Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2016.gadā 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2014.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2013.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2012.gadā

AS "Daugavpils satiksme" gada pārskats par 2014.gadu

AS „Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija  2014. - 2016.gadam

Jaunu autobusu maršrutu ieviešana un izmaiņas vecajos maršrutos

Ieviests jauns autobusa maršruts Nr.23 "Ruģeļi-Jaunbūve-Ķīmija-Reģionālā Slimnīca-Ruģeļi”

Ieviesti jauni autobusu nakts maršruti Nr.21, Nr.22.

Par izmaiņām autobusa maršrutā Nr. 9 "Autoosta - Grīva (Ķiršu iela)"  

AS "Daugavpils satiksme" 2014.gada rīcības plāna un budžetu plāna izpildes analīze


Tramvaju kustības saraksts

Autobusu kustības saraksts

 

Sabiedriskais transports

Darbības un attīstības stratēģija 2014.- 2016. gadam. (Domes lēmums Nr. 338)

AS „Daugavpils satiksme” nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.615 AS „Tramvaju uzņēmums” nomainīja savu nosaukumu uz AS „Daugavpils satiksme”. Daugavpils pilsētas dome 2013.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.634 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu, nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”. No 2014.gada 1.janvāra AS „Daugavpils satiksme” veic pārvadājumus arī ar autobusiem.

Tādējādi AS "Daugavpils satiksme" kļuva par vienu no lielākajiem pilsētas pašvaldības uzņēmumiem. Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 500 darbinieki.

 ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros 2014.gada septembrī AS „Daugavpils satiksme” tramvaju parks tika atjaunots ar 12 UKVZ Krievijā ražotiem tramvaju vagoniem (4 – sešasu un 8 – četrasu vagoniem).

 

AS "Daugavpils satiksme" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 3 tramvaju un 29 autobusu maršrutos ar 41 tramvaju vagoniem un 49 autobusiem.

Pašlaik tramvaju parks sastāv no 4 - 71-631, 8 - 71-623-02, 13 - KTM, 10 - TATRA, 6 - RVR vagoniem.

Autobusu parks sastāv no 28 Solaris, 11 Volvo un 10 mazietilpības autobusiem.