Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2018. gada 2. daļa

2018. gada 2. daļa


Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā – Raiņa iela 27, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.ietvaros), DPD 2018/136

Pielikums
Pielikums Nr.2
Nolikums ar grozījumiem
Grozījumi Nr.1
Tehniska dokumentācija

Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, DPD 2018/111

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde, DPD 2018/94

Pielikums

Būvprojekta „Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī, 1.kārta” ekspertīzes veikšana (SAM 5.1.1. ietvaros), DPD 2018/143
Atbilde Nr.1


 
Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Dzintaru ielas līdz Durbes ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana, DPD 2018/134
Tehniska dokumentācija
Nolikuma skaidrojumi Nr.1
Tehniska dokumentācija Nr.2


Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionālā sporta laukuma ierīkošanai Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, DPD 2018/130
Pielikums


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēku būvkonstrukciju tehniskā apsekošana
”, DPD 2018/74

Tehniska dokumentācija
NOLIKUMA SKAIDROJUMI

Apliecinājuma kartes izstrāde ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8, Daugavpilī, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti, 
DPD 2018/133
Pielikumi
Grozījumi Nr.1
Konsolidēts nolikums Nr.1
Atbildes Nr.1
Grozījumi Nr.2
Konsolidēts nolikums Nr.2

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 12 mēnešiem, 
DPD 2018/129
Pielikumi

Publiskās slidotavas un saistītā inventāra noma Daugavpils pilsētas iedzīvotāju un viesu aktīvās atpūtas un sporta vajadzību nodrošināšanai, 
DPD 2018/132
Konsolidēts nolikums
Grozījumi
Uzmanību, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 19.oktobrim, plkst.10.00.
Grozījumi Nr.2

Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A, Daugavpilī, 
DPD 2018/128
Pielikumi
Sēdes protokols
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 4.būvniecības kārtas “Esošās vēsturiskās ēkas Muzeja ielā 3 pārbūve par dienesta viesnīcu, 
DPD 2018/120
Tehniskā dokumentācija
Atbildes Nr. 1
Atbildes Nr.2


Putnu gaļa un putnu gaļas subprodukti izglītības iestādēm, DPD 2018/123
Atbildes Nr. 1
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS

Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī, 
DPD 2018/122
Darbu apjomi
Būvprojekts
Grozījumi Nr.1
Konsolidēts nolikums
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi, 
identifikācijas Nr.ASDS/2018/88

KARSTĀ ASFALTBETONA IEGĀDE, ID Nr. L 2018/30
Atvēršanas protokols
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Lēmums

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības objektiem, identifikācijas Nr. DPD 2018/115
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Atbildes uz jautājumiem Nr.2
PRETENDENTU IEVĒRĪBAI!!! Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 26.oktobrim plkst. 11:00!!!!

Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros), DPD 2018/113

PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS


Ergonomiku mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros), 
DPD 2018/118
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS


Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas būvobjektos, 
DPD 2018/114
Piedāvājumu atvēršana
Ziņojums "C" daļā
Ziņojums "C" daļā Nr.2
Ziņojums "B" daļā

Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, 
DPD 2018/111
Pielikumi
Būvprojekts
Atbildes Nr. 1
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.28 ēkas Liepājas ielā 37, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros), 
DPD 2018/110
Pielikumi
Grozījumi Nr.1
Konsolidēts nolikums
Pielikumi
Būvprojekts
Grozījumi Nr. 2
Darbu apjomi
Grozījumi Nr.3
Darba apjomi
Teh. risinājums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/110 ir pagarināts līdz 05.10.2018.plkst.09:30
Grozijumi Nr.4

Darba apjomi
Pielikumi Nr.2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/110 ir pagarināts līdz 19.10.2018.plkst.10:00
Grozījumi Nr.5
Darba apjomi 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/110 ir pagarināts līdz 26.10.2018.plkst.14.00

Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkas Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.
ietvaros)
DPD 2018/109
Pielikumi
Būvprojekts
Grozījumi Nr. 1
Nolikums ar grozījumiem
Pielikumi ar grozījumiem
Grozījumi Nr.2
Darba apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/109 ir pagarināts līdz 05.10.2018.plkst.09:00
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS


Vieglo automobiļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2018/116
Atbildes Nr. 1
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma pārbūvei un izbūvei, identifikācijas Nr.DPD 2018/98

Pielikums
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2 (piedāvājumu atvēršana)
Ziņojums

Būvdarbu veikšana Daugavpils 17.vidusskolas un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkās", identifikācijas Nr.DPD 2018/101

Pielikums
Protokols Nr.2

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros), 
DPD 2018/106
Pielikumi
Atbildes Nr. 1
Iepirkumu komisija ir pagarinājusi piedavājumu iesniegšanas termiņu iepirkuma procedūras DPD 2018/106 līdz 05.10.2018. plkst. 10.00 
Atbildes Nr. 2
Atbildes Nr. 3
Atbildes Nr. 4
Atbildes Nr. 5
Aktualizētie būvdarbu apjomi
Grozījumi Nr. 1
Atbildes Nr. 6
Atbildes Nr. 7
Atbildes Nr. 8


Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.ietvaros), DPD 2018/95

Darbu apjomi
Būvprojekts
 
Ziņojums

Virtuves aprīkojuma un saimniecībā izmantojamo pamatlīdzekļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/96.
Atbildes Nr. 1
Iepirkuma komisijas sanāksmes protokols Nr.3 (piedāvājumu atvēršana)
Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums
Ziņojums Nr. 1
Ziņojums Nr.2
Līgums
Līgums
Līgums

Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 1.kārtas būvdarbu izpilde (apgaismojuma, inženiertīklu izbūve, teritorijas labiekārtošana), identifikācijas Nr.DPD 2018/91
Teh.dokumentācija
Projekts

Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās”, identifikācijas numurs DPD 2018/85.
 
Darbu apjomi
Grozījumi Nr. 1
Nolikums ar grozījumiem
Projekta dokumentācija
Grozījumi Nr. 2
Aktualizēta projekta dokumentācija
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS (piedāvājumu atvēršana)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums Nr. 1
Ziņojums Nr. 2
Līgums Nr.1

Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem”, identifikācijas numurs DPD 2018/89
Pielikums
Atvēršanas protokols
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums

Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/80
Specifikācija
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS (piedāvājumu atvēršana)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS


 Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī” ID Nr.DPD 2018/67

Pielikumi
Atbildes Nr. 1
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS

Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros izbūvētajā laukumā” ID Nr.DPD 2018/90
Pielikums1
Pielikums2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgums (1. daļa)
Līgums (2. daļa)

Nesaistītu minerālmateriālu piegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām", ID Nr.L2018/18
Atvēršanas protokols
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgums

Ceļu būvdarbi, ceļu satiksmes regulēšanas un drošības līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā", identifikācijas Nr.DPD 2018/86
Pielikums
Nolikuma grozījumi
Nolikuma skaidrojumi
Teh. dokumentācija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/86 ir pagarināts līdz 23.07.2018.plkst.10:00.
Protokols Nr.3
Ziņojums
Ziņojums Nr.2

Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī, DPD 2018/87
Piedāvājumu atvēršanas protokols

Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros, DPD 2018/66
Pielikumi
Grozījumi
Aktuāla tehniskā dokumentācija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursā DPD 2018/66 ir pagarināts līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.10.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursā DPD 2018/66 ir pagarināts līdz 2018.gada 7.augustam plkst.11.00
Būvdarbu apjomi
Grozījumi Nr. 2
Grozījumi Nr. 3
Precizējumi būvprojektā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursā DPD 2018/66 ir pagarināts līdz 2018.gada 20.augustam plkst.11.00
Atbildes Nr. 2
Grozījumi Nr. 4
Precizēti būvdarbu apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursā DPD 2018/66 ir pagarināts līdz 2018.gada 29.augustam plkst.11.00
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Ziņojums Nr.2

Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros), DPD 2018/77
Apjomi
Pielikumi
AR-13
Ziņojums

Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbuve
, DPD 2018/84
Pielikums
Lēmums

Vienības nama ugunsdzēsības un  ūdensapgādes sistēmas vienkāršotā atjaunošana, 
DPD 2018/83
Pielikumi
Ziņojums

Jaunbūves bibliotēkas telpu 18.Novembra ielā 161, Daugavpilī, vienkāršotā atjaunošana, 
DPD 2018/82
Pielikums
Piedāvājumu atvēršanas protokols
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums

MĒBEĻU iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībāmidentifikācijas numurs DPD 2018/81
Pielikumi
Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2
Līgumi


Transporta iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2018/32
Piedāvājumu atvēršanas protokols
PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums

Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā, DPD 2018/61

Pielikums
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Aktualizētie darba apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā DPD 2018/61 ir pagarināts līdz 04.07.2018.plkst.11:00
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.3(piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS


Iespiešanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”, DPD 2018/73
Iepirkuma komisijas sanāksmes protokols Nr.2 (piedāvājumu atvēršana)
Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums
Ziņojums
Līgums 
 

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām, DPD 2018/64.
Pielikumi
Ziņojums Nr. 1
Ziņojums Nr. 2
Līgums

Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, DPD 2018/69
Atbildes Nr. 1
Komisijas sanāksmes protokolu Nr.3
Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums
ZIŅOJUMS par iepirkuma 89 daļām
Ziņojums Nr. 2
Līgumi 1
Līgumi 2
Līgumi 3


Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, DPD 2018/65
Pielikums
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS (piedāvājumu atvēršana)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums

Apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbi ūdenssildāmā katla uzstādīšanai un jauna dūmeņa ierīkošanai 18.novembra ielā 2, Daugavpilī", identifikācijas Nr.DPD 2018/70

Pielikums
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS NR.2 (piedāvājumu atvēršana)
PRETENDENTU FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS
Ziņojums
Līgums