Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2014. gads

2014. gads

 

Ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanas līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā 2015.gadā. identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/50
Nolikums

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1
PAZIŅOJUMS PAR PĀRTRAUKŠANU

Pārtikas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram. Identifikācijas Nr. DPSATC 2014/9

Paziojums par llēmumu


Ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanas līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā 2015.gadā, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/48
Nolikums
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU


Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcai. DVĢ 2014/2
Paziņojums par rezultātiem

Publicitātes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domei 2015.gadā
. Identifikācijas numurs DPD 2014/51
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem

Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām 2015.gadā. Identifikācijas numurs DPD 2014/50
Paziņojums par līgumu
Nolikuma grozījumi
Konsolidēts nolikums
Protokols
Paziojums par rezulttiem
Degvielas piegādes līgums

Karstā asfaltbetona iepirkums
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem
Līgums

Tranzītielas A13 rekonstrukcijas Daugavpils pilsētas teriotirjā ERAF projekta ietvaros, būvdarbu papilddarbi 18.novembra ielā (posmā no Mēnes ielas līdz pilsētas robežai)”,
identifikācijas Nr. DPD 2014/46ERAF
Nolikums
Tehniskā dokumentācija
Paziņojums par rezultātiem
 
Par energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšanu J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas iekštelpās” KPFI projekta ietvaros. DPD 2014/48 KPFI
Tehniskā dokumentācija
Tehniskā specifikācija 10.vsk
Tehniskā specifikācija 6. vsk
Skaidrojums Nr.1
Skaidrojums Nr.2
Konkursam DPD 2014/48 KPFI ir paredzēts pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un precizēt iepirkuma procedūras dokumentāciju.
Tehniskā dokumentācija(aktualizēta)
Skaidrojums Nr.3

Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu aprīkojuma piegāde. L2014/37
Nolikums
ATBILDE UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMU NR.1
ATBILDE UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMU NR.2
Iepirkuma procedūras ziņojums
Paziņojums par rezultātiem
 
Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas iekštelpās” KPFI projekta ietvaros. DPD 2014/44 KPFI
Pielikumi
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM NR.1
Informējam, ka sakarā ar nepieciešamību būtiski mainīt būvdarbu apjomus, iepirkums DPD 2014/44 KPFI tiks pārtraukts.
Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 
Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku. DPD 2014/40
Būvdarbu apjomi
Tehniskā dokumentācija 1
Tehniskā dokumentācija 2
Tehniskā dokumentācija 3
Tehniskā dokumentācija 4
Tehniskā dokumentācija 5
Tehniskā dokumentācija 6
Tehniskā dokumentācija 7
Tehniskā dokumentācija 8
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1

ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2 (
NR.1, NR.2, NR.3, NR.4, NR.5, NR.6, NR.7).
ATBILDES UZ PRETENDENTU JATĀJUMIEM NR.3
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.4
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.5
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.6
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.7
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.8
Papildus informācija(RAR)
Papildus informācija(ZIP)
Grafiskā daļa(aktualizēta)(RAR)
Grafiskā daļa(aktualizēta)(ZIP)

Tehniskā secifikācija(aktualizēta)
FASĀDES APDARES PRASĪBAS
Saistībā ar dalību iepirkuma procedūrā DPD 2014/40, lūdzam ņemt vēra, ka iepirkuma komisija plāno veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu,
kā arī publicēt pasūtītāja mājas lapā aktualizētus darbu apjomus. Lūdzam ņemt vērā turpmāko informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Domes mājas lapā.
Nolikuma grozījumi
Skaidrojums par saules kolektoriem
Vienošanās 1
Vienošanās 2

Elektroenerģijas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām
Paziņojums par rezultātiem

Tehniskā projekta izstrāde Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Vienības tilta pār Daugavu ietvju konstrukciju periodiskā uzturēšana
Nolikums
paziņojumu par grozījumiem
Nolikuma grozījumi Nr.1
Paziņojums par rezultātiem

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas 2., 3., 5., 28. un 32. pirmsskolas izglītības iestādēm un Daugavpils J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai. DPD 2014/35
Pielikumi

Nolikuma grozījumi
Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 15.septembrim!

