Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2017. gads | Marts

Marts

Dzelzsbetona grodu aku iegāde
Lēmums

Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvadu un aku iegāde
Lēmums

Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte ēkai Mihoelsa ielā 4, Daugavpils

Pielikums
Lēmums

Apliecinājuma kartes (telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošanai dzīvojamai mājai – 18.novembra ielā 354v, Daugavpilī  (Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs)
 

Uzkopšanas, labiekārtošanas un remontmateriālu iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LABIEKĀRTOŠANA-D” iecirkņu vajadzībām
Lēmums

Mācību līdzekļu iegāde Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana bērnu rotaļu laukumu izbūvei
Lēmums

Piekabes kravas kastes iegāde
Lēmums

Daugavpils Valsts ģimnāzijas mājaslapas
www.daugrc.edu.lv mūsdienīgas versijas izstrāde
Lēmums

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils centra vidusskolas vajadzībām
Lēmums

Mācību grāmatu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras iegāde


Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā, Daugavpilī

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas boksa nodaļai
Lēmums

Daugavpils pilsētas tūristu gidu kursu organizēšana


Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Grīdas dēļu iegāde Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pielikums

Gumijas flīžu iegāde Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Krūmu iegāde un piegāde Daugavpils pilsētai 2017. gada pavasarim
Lēmums

Prīmulu iegāde un piegāde Daugavpils pilsētai 2017. gada pavasarim
Lēmums

Pavasara puķu iegāde Daugavpils pilsētai 2017. gada pavasarim
Lēmums

Metināšanas aparāta komplekta piegāde
Lēmums

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana
 

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Autoruzraudzība renovācijas darbiem J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zālei projekta ietvaros
Lēmums

Sabiedriskā transporta pieturu nojumu piegāde

Pielikums
Lēmums

PIESPIEDU EVAKUĀCIJAS KANALIZĀCIJAS DZĪVNIEKIEM IZVEIDE KĀRTĒJĀ REMONTA IETVAROS LATGALES ZOODĀRZĀ


Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam


Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils 12. vidusskolas vajadzībām


Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils pilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem
Lēmums

Gāzmasku, filtru un konteineru iegāde


Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils 16.vidusskolas vajadzībām

Pielikums
Lēmums 

Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvadu un aku iegāde
Lēmums

Dzelzsbetona grodu aku iegāde
Lēmums

Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām
Lēmums

Gaismekļu iegāde
Pielikums
Lēmums

Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļai
Lēmums

Daugavpils BJSS atklātajam kausam “Sprinta distances” biatlonā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS atklāto meistarsacīkšu svarcelšanā (2001.g.dz.) apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS atklāto meistarsacīkšu svarcelšanā (2001.g.dz.) organizēšana un tiesāšana


Bērza slotu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajdzībām
Lēmums

Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās grāmatas un daiļliteratūra

Pielikums
Lēmums

Par smilšu bērnu kastēm un melnzemes piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām
Lēmums

Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pielikums

Elektromērījumu darbu veikšana


Lietus ūdens kanalizācijas izvada izbūve pie Ventas un Vizbuļu ielu dzelzceļu pārbrauktuves, Daugavpilī
Lēmums

Gājēju ietves pārbūve un teritorijas labiekārtošana pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Siguldas ielā 16a, Daugavpilī
Lēmums

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra autotransporta tehniskā apkope un remonts
Lēmums

Daugavpils pilsētas mežu ugunsdrošības uzraudzība 2017.gada ugunsnedrošajā laikposmā
Lēmums

Ūdens piegāde uz lokalizētajām ugunsgrēku vietām Daugavpils pilsētas mežos 2017.gada ugunsnedrošajā laikposmā
Lēmums

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana sanitāro ciršu veikšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2017.gadā
Lēmums

Krūmu, nelikvīdu nozāģēšana, savākšana un izvešana, nokaltušo, vēja gāzto un lauzto koku novākšana Daugavpils pilsētas mežos 2017.gadā
Lēmums

Mineralizēto joslu atjaunošana Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2017. gadā
Lēmums

Ārējo kanalizācijas tīklu remontdarbi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas teritorijā Marijas ielā 1

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displeja piegāde, uzstādīšana un apkalpošana
Lēmums

Lokālo tīklu modernizācija Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Remonta darbi ēkām (kad.apz. 0500 011 1201 001), šķūnim (kad.apz. 0500 011 1201 002) un garāžām (kad.apz. 0500 011 1201 003), Komandanta ielā 2,  Daugavpilī


Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī
 

PAŠVALDĪBAS SIA “SADZĪVES PAKALPOJUMU KOMBINĀTS” DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Transportlīdzekļa VW Caddy un VW Crafter remontdarbi
Lēmums

