Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojuma grozījumi

2009. gada 12. februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam".Spēkā no 25.02.2009.

Teritorijas plānojums

2006. gada 8.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem". Spēkā no 21.06.2006.