Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

21-06-2017

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Daugavpils pilsētas pašvaldībā projekta darba plāns 2017.gadam


Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir uzsākts realizēt projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”.

2017. gadā tiek plānoti daudz pasākumu veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Pasākumus varēs apmeklēt par velti.

Uz doto brīdi tiek plānoti iepirkumi un kārtotas formalitātes, lai veiksmīgi uzsāktu projektu. Ar paredzamajiem pasākumiem var iepazīties projekta darba plānā 2017.gadam.

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/101) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 GADA PLĀNS

 

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Upīte

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses

pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (SAM 9.2.4.2.) vadītāja

(+371) 654 76065

santa.upite@daugavpils.lv
Atpakaļ