Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2016. gads 2. daļa

2016. gads 2. daļa

Daugavpils teritorijas plānojuma izstrāde, DPD 2016/222
Pielikums
Atbildes Nr.1
Lēmums
Līgums

Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā, identifikācijas Nr.DPD 2016/179

Pielikums
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Lēmums
Līgums
Līgums
Līgumi
Grozījumi 1
Grozījumi 2

Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.Novembra - Veselības iela - Stropu ciems, Daugavpilī, id.Nr. ASDS/2016/85/KF

Pielikums
Darbu apjomi
Nolikuma grozījumi Nr.1
Konsolidēts nolikums 

Būvekspertīzes pakalpojumi, identifikācijas Nr. DPD 2016/208 (sarunu procedūra)
Lēmums

Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas rūpniecisko zonu attīstībai
, id DPD 2016/201
Pielikumi
Lēmums
Lēmums "A" daļa
Lēmums "B" daļa, "C" daļa

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana
, id DPD 2016/199
Lēmums 
 

UNIVERSĀLĀS PAŠGĀJĒJMAŠĪNAS IEGĀDE FINANŠU LĪZINGĀ. IDENTIFIKĀCIJAS Nr. L 2016/48
Pielikums
Lēmums

Piena un piena produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, identifikācijas numurs DPD 2016/192
Pielikumi
Lēmums
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 11
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par piena un piena produktu piegādes līgumu slēgšanu 7.daļā “Raudzētie piena produkti”

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM, identifikācijas Nr. DPD 2016/176
Pielikums
Atbildes 1
Nolikuma grozījumi 1
Nolikuma grozījumi 2
Nolikuma grozījumi Nr. 3
Konsolidēts nolikums
PAZIŅOJUMS PAR PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES ATCELŠANU
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi
PĀRTRAUKTS

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, identifikācijas numurs DPD 2016/191
Pielikums
Nolikuma skaidrojumi 1
Nolikuma skaidrojumi 2
Nolikuma skaidrojumi 3
Atbilde 1
Lēmums
Līgumi

Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, i
dentifikācijas numurs DPD 2016/188
Lēmums
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 1. daļa
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 2. daļa
 

Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” (Identifikācijas numurs DPD 2016/173)
Lēmums
Pielikums
Līgumi

Jauno Stropu promenādes izbūve DAUGAVPILĪ un Gaismekļu piegāde , DPD 2016/144
Specifikācijas 1. daļa 
Specifikācijas 2. daļa
1.DAĻAS specifikācija papildināta ar būvatļaujas kopiju
Būvatļauja
Atbilde 1
Atbilde 2
Nolikuma grozījumi
Nolikuma grozījumi 2
Konsolidēts nolikums
Atbilde 3
Atbilde 4
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 28.novembrim, plkst.10.00. Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1 un Nr.2.
Lēmums
Līgums 1.daļa
Līgums 2.gaļa
Vienošanās Nr. 1 

Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana, iekšējo apdares darbu izpilde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas numurs DPD 2016/182
Pielikums
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 21.novembrim, plkst.10.00
Lēmums
Līgumi

Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā” ,,A’’ un ,,B’’ daļa, identifikācijas Nr. ASDS/2016/71/KF

Pielikumi
Tehniskais projekts
Atbilde 1
Rasējums
Nolikuma grozījumi Nr.1
Konsolidēts nolikums
Skaidrojums par būvobjekta apskati
Precizētie darbu daudzumu saraksti ,,A'' un ,,B'' daļai
Atbilde 2
Atbilde 3
Atbilde 4
Atbilde 5
Atbilde 6
Atbilde 7
Atbilde 7
Atbilde 8
Atbilde 9
Atbilde 10
Atbilde 11
Atbilde 12
Atbilde 13
Atbilde 14
Atbilde 15
Atbilde 16
Atvilde 17
Atbilde 18
Atbilde 19
Atbilde 20
Atbilde 21
Atbilde 22
Atbilde 23
Atbilde 24
Atbilde 25
Atbilde 26
Atbilde 27
Atbilde 28
Nolikuma grozījumi Nr.2
Konsolidēts nolikums
Atbilde 29
Atbilde 30
Atbilde 31
Atbilde 32
Atbilde 33
Atbilde 34
Atbilde 35
Atbilde 36
Atbilde 37
Atbilde 38
Atbilde 39
Atbilde 40
Atbilde 41
Atbilde 42
Atbilde 43
Atbilde 44
Atbilde 45
Atbilde 46

