Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2017. gads | Septembris

Septembris

Projektēšanas pakalpojumu sniegšana nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Pielikums
Lēmums

Veselības apdrošināšanas polises iegāde personām, kurām piešķirta goda zīme “Žiteļu blokadnogo Ļeņingrada” un/vai medaļa “Za oboronu Ļeņingrada”


Skapju, bērnu virsdrēbju un apavu žavēšanai, piegāde Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām

Pielikums

Kartupeļu piegāde (oktobris, novembris, decembris) Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm

Pielikums
Lēmums 

Daugavpils pilsētas domes interneta tīmekļa vietņu apkalpošana un serveru administrēšana
Lēmums

Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība

Caurlaides sistēmas apkalpošana Daugavpils 3.vidusskolā


Virtuves iekārtu un elektroiekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām iestādēm

Pielikums
Lēmums

Teritorijas labiekārtojuma elementu atjaunošana Daugavpils pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās

Pielikumi
Lēmums

Par bērnu rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, Ventspils iela 2A, Daugavpils
Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Par piekaramo griestu sistēmas uzstādīšanu Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, Ventspils iela 2A, Daugavpils
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Lēmums

Konstrukciju tehniskā apsekošana Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu teritorijā

Pielikums

Projektēšanas pakalpojumu sniegšana nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pielikums
Lēmums

Karpu un  baltā amūra mazuļu piegāde un ielaišana Lielā Stropu, Mazā Stropu, Šūņu un Stropaka, Porohovkas ezeros un Esplanādes dīķī, Daugavpilī
Lēmums

Grīdas seguma un UK inženiertīklu atjaunošana Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas veļas mazgāšanas telpā

Pielikums
Lēmums

Būvuzraudzības  veikšana būvdarbiem Daugavpils 9.vidusskolas ēkas daļā

Pielikums
Lēmums

Ekspertīzes veikšana papildus risinājumiem būvprojektam ‘’Ēkas ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana’’ 1. kārta

Pielikums

Tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksta) izstrādāšana objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve Raipoles ielas 7A rajonā,  zemes gabalā ar kadastra numuru  05000080531, Daugavpilī
Lēmums

Apbalvojumu izgatavošana BJSS sacensībām “Tieši mērķi”
Lēmums

Sociālā dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana


Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas
hokeja vārtsarga formas papildus iepirkšana
Lēmums

2017.g. Daugavpils BJSS atklātās meistarsacīkšu brīvajā cīņā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Par skaņu aparatūras iegādi  Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai
Lēmums

Pamatnes nomaiņa zem betona plātnēm Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Pielikumi

Kancelejas preču piegāde Latgales zoodārzam


Tehniskā inventāra piegāde Latgales zoodārzam


 Starpstāvu pārseguma, telpu apdares atjaunošana, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 9.vidusskolas ēkas daļā
Pielikumi
Lēmums

Evakuācijas plānu izgatavošana

Būvprojekta  „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai Viršu ielā 60, Daugavpilī” ekspertīze

Daugavpils BJSS “Daugavpils kauss-2017” volejbolā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Daugavpils BJSS “Zelta rudens” peldēšanā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļai
Lēmums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas treniņtērpu daiļslidošanas nodaļas papildus iepirkšana
Lēmums


“Daugavpils tūre” 1.kārtas vieglatlētikā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Daugavpils BJSS “Daugavpils kauss-2017” volejbolā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS atklātās meistarsacīkšu brīvajā cīņā tiesāšana
Lēmums

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kabinetu remontdarbi
Lēmums

Šūņu upes (posmā no Odu ielas līdz Cēsu ielai) krastu attīrīšana no makrofītu apauguma hidroloģiskās noteces un ainaviskā stāvokļa uzlabošanai
Lēmums

Daugavpils BJSS atklātās meistarsacīkšu brīvajā cīņā tiesāšana


Daugavpils BJSS “Daugavpils tūre” vieglatlētikā 1.kārtas apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS “Zelta rudens” peldēšanas turnīra apbalvojumu izgatavošana
Lēmums 

Rotaļlietu un didaktisko spēļu piegāde Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Ziemciešu stādu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2017.gada rudenim 

Rotaļlietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Tehniskās dokumentācijas izstrāde objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Judovkas rajonā, Daugavpilī
Pielikums
Lēmums

Sociālā dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana


Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem
Precizējums

Pandusa ierīkošana Baznīcas ielā 28, Daugavpilī vides pieejamības nodrošināšanai
Lēmums

Apliecinājuma kartes „Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī” izstrādāšana
Ziņojums
Lēmums

Ielu apgaismojuma izbūve Apšu ielā ( ēkas Nr. 36 rajonā)

Pielikums
Lēmums

Par skaņu aparatūras iegādi  Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai
Lēmums

OCTA un KASKO polišu iegāde


Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās grāmatas un daiļliteratūra

Pielikums

Riepu piegāde  SIA “Labiekārtošana-D”
transportlīdzekļiem
Lēmums

Kultūras pārvaldes rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums


Apliecinājuma kartes „Ar luksoforiem regulētā 18.novembra ielas un Liepājas ielas krustojuma ierīkošana, Daugavpilī” izstrādāšana
Paziņojums

Projektēšanas pakalpojumu sniegšana nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pielikums
Pārtraukts

Novadgrāvja un tā hidrotehnisko elementu pārbūvi Nīderkūnu mikrorajonā, Daugavpilī virszemes noteces regulēšanas vajadzībām
Lēmums 

22.Starptautiskajā Daugavpils pilsētas grieķu-romiešu cīņas sporta meistaru piemiņas turnīra apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Ziemciešu stādu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības apstādījumiem 2017.gada rudenim
Lēmums