Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

07-09-2017

Daugavpils pašvaldība turpina būvdarbus Daugavpils Kultūras pils ēkas energoefektivitātes uzlabošanai


Būvniecības ieceres tika uzsākta 2014.gada 15.septembrī noslēdzot uzņēmuma līgumu ar SIA “REM PRO” par tehniskā projekta izstrādi būvobjektam - "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)".

2017. gada 1. februārī Daugavpils pilsētas dome noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA ‘’Lagron’’ par  ieceres 1 kārtas realizāciju, kas paredz ārējās fasādes nosiltināšanu, tsk. pamatu un jumta siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas atjaunošanu siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju kā arī energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu.

Kultūras pils koncertzāle ir viena no lielākajām Latvijā un var uzņemt 1070 skatītājus. Eiropas masu pasākumu centru asociācijas Baltijas nodaļa ir piešķīrusi Daugavpils kultūras pils zālei atbilstības sertifikātu, ka tajā var rīkot visaugstākā līmeņa pasākumus. Tāpēc šeit norisinās gan Latvijas, gan ārvalstu estrādes un teātra zvaigžņu uzstāšanās, lietišķas izstādes, festivāli un konkursi.

Ēkas infrastruktūra ir fiziski novecojusi, kā rezultātā ir lieli siltuma zudumi un augstas apsaimniekošanas izmaksas, projekta īstenošanas rezultātā  tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un tiks nodrošināta esošo resursu lietderīgāka izmantošana.

Energoefektivitātes būvdarbus plānots noslēgt 2018. gada februārī, tuvākajā laikā tiks slēgts līgums un uzsākti labiekārtošanas darbi.

Kopējā projekta summa EUR 2747763.45

85% no projekta attiecināmajām izmaksām -  EUR  1795627.85 finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) , Valsts budžeta dotācija 95 062.65 EUR  
Atpakaļ