Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2017. gads | Oktobris

Oktobris


Mācību-treniņu nometnes GRC laikā dalībnieku ēdināšana
Lēmums

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionaru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Lēmums

Projektēšanas pakalpojumu sniegšana nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Traktortehnikas un citas specializētas tehnikas tehniskā apkope un remonts
Lēmums

Volejbola sacensību LVF “Kausa izcīņa” volejbolā U-19 (meitenes un zēni) organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju
izvešana no Daugavpils pilsētas pašvaldības mežiem 2017.gadā
Lēmums

Latvijas Republikas proklamēšanas svētku noformējums, Daugavpilī
Lēmums

Ultravioleta baktericīda apstarotāja ar gaisa recirkulāciju iegāde


Sadzīves tehnikas diagnostika un remonts


Būvprojekta „Daugavpils 17.vidusskolas ēkās pārbūve-aktu zāles telpu bloka izbūve Valmieras ielā 5, Daugavpilī”  ekspertīzes veikšana

Pielikums
Lēmums

Divu vasaras spēļu nojumju konstrukciju (3000x6000x2500) izgatavošana, piegāde, novietošana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas (pirmsskolas) teritorijā

Pielikums
Lēmums

Sacensībām daiļslidošanā “Ice Prince&Princess-2017” apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

 “Daugavpils kauss-2017” sacensībām brīvajā cīņā afišas izgatavošana
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas
hokeja nodaļas formas papildus iepirkšana
Lēmums

Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļai
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai svarcelšanas nodaļas palīglīdzekļa
iepirkums
Lēmums
 

Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23Дьгьы

Avārijas remontdarbi Daugavpils pilsētas speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs
Pielikumi
Lēmums

Laukuma apgaismojuma ierīkošana stadionā “Celtnieks” Jelgavas ielā 7, Daugavpilī
Lēmums

Esošo ūdensvada tīklu pārbūve tehniskajā stāvā Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

Pielikumi
Lēmums

Bīstamo atkritumu savākšana un izvešana no Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu teritorijām

Pielikums

Sacensībām ložu šaušanā “Daugavpils BJSS kausa izcīņa ložu šaušanā” apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS Kausa izcīņas ložu šaušanā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Par skaņu mikrofonu  iegādi  Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas darba procesa nodrošināšanai

Lēmums

Daugavpils BJSS basketbola komandu spēļu tiesāšana LJBL LR regulārajā čempionātā
Lēmums

Apskaņošanas tehnikas un piederumu piegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām
Lēmums

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APDROŠINĀŠANA


Bojāto lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa uz Daugavpils Vienības pamatskolas ēkas fasādes pret Ģimnāzijas ielu

Pielikums
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas
peldēšanas nodaļai inventāra iepirkšana
Lēmums

Volejbola sacensību LVF “Kausa izcīņa” volejbolā U-13 (meitenes) organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Volejbola sacensību LVF “Kausa izcīņa” volejbolā U-14 (meitenes) organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Tehniskā projekta izstrāde Latviešu kultūras centra vajadzībām
Cenu aptauja tiek pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas specifikācijā

Grāmatu iegāde Daugavpils 3.vidusskolai
Lēmums

Būvniecības dokumentācijas sagatavošana un šūšanas darbnīcas ēkas Abavas ielā 1 telpu grupas vienkāršota atjaunošana, elektroinstalācijas nomaiņa

Pielikums
Lēmums

Skābu kāpostu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm

Pielikums
Lēmums

Ēdināšanas pakalpojumi Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinību laikā

Pielikums
Lēmums

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām
Lēmums

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana L.Stropu un M.Stropu ezeros, Daugavpilī
Lēmums

Ēveļskaidu piegāde Latgales zoodārzam


Regulārie autopārvadājumu pakalpojumi  Daugavpils 12.vidusskolas vajadzībām

Pielikums

Taburešu piegāde Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām
Lēmums


“Daugavpils kauss 2017” starptautiskā turnīra brīvajā cīņā tiesāšana
Lēmums

Fotodizaina darbnīcas un apģērbu dizaina darbnīcas (A bloks) aprīkojuma iegāde


Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas
hokeja nodaļas formas papildus iepirkšana
Lēmums

“Daugavpils tūre” 2.kārtas vieglatlētikā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

 “Daugavpils tūre” II. kārtas vieglatlētikā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

“Daugavpils kauss-2017” sacensībām brīvajā sieviešu cīņā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Biroja iekārtu apkalpošana un remonts Daugavpils 16.vidusskolas vajadzībām
Lēmums

“Daugavpils kauss 2017” starptautiskā turnīra brīvajā cīņā tiesāšana
 

Laboratorijas darbu veikšanai mācību līdzekļu iegāde Daugavpils 16.vidusskolas vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja nodaļas formas papildus iepirkšana
Lēmums

Virtuves iekārtu  piegāde un uzstādīšana Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Dīzeļdegvielas piegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām
Lēmums

Volejbola sacensību LVF “Kausa izcīņa” volejbolā U-19 (meitenes) organizēšana un tiesāšana
Lēmums

“Daugavpils kauss 2017” starptautiskā turnīra brīvajā sieviešu cīņā tiesāšana
Lēmums

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APDROŠINĀŠANA


Publicitātes materiālu (2018. gada kalendāra) izveide, druka un piegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām
Lēmums

Dubrovina parka Daugavpilī ūdens strūklakas apgaismojuma un elektroapgādes  demontāža 2017.gadā
Lēmums

Vienības tilta bojāto konstrukciju atjaunošana, Daugavpilī
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai paukošanas nodaļas i
nventāra iepirkums`
Lēmums

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas sanitārā mezgla remonts, Raiņa ielā 27, Daugavpilī
Lēmums

Suvenīru izgatavošana Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas  aģentūras vajadzībām
Lēmums

Horizontālā ielu marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu (Liginišķu, Stacijas, Zeļinska, Cialkovska un Brjanskas ielās) Daugavpilī
Lēmums

Lietus pārvalka un statīvu iegāde
Daugavpils pilsētas domes vajadzībām
Lēmums

Putnu būrīšu tīrīšana Daugavpils pilsētas mežos 2017.gadā
Lēmums 


Degvielas piegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām
Cenu aptauja tiek pārtraukta sakarā ar nepieciešamību mainīt specifikāciju, jo benzīns nav nepieciešams


Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbi ziemas periodam un montāžas darbi pavasara periodā, Daugavpilī
Lēmums


Bērnu slīdkalniņa remonts Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Pielikums
Lēmums

LED prožektoru iegāde


Volejbola sacensību LVF “Kausa izcīņa” volejbolā U-14 (zēni) organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādē

Pielikums
Lēmums

Mācību literatūras iegādei Daugavpils Valsts ģimnāzijai