Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projekti | 2007. - 2013. gada plānošanas periods

2007. - 2013. gada plānošanas periods

Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti

VPP attīstība Daugavpils Cietoksnī            

        Arhitektoniskās izpētes materiāli:

Daugavpils  sociālās dzīvojamās mājas, Šaura ielā 28, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Daugavpils vidusskolās

Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra dominantes - Vienības nama atjaunošana       

Daugavpils 12. vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucejumiem

Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana pilsētvides attīstībai

Daugavpils (Dinaburgas) Cietokšņa Nikolaja vārtu restaurācijas tehniskā projekta izstrāde

  • Projekta apraksts
  • Projekta ziņas

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī

Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība

Nepilngadīgo grūtnieču no sociālā riska ģimenēm integrācija sabiedrībā

  • Projekta apraksts
  • Projekta ziņas

Dinaburgas (Daugavpils) Cietokšņa Aleksandra vārtu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte

  • Projekta apraksts
  • Projekta ziņas

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās

Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

  • Projekta apraksts
  • Projekta ziņas

Dinaburgas Cietokšņa Kara hospitāļa ēkas iztīrīšanas un neatliekamās konservācijas darbi

Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija

Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves Demene" Nr.44508/830/PV rekultivācija

Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā

Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils Cietoksnī

Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā

 Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II. kārta

 Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

ARTILĒRIJAS ARSENĀLA ĒKAS REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA IZVEIDEI

 

PROJEKTS "RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ" LLIII-165 

Projekts Nākotnes pilsētas spēle „Daugavpils pilsētas atpazīstamība un tūrisma nozares attīstība" 

 Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana

Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils vēsturiskajā centrā

 DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ” TAPIS AR KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSIĀLU ATBALSTU 

 

Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110

 

 Administrations go Europe!

 Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās

 Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā

 Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība

 Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana

Cities of change – cooperation of cities in the field of city development

 

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība

 

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā 

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās

Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas iekštelpās” 
Nr.KPFI-15.4/114

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā (D-G HERITAGE, LLB-2-246)