Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2015. gads

2015. gads

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram” (iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2015/149)
Pielikumi
Lēmums 1
Lēmums 2
Lēmums 3
Lēmums 4
Līgumi

Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām 2016.gadā
DPD 2015/139
Lēmums
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
Līgums 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstībaiDPD 2015/137
Tehniskā dokumentācija
Pielikumi
Precizējumi


Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2
Paziņojums par lēmumu
Līgumi

Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī, identifikācijas Nr.DPD 2015/126
Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 14. 12.2015.
Pielikums
Nolikuma grozījumi 1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1
Nolikuma grozījumi 2
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2
Konsolidēts nolikums
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.3
Nolikuma grozījumi Nr.3
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.4
Nolikuma grozījumi Nr.4
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.5
Pielikums konsolidēts
Nolikuma skaidrojumi Nr.1
Lēmums
Līgums

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijai, Nr. DPD 2015/119
Pielikumi
Lēmums
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 12
Līgumi


ATKLĀTS METU KONKURSS "Latvijas Valsts simtgadei veltīta pieminekļa Daugavpilī, Vienības dārzā, izveidei"
Teritorijas plānotā izmantošana
Fotofiksācija
Topografiskais uzmērijums
Pielikums Nr.1 

DAUGAVPILS PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA, identifikācijas Nr. DPD 2015/103. Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 28. 12.2015.
Pielikums
Nolikuma grozījumi Nr.1
Nolikuma grozījumu Nr.1 pielikums
KONSOLIDĒTS NOLIKUMS
PLATĪBU TĀMES KONSOLIDĒTAS
Nolikuma grozījumi Nr.2
Nolikuma grozījumi Nr.2 pielikums
Nolikuma grozījumi Nr.3

Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem 2
Atbildes uz jautājumiem 3
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.4
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu
Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi
Lēmums 
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Koncertflīģeļa piegāde Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei “Kultūras pils”,DPD 2015/111 
Paziņojums par lēmumu
PIEGĀDES LĪGUMS


Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācijai Daugavpils pilsētā, DPD 2015/69
Tehniskā specikācija "A" daļa
Tehniskā specikācija "B" daļa
Tehniskā dokumentācija
Paziņojums par lēmumu
Līgums 1
Līgums 2

Kombinētas kanālu mazgājamās mašīnas piegāde, iepirkuma identifikācijas
Nr.DŪ 2015/28
Papildus informācija
Papildus informācija Nr.2
Nolikuma grozījumi
Papildus informācija Nr.3
Nolikuma grozījumi Nr. 2
Nolikuma grozījumi Nr.3
Papildus informācija Nr.4
Paziņojums par lēmumu

Multifunkcionāla atpūtas parka izbūve Esplanādes mikrorajonā, Daugavpilī, identifikācijas Nr.DPD 2015/90
Būvprojekts minimālā sastāvā
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2
Lēmums
Līgums

Ielu LED gaismekļu, apgaismes stabu un elektrolīniju izbūves materiālu piegāde, ID L2015/29

Nolikums
TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS
Rezultāti
Lēmums 

Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā, identifikācijas Nr.DPD 2015/82

Būvprojekts
Apliecinājuma karte
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2
Paziņojums par lēmumu
Lēmums
Līgums
Līgums 2 

Līgums 3

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pašvaldības iestāžu vajadzībām, Nr. DPD 2015/54
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 9
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 11
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 12
Līgumi 

Daugavas  ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai), ERAF projekta ietvaros, papilddarbi, identifikācijas Nr. DPD 2015/74 ERAF
Pielikums
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Nolikuma skaidrojumu 2
Inženierģeoloģiskā izpēte ielas rekonstrukcijai
Paziņojums par rezultātiem


Meta “Daugavpils Dizaina un mākslas v
idusskolas 
SAULES SKOLA apbūves komplekss.” izstrāde

Plānojamās teritorijas apraksts
Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām
Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja
Shēma
Tehniskās izpētes atzinums

Zemes robežu plāns
Shēma 2
Ēkas Saules ielā 2 inventāra plāni
Pielikums
Plānojamā teritorijā ietilpst zemesgabali (kadastra nr. 0500 001 3909, 0500 001 3910, 0500 001 3904, 0500 001 3901, 0500 001 3906), kas aizņem visu  kvartālu starp Saules, Muzeju un Daugavas ielu, izņemot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3903, uz kura atrodas divstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Visu zemesgabalu kadastra robežas un kadastra numuri uzrādīti konkursa materiāliem pievienotajā topogrāfiskajā materiālā
Saules skolas 3.stāva plāns un fasādes
Daugavpils veloinfrastruktūras shēmas
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par iepirkuma procedūras (sarunu procedūras) rezultātiem

