Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Valsts iestādes

Valsts iestādes

 

Valsts iestādes
Iestādes nosaukums

Vadītājs

Kontakti
Valsts Zemes dienests,Latgales reģionālā nodaļa, Daugavpils biroja vadītājawww.vzd.gov.lv

Olga Ziskina

Rīgas 18,Daugavpils, LV-5401tālr.: 67038800
Nodarbinātības valsts aģentūra, Daugavpils filiāles vadītājawww.nva.gov.lv Jurate Kornutjaka Varšavas 18,Daugavpils, LV-5404tālr.: 654-35266; 26394988
Valsts ieņēmumu dienestsNodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra vadītājawww.vid.gov.lov Jeļena Sevostjanova Klūsa 4a,Daugavpils, LV-5417tālr. 654-76200
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”,Latgales reģiona klientu apkalpošanas centra vadītājawww.vni.lv Aina Čaplinska Rīgas ielā 22,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-07920
LR Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Latgales nodaļas vadītājswww.vmnvd.gov.lv Jānis Pitrāns Saules 5,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-22236
LR Veselības ministrija,Veselības inspekcija,Latgales kontroles nodaļas vadītājawww.vi.gov.lv

Ludmila Vainiņa

18.Novembra 105 (3.stāvā),Daugavpils, LV-5401tālr. 654-24547
LR Iekšlietu ministrija,Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Daugavpils nodaļas vadītājawww.pmlp.gov.lv Irēna Surgofte-Kokina 18 novembra 105,Daugavpils, LV-5400tālr.: 654-07300
VSAA,Daugavpils filiāles vadītājawww.vsaa.lv Dace Raciņa Ģimnāzijas 10,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-76025
LR Iekšlietu ministrija,Valsts policija,Latgales reģiona pārvaldes priekšniekswww.vp.gov.lv Juris Pastars Komandanta 7,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-03220; 654-03302
Valsts darba inspekcija,Latgales reģionālās inspekcijas centra vadītājs-galvenais valsts inspektorswww.vdi.gov.lv Jānis Butāns Saules 38,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-84317; 654-23574
Latvijas nacionālais arhīvs,Daugavpils Zonālā valsts arhīva direktorewww.arhivi.lv Ināra Lazdāne Komandanta 9,Daugavpils, LV 5491tālr.: 654-21978
LR Uzņēmumu reģistrs,Daugavpils reģionālās nodaļas vadītājawww.ur.gov.lv Lidija Beļkeviča Alejas 68-1A,Daugavpils, LV-5401tālr. 654-28422; 67031842
Valsts Probācijas dienests,Daugavpils teritoriālās struktūrvienības vadītājswww.probacija.lv Česlavs Koržeņevskis Lāčplēša 41,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-24463; 654-40550
LR Iekšlietu ministrija,LR Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvediswww.rs.gov.lv Oļegs Jemašovs A.Pumpura 105b,Daugavpils, LV-5404tālr.: 654-03701
LR Zemessardzes 34. Artilērijas bataljona komandieriswww.zs.mil.lv Oskars Omuls Lidotāju 3,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-21138; 26562669
Vides un reģionālās attīstības ministrija,Valsts vides dienests,Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktores p.i.

Iveta Lobanoka

Raiņa 28,Daugavpils, LV 5401tālr.: 654-23219; 28635770
Valsts vienota datorizētā zemesgrāmata,Daugavpils tiesas Zemesgrāmatas nodaļas priekšniekswww.zemesgramata.lv

Juris Taukuls

Ģimnāzijas 11,Daugavpils LV-5401tālr.: 654-23100

Daugavpils tiesas priekšsēdētājs

www.tiesas.lv
Jānis Šauša 18.novembra 37,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-07730; 654-07732
LR Prokuratūra,Daugavpils pilsētas prokuratūras virsprokurorewww.lrp.gov.lv Vija Šņepste Ģimnāzijas 11,Daugavpils, LV-5401tālr.: 65457733
CSDDwww.csdd.lv

Vitolds Laurens

Kraujas 3,Daugavpils, LV-5401tālr.: 654-28871
LR Iekšlietu ministrija,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Latgales reģiona brigades komandieriswww.vugd.gov.lv

Česlavs Šmuksts

Rīgas 1/3,Daugavpils, LV-5401tālr. 654-55850
Pārtikas un veterinārais dienests,Dienvidlatgales  pārvaldes vadītājswww.pvd.gov.lv

Antons Lazdāns

Varšavas 24,Daugavpils, LV-5404tālr.: 654-35082
Valsts ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Ģeodēzijas un kartogrāfijas nodaļas Dienvidu reģiona nodaļawww.lgia.gov.lv

Dmitrijs Timofejenko

Lāčplēša 20-7,Daugavpils, LV-5401tālr. 654-21891; 26458270