Satiksmes uzlabošana Cietokšņa-Sakņu un Vienības-Parādes ielu krustojumā, Daugavpilī
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Divu bērnu rotaļu laukumu rekonstrukcija un viena daudzfunkcionāla laukuma izveidošana bērnu rotaļām un jauniešu sporta aktivitātēm, Daugavpils pilsētā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/32.
Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

Papildus ielu seguma renovācijas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā” identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/27
Nolikums
nolikuma SKAIDROJUMI Nr.1
Nolikuma precizējumi
Paziņojums par rezultātiem
 
 

Lietotu kravas automašīnu (2.gab.) – būvgružu konteinervedēju piegāde,
identifikācijas Nr. L2014/28
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem
Iepirkuma procedūras ziņojums

Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkas Smilšu ielā 92, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai, 
DPD 2014/11
Pielikums
Nolikuma skaidrojumi 1
 
Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils Valsts ģimnāzijai un Daugavpils 16.vidusskolai. ”, ID Nr.DPIP2014/7KPFI
Pielikums 1
Pielikums 2
Paziņojums par lēmumu

Papildus būvdarbi ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros. DPD 2014/23 ERAF
Papilldus būvdarbi
Grozījumi
Aktualizētā specifikācija
Tehniskais projekts
 
 
Renovācijas darbi Daugavpils pilsētas 20. un 22. pirmsskolas izglītības iestādēs projekta ietvaros. DPD 2014/09 KPFI
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2
Pielikums 5
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.3

Cēsu ielas (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana” KF projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, identifikācijas Nr. DPD 2014/15KF
Nolikums
Pielikums
Nolikuma skaidrojumi 1
Nolikuma skaidrojumi Nr.2
Nolikuma skaidrojumi Nr.3
Paziņojums par lēmumu
Paziņojums par rezultātiem

Paziņojums par rezultātiem Nr.2
Paziņojums par lēmumu

Par papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos. 
Nr.DPIP2014/5

Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām. ID 
Nr.ASDS/2014/27
NOLIKUMA GROZĪJUMI
Paziņojums par rezultātiem
 

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi
. ID
Nr.ASDS/2014/24
Paziņojums par rezultātiem
 
 
SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā. ID DS 2014/10
Nolikums
Tehniskais projekts
Atbilde uz pretendenta jautjumiem
Atbilde uz pretendenta jautjumiem 2
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 3
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 4
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 5
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 6
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 7
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 8
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 9
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 10
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 11
Atbilde uz pretendenta jautājumiem 12
Paziojums par rezultātiem
Sludinājums par rezultātiem

Autotransporta pakalpojumu sniegšana Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai. ID DBJSS 2014/01
Nolikums
Paziņojums par lēmumu
Līgums
Paziņojums par rezultātiem

Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī. DS 2014/9 KF
Nolikums
Pielikums 
Tehniskais projekts
Nolikuma grozījumi
Atbilde uz pretendenta jautājumiem
Nolikuma grozījumi 2
Paziņojums par rezultātiem

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbi Daugavpils pilsētas ielās. Identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/13 
Nolikums    
Paziņojums par rezultātiem
Lguma izraksts

Publicitātes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domei. Identifikācijas numurs DPD 2014/08 Uzmanību! Nolikums grozīts 28.04.2014.
Nolikuma grozījumi 1
Nolikuma grozījumi 2
Nolikuma grozījumi 3
Lūdzam ņemt vērā, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ar paziņojumu IUB mājas lapā ir pagarināts līdz 23.05.2014 plkst.10.00.
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.7
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.8

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


 

 

Papildus būvdarbi ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros. DPD 2014/05 ERAF 
Darba apjomi
Grozījumi
Pielikums
Lūdzam ņemt vērā, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ar paziņojumu IUB mājas lapā ir pagarināts līdz 22.04.2014 plkst.10.00.

Ielu seguma renovācijas darbi Daugavpils pilsētā 2014.gadā, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/06
Nolikums
Paziņojums par rezultātiem

Elektrenerģijas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām
Paziņojums par rezultātiem

Lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un remonta darbi Daugavpils pilsētā” identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/01
Nolikums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI finansēto projektu III.kārtas ietvaros (id.nr.DPPI KSP 2014/02 KPFI) 
Nolikums 
Pielikums 1 
Pielikums 2 
Nolikuma skaidrojumi 
Nolikuma skaidrojumi 2 
Nolikuma skaidrojumi 3

Nolikuma skaidrojumi 4 
Informatīvs paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu   

Būvdarbi ERAF projekta “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros. DPD 2014/01 ERAF 
Būvdarbu apjomi III, IV kārtas 
Tehniskais projekts 
Būvdarbu apjomi III, IV kārtas (aktualizēts)
Tehniskais projekts (aktualizēts)
Atbildes uz jautājumiem nr.1

 

Atbīldes uz jautājumiem Nr.2


DATORTEHNIKAS, BIROJA TEHNIKAS UN PROGRAMMATŪRAS PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Nolikuma grozījumi 1
Nolikuma grozījumi 2
Atbildes uz pretendenta jautājumiem 1
Konsolidēts nolikums
NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.3
ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2
Paziņojums par rezultātiem. D daļa
Paziņojums par rezultātiem