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi, identifikācijas Nr.ASDS/2015/55
ATBILDES UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMIEM NR.1
ATBILDES UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMIEM NR.2
Paziņolums par rezultātiem
Paziņojums par iepirkuma procedūras (sarunu procedūras) rezultātiem
Līgums


Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un SKALOŠANAS pakalpojumU sniegšana, identifikācijas numurs DPD 2015/41
ATBILDES UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMIEM NR.1
Pielikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 22.07.2015 plkst. 10.00
Konsolidēts nolikums
Nolikuma grozījumi
Atbildes
Paziņojums par rezultātiem
Protokols 

Tramvaju vagonu iegāde projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, identifikācijas Nr. ASDS/2015/49
Atbilde uz pretendenta jautājumu 1
Atbilde uz pretendenta jautājumu 2
Atbilde uz pretendenta jautājumu 3
Konkurss pārtraukts
Nolikums 

Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā, identifikācijas numurs DPD 2015/53
Paziņojums par lēmumu
Līgums A daļa
Līgums B daļa
Līgums C daļa

Neregulāro transporta pakalpojumu sniegšana Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai, ID DPD 2015/45
Paziņojums par lēmumu
Līgumi

Bērnu rotaļu laukuma pārbūve Daugavpils pilsētas centrālajā parkā. Identifikācijas numurs DPD 2015/28
Tehniskā dokumentacija. Projekta pamata redakcija
Tehniskā dokumentacija. Projekta labota redakcija
Atbildes Nr.1
Atdildes Nr.2

NOSLĒGUMA PROTOKOLS
Paziņojums par grozījumiem

 
Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām, identifikācijas nr. DPD 2015/16
Paziņojums par lēmumu
Līgums. !. daļa
Līgums. 2. daļa

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācijai Daugavpils pilsētā. Identifikācijas Nr.: DPD 2015/21
Tehniskā specifikācija. "A" daļa
Tehniskā specifikācija. "B" daļa
Tehniskā dokumentācija

PROTOKOLS


Daugavpils pilsētas SVĒTKU UN LATGALES DZIESMU SVĒTKU  pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi, identifikācijas numurs DPD 2015/30
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Paziņojums par lēmumu
Paziņojums par rezultātiem

Koncertflīģeļa piegāde Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei “Kultūras pils”. Identifikācijas numurs DPD 2015/26

Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.7


Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas numurs DPD 2015/24
Konsolidēts nolikums
Nolikuma grozījumi
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Paziņojums par rezultātiem
Līgumi


“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu IV kārtas ietvaros, identifikācijas nr.DPD 2015/23 KPFI
Tehniskā dokumentācija
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Paziņojums par lēmumu
Paziņojums par rezultātiem


Daugavpils pilsētas ielu un ietvju asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi 2015.gadā, identifikācijas numurs DPD 2015/15
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem
UZŅĒMUMA LĪGUMS

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mikroautobusiem iegādi, 
identifikācijas Nr. ASDS/2015/26
Atbilde 1
Atbilde 2
Paziņojums par lēmumu
Paziņojums par rezultātiem

Kancelejas preču iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2015/04
Rezultāti
Paziņojums par lēmumu
Līgumi 

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, id.Nr. DPD 2015/06
Tehniskā specifikācija
Paziņojums par rezultātiem
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 4 - lēmums

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 5
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 7
Līgumi
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 8
Līgumi 

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils 16.vidusskolai, id.Nr. DPD 2015/07
Paziņojums par lēmumu
Līgumi
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 6
Pretendentu piedāvāto cenu salīdzināšanas tabula 4., 5., 7., 10. un 19.daļās
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 7
Līgumi


Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā

Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Paziņojums par rezultātiem

Dīzeļdegvielas, benzīna un autogāzes iepirkums, identifikācijas Nr.L2015/1
Nolikums
Nolikuma grozījumi
Paziņojums par grozījumiem
Konsoliēts nolikums
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem
Līgums
Noslēgts līgums