Nolikuma grozījumi Nr. 3
Nolikuma grozījumi Nr. 4
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kuru bija plānots rīkot 2016.gada 16.novembrī plkst.10.00, ir atcelta, un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016. gada 27. decembrim plkst. 10:00

Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde, energoaudits un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2 ietvaros) - Siguldas ielā 24, Tautas ielā 7 un Raiņa ielā 27
DPD 2016/159
Pielikumi
Lēmums
Līgums
Līgums "A" daļa
Līgums "C" daļa
Līgums "B" daļa

Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana
DPD 2016/16
Pielikumi
Skaidrojumi
Lēmums
Ziņojums "B" daļā
Ziņojums
Ziņojums “B” daļā (atkārtoti)

Būvprojekta “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai Viršu ielā 60 un infrastruktūras izveide Viršu ielā 60 un blakus teritorijā, Daugavpilī, DPD 2016/157
Pielikumi
Lēmums

Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī (Plānotais (SAM 5.6.2.), ERAF projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās, DPD 2016/156
Pielikumi
Atbilde 1
Lūdzam pievērst uzmanību, ka darbu daudzumu sarakstā tika novērsta neprecezitāte
Atbilde 2
Atbilde 3
Lēmums

Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu braucieniem uz sporta sacensībām, identifikācijas Nr. DPD 2016/148
Atbildes 1
Atbildes 2
Rezultāti
Līgumi

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.) – Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādē un Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē, DPD 2016/145

Pielikums 3. PII
Pielikums 5. PII
Atbildes 1
Pielikums EL
Atbilde 2
Atbilde 3
Iepirkumu komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkumu procedūrā DPD 2016/145, par ko ir nosūtījusi paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 7. oktobrī plkst. 10.00
Atbilde 4
Pielikums
Aktualizētie Būvdarbu apjomi
Atbildes 5
Pielikums
Skaidrojumi
Lēmums
Līgums "B daļa"

Būvekspertīzes pakalpojumi, DPD 2016/136
Lēmums

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2016/121

Pielikums
Nolikuma grozījumi 1
Nolikums (konsolidēts)
Lēmums
Lēmums_
Līgumi
8. protokols
Vienošanās Nr.1
Vienošanās

Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde, energoaudits un autoruzraudzība ēkām Marijas ielā 1E un Raiņa ielā 27, Daugavpilī, DPD 2016/110
Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3
Pielikums 4 
Pielikums 5
Grozījumi
Lēmums
Līgums A daļa 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanai (Siguldas, Odu un Vaļņu ielu rajonos),       DPD 2016/109
Pielikumi 
Lēmums_
Līgumi 

Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana, DPD 2016/113
Atbilde 1
Atbildes 2
Lēmums
Lēmums
Līgums 1
Līgums 2 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai,  DPD 2016/86
Pielikumi 
Lēmums
Lēmums 2
Līgums

Kancelejas preču piegāde Daugavpils pilsētas IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES vajadzībām, DPD 2016/112
Pielikums99
Lēmums
Lēmums

Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācijai Imperatora ielā 8, Daugavpilī,  DPD 2016/106
Atbilde 1
Informācija
Lēmums
Līgums
Līgums
Līgums par autoruzraudzības veikšanu

Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 26.augustā, plkst.10.00, Daugavpils pilsētas domes ēkā, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 306.kab.


Informējam, ka iepirkuma procedūrā DPD 2016/106, piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kuru bija plānots rīkot 2016.gada 22.jūlijā, plkst.10.00, ir atcelta