Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2016. gads 1. daļa

2016. gads 1. daļa

Izglītības iestāžu ēku tehniskā apsekošana, identifikācijas Nr.DPD 2016/105
Pielikums
Lēmums 1
Lēmums 2
Līgumi

Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2016/99
Pielikums
Nolikuma grozījumi
Atbilde 1
Atbilde 2
Lēmums
Lēmumi
Līgumi
Vienošanās Nr.1
Līgumi
Vienošanas Nr. 2 
Vienošanās Nr. 1-1

Ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanas līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā ", identifikācijas Nr.DPD 2016/81
Lēmums
Līgumi

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusa atjaunošana, DPD 2016/54
Tehniskā dokumentācija
Atbilde 1
Grozījumi
Aktualizētie būvdarbu apjomi
Pielikums
Atbilde 2
Lēmums
Līgums
Vienošanās

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 5.jūlijam, plkst.10.00.


Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai” (Plānotais (SAM 5.6.2.) ERAF projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās, 
DPD 2016/17
Tehniskā dokumentācija
Atbilde 1
Lēmums
Līgums A daļa
Līgums B daļa

Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai’’ ‘’A’’ un ‘’B’’ daļa, identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF
 
Pielikums Nr.5 iepirkuma  nolikumam ar identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF
Darba daudzuma apjoms A un B daļa
Atbilde
Tehniskās shēmas
Nolikuma grozījumi
Atbilde 2
Atbilde 3
Atbilde 4
Nolikuma grozījumi Nr. 2 
Atbilde 5 
Atbilde 6 
Nolikuma grozījumi Nr. 3
Atbilde 7
Atbilde 8
Atbilde 9
Atbilde 10
Atbilde 11
Atbilde 12
Atbilde 13
Atbilde 14
Nolikuma grozījumi Nr. 4
Atbilde 15
Atbilde 16
Atbilde 17 
Atbilde 18
Atbilde 19
Atbilde 20
Atbilde 21
Atbilde 22
Atbilde 23
Atbilde 24
Atbilde 25
Atbilde 26
Atbilde 27
Atbilde 28
Atbilde 29
Nolikuma grozījumi Nr. 5
Nolikuma grozījumi Nr.6
Atbilde 30
Atbilde 31
Lēmums

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 26.septembrim, plkst.10.00.

Informējam, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme atklātā konkursa ar identifikācijas Nr.ASDS/2016/30 KF ietvaros, kuru bija plānots rīkot 2016.gada 24.augustā plkst.10.00, ir atcelta

* uz iepirkuma A daļu attiecināmie darbu daudzumu saraksti: A_1, A_2, A_3,A_4, ELT_A, ELT_A2;
uz iepirkuma B daļu attiecināmie darbu daudzumu saraksti: B_1,ELT_B

Daugavpils 3.vidusskolas ēdināšanas bloka pārbūve
Būvprojekts
Būvatļauja
Darbu apjomi
Ekspertīzes atzinums
Nolikuma skaidrojumi 1
Lēmums
Līgums 


Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm” (iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2016/69)

Pielikumi 
Lēmums
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 8
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 9
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 10
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS
Visparīgā vienošanas

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai atbilstoši mūsdienīgām prasībām
Pielikumi
Skaidrojumi 1
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 30.maijā, plkst.14:00., Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 306.kab 
Lēmums
LIgums 1
Līgums 2
Lēmums 2
Līgums A daļa
Līgums D daļa
Līgums B daļa

KRAVAS PAŠIZGĀZĒJA PAKALPOJUMI SIA “LABIEKĀRTOŠANA – D” VAJADZĪBĀM, Identifikācijas numurs L 2016/15
Nolikums
Lēmums

Ielu asfaltbetona seguma plaisu aizliešanas darbi Daugavpils pilsētas teritorijā 2016.gadā, identifikācijas Nr.DPD 2016/40
Lēmums
Līgums

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi, identifikācijas Nr.
ASDS/2016/29
Lēmums

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, identifikācijas numurs DPD 2016/59

Pielikums
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums 
Lēmums 
Vienošanās 
Līgumi
Biroja ziņojums

KARSTĀ ASFALTBETONA IEGĀDE SIA “LABIEKĀRTOŠANA – D” VAJADZĪBĀM, ID Nr.L2016/12
Nolikums
Lēmums
Paziņojums par rezultātiem

SAIMNIECĪBAS 
preču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībāmNr.DPD 2016/18
Tehniskā specifikācija
Atbildes uz pretendenta jautājumiem Nr.1
Ir pārtraukta iepirkuma “Saimniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” 4.daļa “Biocīdi un dezinfekcijas līdzekļi
Labojums
Lēmums
Līgumi

Ielu atsevišķo posmu pārbūve Daugavpils pilsētā, 
DPD 2016/26
Tehniskā dukumentācija
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.1
Grozījumi Nr.1
ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.2
ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.3
ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.4
Pielikums
ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.5
ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.6
Informācija
Līgums 1
Līgums 2
Līguma grozījumi


Tramvaju vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības Daugavpils pilsētā ietvaros, ASDS/2015/106
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.1
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.2
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.3
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.4
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.5
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.6
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.7
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.8
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.9
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.10
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.11
Nolikuma grozījumi
NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.2
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.12
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.4(paplašināta atbilde)
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.13
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.4(Papildinātais skaidrojums)
Skaidrojums par iepirkuma priekšmeta „A” daļas, „B” daļas un „C” daļas 4.5.punktu
Atbilde uz pretendenta jautājumu
 Nr.14
Grozījumi 1
Līguma grozījumi


Būvprojekta izstrāde Jaunas tramvaju līnijas būvniecībai posmā 18.Novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī, Id. Nr. ASDS/2015/107
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.2
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.3
Lēmums

Kancelejas 
preču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, identifikācijas numurs DPD 2016/02
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Līgumi

Daugavpils pilsētas ielu un ietvju seguma atjaunošanas darbi 2016.gadā, identifikācijas numurs DPD 2016/11
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Lēmums
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
Līgum

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana, identifikācijas numurs DPD 2016/14
Lēmums
Līgums