Metāla konteineru ar tilpumu 7 m3 piegāde atkritumu savākšanai Daugavpils pilsētas kapsētu teritorijās
Lēmums

Tūrisma informatīvo materiālu 2017 maketēšana, druka un piegāde
Lēmums

I
nventāra piegāde Ūdenslīdēju un glābšanas dienesta vajadzībām
Lēmums

Specializēto stiklu ar aizsardzības plēvi iegāde
Lēmums

Dubrovina parka Daugavpilī jaunās strūklakas apgaismojuma montāža  un sūkņu pieslēgšana
Lēmums

Gaismekļu piegāde Dubrovina parka Daugavpilī jaunās strūklakas apgaismojumam
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas svarcelšanas nodaļai
formas iepirkšana
Lēmums

Dubrovina parka strūklakas baseina remontdarbi, Daugavpilī
Lēmums

Dubrovina parka strūklakas konstrukciju izgatavošana un montāža, Daugavpilī

Pielikums
Lēmums

Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta U-19 (z) organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas
formas iepirkšana
Lēmums

Ātrumvaļņu ierīkošana Daugavpils pilsētā 2017.gadā
Lēmums

Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Lidotāju ielā” izstrāde un autoruzraudzība
Lēmums

Vibrobliešu iegāde
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību   „LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām
Lēmums 

DATORTEHNIKAS UN PERIFĒRO IERĪČU PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2017.gadā
Lēmums

Par poligrāfijas pakalpojumu sniegšanu Latviešu kultūras centram 2017. gadā
Lēmums

Sūkņu un sprauslu piegāde strūklakai Dubrovina parkā, Daugavpilī
Pielikums
Lēmums

Daugavpils BJSS “Pavasara kausa-2017” tiesāšana
Lēmums

Daugavpils BJSS “Pavasara kausa-2017” apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Stadiona “Lokomotīve” atbalsta statnes atjaunošana


Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārzam


Automašīnas tehniskās apkopes nodrošināšana Latgales zoodārzam


Žoga zemējuma piegāde

Pielikums 1
Pielikums 2
Uzvarētājs ir SIA “ELKO”, cena 201.17 euro bez PVN

Futbola inventāra iegāde
Lēmums

Mācību līdzekļu piegāde J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas vajadzībām

Austiņu iegāde
Lēmums
 

Lieldienu vējdzirnavu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Vienības laukumā, Daugavpilī
Pielikums
Lēmums

Būvprojekta "Caurtekas pārbūve Lidotāju ielā" izstrāde un autoruzraudzība

 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA Daugavpils pilsetās domes Sporta un jaunatnes departamenta RĪKOTĀJāS macību treniņu nometnēs
Lēmums

Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī


Stadiona “Lokomotīve” atbalsta statnes atjaunošana
Pielikums

Smērvielu izdales komplekta piegāde
Lēmums

OCTA un KASKO polišu iegāde


Reljefa betona bruģakmens piegāde
Lēmums 

Profesionālās video kameras iegāde

Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Sporta sacensību “Daugavpils Cup 2017” tiesāšana
Lēmums

Sporta sacensību “Daugavpils Cup 2017” balvu iegāde
Lēmums

Atzinumu sniegšana tehnisko noteikumu saņemšanai par Daugavpils pilsētas ūdensobjektu piekrastes tīrīšanas darbību veikšanas ietekmi uz to ekosistēmu
Lēmums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes autotransporta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un Kasko apdrošināšana
Lēmums

Par poligrāfijas pakalpojumu sniegšanu Latviešu kultūras centram 2017. gadā
Pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā


Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajdzībām

Pielikums
Lēmums

Elektroiekārtu rezerves daļu piegāde
Lēmums

Mācību grāmatas un mācību līdzekļus iegāde 
Daugavpils 3.vidusskolai

Ūdensglābēju un glābšanas dienesta staciju garāzu vārtu nomaiņa
 

Lieldienu vējdzirnavu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Vienības laukumā, Daugavpilī
Pielikums
Lēmums

Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Lidotāju ielā” izstrāde un autoruzraudzība

Tērpu izgatavošana un piegāde  Daugavpils Daugavpils 13.vidusskolas
vajadzībām
Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Perforētās plāksnes izgatavošana sabiedriskā transporta pieturām


Atzinumu sniegšana tehnisko noteikumu saņemšanai par Daugavpils pilsētas ūdensobjektu piekrastes tīrīšanas darbību veikšanas ietekmi uz to ekosistēmu
Sakarā ar to, ka netika iesniegti piedāvājumi uzaicinājums tiek slēgts


Daugavpils BJSS atklāto meistarsacīkšu ložu šaušanā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Kadiķu stādu piegāde
Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem
Lēmums

Kataloga “Saules skolai 100 ” dizaina izstrāde un druka