Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2017. gads 2. daļa

2017. gads 2. daļa

 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība būvobjektiem Valkas ielas rajonā, Stiklu ielas rajonā un Motoru ielas rajonā (SAM 5.6.2. ietvaros), DPD 2017/172
Pielikumi
ZIŅOJUMS Iepirkuma procedūras daļā Nr.1 (“A” daļā), daļā Nr.2 (“B” daļā)
ZIŅOJUMS daļā Nr.3 (“C” daļā)

Būvuzraudzība būvniecības darbiem - jaunas ēkas būvniecībai Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.), DPD 2017/153
Ziņojums

Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana un papildus būvniecības darbu veikšana ēkā Smilšu ielā 92, Daugavpilī
DPD 2017/162
Pielikums
Lēmums

Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbuve, DPD 2017/161
Pielikums
Lēmums
Ziņojums Nr. 2
Līgumi
Vienošanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 1
Vienošanās
Vienošanās
Vienošanās

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi, 
DPD 2017/160
Pielikums
Konkursa 2.daļas tehniskās specifikācijas 1.punktā ir adreses drukas kļūda. Pareizā adrese ir 18.novembra iela 214, Daugavpils, kā norādīts daļas nosaukumā.
Lēmums
Līgumi

Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, DPD 2017/158

Pielikums
Lēmums
Ziņojums Nr. 2
Līgumi

Apliecinājuma kartes sagatavošana daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gaismas ielā 7, Daugavpilī, DPD 2017/157
Pielikums
Lēmums

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros), 
DPD 2017/145
Pielikums
Pielikumi
Skaidrojumi Nr.1
Grozījumi Nr. 1
Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkumu procedūrā DPD 2017/145 līdz 29.12.2017.
Sadaļas, kurās veikta aktualizācija
Atbilde Nr. 1
Atbilde Nr. 2
Atbilde Nr. 3
Atbilde Nr. 4
Atbilde Nr. 5
Pielikums
Atbildes Nr. 6
Atbildes Nr. 7
Ziņojums
Ziņojums2
Ziņojums 3


Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.), DPD
2017/84
Pielikumi
Precizēti pielikumi
Atbildes
Grozījumi Nr. 1
Iepirkuma komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkuma procedūrā DPD 2017/84 līdz 27.12.2017.plkst.10.00
Atbildes Nr.6
Atbildes Nr.7
Lēmums
Ziņojums
Vienošanās ("G" daļa)
Vienošanās ("D" daļa)

Vienošanās ("B" daļa)
Vienošanās  ("E" daļa)
Vienošanās Nr. 1
Vienosanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 1 stāvlaukums
Vienošanās Nr. 1 Siguldas
Vienošanas 2
Vienošanas 2
Vienošanas 2(A daļa)
Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, DPD 2017/151
Lēmums
Vispārīgās vienošanās
Līgumi

Būvprojektu ekspertīzes veikšana
”, DPD 2017/143
Atbilde Nr. 1
Atbilde Nr. 2
Lēmums
Līgumi

Videonovērošanas sistēmas  paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā, 
DPD 2017/144
Pielikums
Pielikums
Ziņojums
LIgumi
Līgumi
Vienošanās
Vienošanās Nr. 2
Vienošanās Nr. 3

Papilddarbi esošā futbola laukuma pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 
identifikācijas Nr.DPD 2017/146
Ziņojums
Līgums

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, 
DPD 2017/127
Pielikumi
Lēmums
ZIŅOJUMS par iepirkuma 5., 26.un 28.daļā

Publiskās slidotavas un saistītā inventāra noma Daugavpils pilsētas iedzīvotāju un viesu aktīvās atpūtas un sporta vajadzību nodrošināšanai, DPD 2017/134
Ziņojums

Būvuzraudzība būvniecības darbiem Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī I.kārta ’’ KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.), DPD 2017/132

Pielikums 1
Pielikums 2
Atbildes Nr. 1
Atbildes Nr. 2
Lēmums
Ziņojums "A" daļā

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 aktivitāšu īstenošanai), DPD 2017/133

Pielikums
Grozījumi Nr.1
Konsolidētā tehniskā specifikācija
Skaidrojumi Nr. 1
Ziņojums
Ziņojums 2

Būvuzraudzība būvniecības darbiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.), DPD 2017/126
Ziņojums

Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.), DPD 2017/85
Pielikums
Pielikums
Atbildes 1
Buvdarbu apjomu saraksts (precizēts)
Būvprojekts (papildināts)
Atbildes Nr.2
Grozījumi Nr.1
Iepirkuma komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkuma procedūrā DPD 2017/85 līdz 04.12.2017.
Atbildes Nr. 3
Atbildes Nr. 4
Grozījumi Nr. 2
Aktualizētie būvdarbu apjomi
Atbildes Nr. 5
Atbildes Nr. 6
Atbildes Nr.7
Atbildes Nr.8
INFORMĀCIJA par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu
Konkursā DPD 2017/85 piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2017.gada 4.decembrim, plkst.10.00, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, Informācijas birojā (1.stāvs), vai arī pa pastu. Sakarā ar iesniegto sūdzību par Konkursa nolikumu, piedāvājumu atvēršana šajā datumā nenotiks. Par turpmāko rīcību pretendenti tiks informēti.
Paziņojums par DPD 2017/85 piedāvājumu atvēršanas datumu un laiku
Lēmums
Vienošanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 1 (2019)
Vienošanās Nr. 2
Līgums

Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju starppagalmu teritoriju sanitārā uzkopšana, DPD 2017/117
Pielikums
Ziņojums
Līgums

Būvuzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības būvobjektiem, 
DPD 2017/124
Ziņojums

Būvniecības dokumentācijas izstrāde ielu, autoceļu un ielu apgaismojuma izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai, DPD 2017/123
Iepirkuma komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkuma procedūrā DPD 2017/123 līdz 2017.gada 13.novembrim
Nolikums ar grozījumiem
Lēmums
Līgums par būvdarbu autoruzraudzību


Tramvaju vagonu iegāde KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros, DPD 2017/107

Pielikumi
Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkumu procedūrā DPD 2017/107 līdz 27.11.2017.
Konsolidētais nolikums ar pielikumiem
Grozījumi Nr.1 (ir iekļauti konsolidētajā nolikumā)
Skaidrojumi Nr. 1
INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM
Atbildes Nr.1Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā
Lēmums
Līgums


Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī” (SAM 5.1.1.), DPD 2017/125
Pielikumi
Ziņojums
Ziņojums

Esošo  tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras  rekonstrukcija  posmā Vienības iela  - Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros, DPD 2017/103

Pielikumi
Atbildes 1
Atbildes 2
Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkumu procedūrā DPD 2017/103 līdz 16.11.2017.
Atbildes Nr.3
Atbildes Nr.4
Atbildes Nr.5
Grozijumi 1
Nolikums (konsolidēts)
Līguma projekts
Finanšu piedāvājums
Atbildes Nr. 6
Ziņojums
Ziņojums "A"
Līgums "A" daļa

Par cūkgaļas un putnu gaļas piegādi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām, DPD 2017/112
Pielikums
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās (1. daļa)
Vispārīgā vienošanās (2. daļa)


Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi, 
iegādi, identifikācijas Nr.ASDS/2017/64
Lēmums

Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī, 
DPD 2017/113
Pielikums
Lēmums
Līgums
VIENOŠANĀS Nr.1

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla  ikdienas uzturēšanas un skalošanas  darbi Daugavpils pilsētā, DPD 2017/110
Lēmums
Lēmums 2

Daugavpils pilsētas pašvaldības  ielu apgaismojuma pārbuve, 
DPD 2017/108
Specifikācijas
Ziņojums

Bērnu rotaļu laukumu izbūve Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, 
DPD 2017/109
Specifikācijas
Atbilde 1
Lēmums
Līgums(1.daļa)
Līgums(2.daļa)

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi ēkas Vaiņodes ielā 4 telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai, DPD 2017/91

Pielikums
Ziņojums
Līgums
Līgums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēku būvkonstrukciju tehniskā apsekošana, Nr.DPD 2017/92

Tehniskā dokumentācija
Ziņojums
Līgums
Līgums
Ziņojums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Ielu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) būvniecība Križu rūpnieciskajā zonā, Viršu ielā 60 (kadastra apzīmējums 05000310200) un blakusteritorijā, Daugavpilī (SAM 5.6.2.), DPD 2017/97

Pielikumi
Atbildes 1
Lēmums

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes Nr.32 - Malu ielā 7, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.), DPD 2017/96

Tehniskā specifikācija
Darba apjomi
Pielikumi
Atbildes 1
Atbildes 2
Ziņojums
Ligums
Vienošanas Nr.2

Kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, DPD 2017/93
Pielikums
Ziņojums 
Līgums

Daugavpils pilsētas ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve” identifikācijas Nr.DPD 2017/100
Vienošanās Nr. 1
Pielikums
Nolikuma skaidrojumi 1
Ziņojums
Līgumi
Līgumi

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi”, identifikācijas Nr.ASDS/2017/52
Grozījumi Nr.1
Atbilde Nr.1
Konkurss ir pārtraukts
 

Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām", DPD 2017/95
Ziņojums
Līgumi
Grozījumi

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2017/90
Pielikums 1
Pielikums 2
Ziņojums
Līgums (3.daļā)
Līgums (2.daļā)
Līgums (1,daļā)

Būvprojektu ekspertīzes veikšana, DPD 2017/83
Ziņojums
Ziņojums

Ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanas līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā, ”, identifikācijas Nr.DPD 2017/78
Ziņojums
Līgumi
Vienošanās
Grozījumi
Grozījums Nr. 2 (1)
Grozījums Nr. 2 (2)
Vienošanās Nr. 2
Vienošanās Nr. 3

Karstā asfaltbetona iegāde SIA “Labiekārtošana – D” vajadzībām, L 2017/17
Ziņojums
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.), DPD 2017/74
Pielikums
Paskaidrojumi
Atbildes Nr.1 
Grozījumi 1 
Aktualizētie būvdarbu apjomi 1
Aktualizētie būvdarbu apjomi 2
Atbildes 2
Atbildes 3
Atbildes 4
Atbildes 5
Iepirkumu komisija DPD 2017/74 ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.g. 31. jīlijam plkst. 10.00.
Atbildes Nr.6 
Grozojumi 2
Aktualizētie būvdarbu apjomi 3
Kosolidēts nolikums
Ziņojums
Vienošanās Nr. 2
Vienošanas Nr. 3
Vienošanas Nr. 1

Virtuves aprīkojuma un saimniecībā izmantojamo pamatlīdzekļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2017/75
Nolikuma grozījumi
Nolikuma grozījumi 2
Atbilde 1
Konsolidēts nolikums 2
Atbilde 2
Atbilde 3
Lēmums
Līgums 1.daļā
Līgumi

Datortehnikas piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, 
DPD 2017/77
Atbilde 1
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Lēmums
Ziņojums