Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2018. gads 1. daļa

2018. gads 1. daļa

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanas un atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2018.gadā (2.konkurss), DPD 2018/68
Pielikums
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgums
Līgums (1. daļa)


Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)” ID Nr.DPD 2018/63
Pielikums
Pielikums 2
Pielikums 3
Atbildes Nr. 1
Grozíjumi Nr. 1
GROZĪJUMI Nr.1.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/63 ir pagarināts līdz 05.06.2018.plkst.10.00
Informācija
Atbildes Nr. 2
Atbildes Nr. 3
Grozījumi Nr. 2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/63 ir pagarināts līdz 12.06.2018.plkst.10.00
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.6 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības ēkās, DPD 2018/45
Pielikums
13. vsk apliecinājuma karte
16. vsk apliecinājuma karte
Veicot grozījumus, kā arī lai pagarinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu konkursā DPD 2018/45, paziņojums par izmaiņām 08.06.2018. ir nosūtīts izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojam.
Grozījumi / atbildes uz jautājumiem Nr.1
Aktualizētie apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursā DPD 2018/45 ir pagarināts līdz 2018.gada 4.jūlijam plkst.10.00
Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.2
Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.3
Būbdarbu apjomi
Ir plānots atkārtoti pagarināt piedāvājumu iesniegšnas termiņu.
Grozījumi Nr. 2
Pielikumi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursā DPD 2018/45 ir pagarināts līdz 2018.gada 24.jūlijam plkst.10.00
Ziņojums

Daugavpils pilsētas pašvaldības bibliotēku telpu vienkāršotā atjaunošana, 
DPD 2018/57
Pielikums
Atbilde Nr. 1
Atvēršanas sēdes protokols
Finanšu piedāvājuma apkopojums
Papildinājums finanšu piedāvājumu apkopojumam
Ziņojums
Ziņojums Nr. 2
Līgums

Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
, DPD 2018/56
Atvēršanas sēdes protokols
Finanšu piedāvājuma apkopojums
Ziņojums
Līgumi
Vienošanās par grozījumiem

Iespiešanas un saistīto pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm”, identifikācijas numurs DPD 2018/60
Finanšu piedāvājumu apkopojums
Atvēršanas sēdes protokols
Ziņojums
Līgums 

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām, DPD 2018/54

Pielikums
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums Nr. 1

Ceļu infrastruktūras būvprojektēšanas darbi degradēto teritoriju revitalizācijai un uzņēmējdarbības attīstībai, DPD 2018/41

Pielikumi "A" daļai
Pielikumi "B" daļai
Ziņojums 1

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm
”, identifikācijas numurs DPD 2018/55
Pielikums
Atbilde Nr. 1
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.3 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos, DPD 2018/44
Ziņojums
Ziņojums 2

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana, DPD 2018/50

Pielikums
Atbilde Nr.1
Atvēršanas protokols
Finanšu piedāvājumu apkopojums
Ziņojums
Līguma 1. daļa
Līguma 2. daļa
Līguma 3. daļa


Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām, identifikācijas Nr.DPD 2018/42

Pielikums 1
Pielikums 2
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.3
Finanšu piedāvājumu apkopojums
Ziņojums
Ziņojums(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
Līgums 1

Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. un 32.pirmsskolas izglītības iestādē, i
dentifikācijas numurs DPD 2018/46
Pielikums
Atbilde Nr. 1
Atbilde Nr. 2
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.4 (piedāvājumu atvēršana)
Finanšu piedāvājumu apkopojums
Ziņojums
UZŅĒMUMA LĪGUMS (2. daļa)
Uzņēmuma līgums (1. daļa)


Papildus būvdarbi Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja un Daugavpils 3.vidusskolas infrastruktūras modernizācijai, DPD 2018/40

Pielikums 1
Pielikums 2
Ziņojums


Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanas un atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2018.gadā
, DPD 2018/35
Pielikums
Atbilde Nr. 1
Finanšu piedāvājumu apkopojums
Lēmums
Līgums


Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros", identifikācijas Nr.DPD 2018/28

Pielikums
NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1
NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1
Aktualizētie darbu apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/28 ir pagarināts līdz 08.05.2018.plkst.10:00
Ziņojums
ZIŅOJUMS (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)


Medikamentu un medicīnas preču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas numurs DPD 2018/37

Pielikums 1
Pielikums 2
Atbilde 1

Atbilde 2
Informācija pretendentiem

Mainīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš – 2018.gada 25.aprīlis plkst.11:00
Atbilde 3

