 

European Regions Developing European Citizenship” (“Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”)

“Get into the swing of the City!” (Gen-Y City) Iejūties pilsētas ritmā!

Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā” („Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ, www.evolaqproject.eu

http://www.evolaqproject.eu/final-report/

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.3APSD-0200-2015

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.3APSD-20-2016

Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācija

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.1APSD-20-2017

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.1APSD-20-2018

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr. 9.2.4.2/16/I/101   

Vienoti Eiropai (United)

Projekts „Rīteiropas vērtības” (5.5.1. SAM)

ES Pilsētprogramma (Urban Agenda for the EU) pilotpartnerība “Nabadzība pilsētās” (Urban Poverty)

„EU city digital strategies for immigrants integration” EUCIDIN (“ES pilsētu digitālās stratēģijas imigrantu integrācijai”)

“Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana” (“WIR”)

https://www.wirproject.eu/

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 

Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” Nr. EKII – 2/3

Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”)

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta

SAM 4.2.2. projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/055 „Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Malu ielā 7, Daugavpilī”

Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” SOLID (“Local solidarity – global solidarity Network”)

Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”)

„Hearts Open, People!” HOP! (“Atveriet sirdis, cilvēki!”)  

SAM 5.1.1. projekts Nr. 5.1.1.0/17/I/005 “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā” I. kārta

Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” Nr. 4.2.2.0/17/I/058

Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form”

SAM 4.2.2. projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/057  “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī”

SAM 4.2.2. projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/062  “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī”

SAM 8.1.2. projekts Nr.8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgam prasībām”

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta

SAM 3.3.1. projekts Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” 

 Projekta ziņas 1