Pretendentu ievērībai!!! Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš no 2018.gada 25.aprīļa plkst.11:00 uz 2018.gada 3.maiju plkst.13:00!
Ziņojums

Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī, 
ID Nr. 2018/11
Atbildes Nr. 1
Atbildes Nr. 2
Ziņojums

Nesaistītu minerālmateriālu piegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām
, L 2018/11
Ziņojums
Noslēguma ziņojums

Dolomīta šķembu maisījumu un dolomīta šķembu iegāde, L2018/08
Lēmums

Ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošana”, DPD 2018/34

Pielikumi
Atbilde Nr. 1
Grozījumi Nr. 1

Aktualizēti apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/34 ir pagarināts līdz 20.04.2018.plkst.14.00
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.4 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgums

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām
, identifikācijas Nr.DPD 2018/25

Tehniskā dokumentācija
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Ziņojums


Angiogrāfijas ierīces ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju piegāde angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/21

Pielikumi
Grozījumi Nr. 1

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada 21.maijam plkst.11.30
Grozījumi Nr. 2
Nolikums ar grozījumiem
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.5 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgums

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2.konkurss), DPD 2018/18
Ziņojums par 12 daļām
ZIŅOJUMS (1., 4., 5., 6., 7., 9., 20.daļās)
Ziņojums (par 19.daļu un 21.daļu)


Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kempinga izveidei Aleksandra ielā, Daugavpilī, DPD 2017/81
Pielikums 1
Pielikums 2
Ziņojums
ZIŅOJUMS (atkārtoti)


Apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbi ūdenssildāmā katla uzstādīšanai un jauna dūmeņa ierīkošanai 18.novembra ielā 2, Daugavpilī", identifikācijas Nr.DPD 2018/12

Pielikums
Ziņojums

Elektroenerģijas iegāde, 
SPK2018/3
Lēmums

Daugavpils pilsētas ielu un ietvju seguma atjaunošanas darbi 2018.gadā", identifikācijas Nr.DPD 2018/16
Ziņojums
Līgums 2
Līgums 3

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana
, DPD 2018/13

Pielikums
Atvēršanas sēdes protokols

Piedāvājumu apkopojums
Ziņojums Nr.1
Ziņojums Nr.2
Ziņojums Nr.3
Līgumi


Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/2
Pielikumi
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Nolikums ar grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/2 ir pagarināts līdz 19.03.2018.plkst.11.00
Atbildes Nr. 1
INFORMĀCIJA par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu
Konkursā DPD 2018/2 piedāvājumu elektroniska iesniegšana notiek līdz 2018.gada 19.martam, plkst.11.00. Sakarā ar iesniegto sūdzību par Konkursa nolikumu, piedāvājumu atvēršana šajā datumā nenotiks. Par turpmāko rīcību pretendenti tiks informēti.
Ziņojums


 Futbola laukuma un sporta laukumu izbūve Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī, DPD 2017/149
Tehniskā dokumentācija
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Lēmums
Līgums


Ventilācijas agregātu iegāde un montāža objektā “Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku, Šaura ielā 20, Daugavpilī, DPD 2018/19
Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums
Līgums

Elektroenerģijas iegāde, SPK2018/1
Lēmums

Būvniecības tehnikas, iekārtu un instrumentu noma Sabiedrības vajadzībām, L2018/04
Lēmums
Līgums

Dolomīta šķembu maisījumu un dolomīta šķembu iegāde, 
L2018/05
Lēmums

Apliecinājuma kartes sagatavošana daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gaismas ielā 7, Daugavpilī, 
DPD 2018/3
Pielikums
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Konsolidēts nolikums
Lēmums
Līgums
Vienošanās

Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde, DPD 2017/177

Tehniskais piedāvājums
Finanšu piedāvājums
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgumi

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija, DPD 2017/167

Pielikums 1
Pielikums 2
Grozījumi Nr. 1
Aktualizēti apjomi
Atbildes Nr. 1
Pielikums 3
Pielikums 4
Lēmums

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā, DPD 2018/1
Ziņojums
Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums
Līgums

DAUGAVPILS PILSĒTAS IELU PĀRBŪVES BŪVPROJEKTU  IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA, DPD 2017/174
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Lēmums
Ziņojums 2
Ziņojums 3
Līgumi

Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvalības iestāžu vajadzībām, 
DPD 2017/170
Pielikums
Grozījumi
Nolikums konsolidēts
Ziņojums
Piedāvājumu apkopojums
Līgumi