Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2017. gads | Aprīlis

AprīlisD
atu pārraide un interneta pieslēgums
Lēmums

“Purvinsku brother” boksa turnīra apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

“Magic Skates” sacensības daiļslidošanā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Hidrotehniskās modelēšanas veikšana: „Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī”

Pielikums 1
Pielikums 2

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Rekultivētās izgāztuves “Demene” filtrāta attīrīšana


Rekultivētās izgāztuves “Demene” gāzes kvalitatīvā un kvantitatīvā izpēte
Lēmums

Rekultivētās izgāztuves “Demene” vides monitorings
Lēmums

Liftu, invalīdu pacēlāju tehniskā un avārijas apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Sanitārā mezgla kosmētiskais remonts Ūdenslīdēju un Glābšanas dienesta stacijā – Stropu ielā 40, Daugavpils
Pielikums
Lēmums

Informatīvo norāžu, uzlīmes izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvo funkciju nodrošināšanas vajadzībām
Lēmums

Grupas telpu remontdarbu veikšana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē

Pielikums
Lēmums

Mācību grāmatu, darba burtnīcu, daiļliteratūras un citu mācību līdzekļu iegāde, id.Nr. D9VSK_2017-17N

Pielikums

Ziedu un stādu piegāde  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības  iestāžu vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Skolas tāfeļu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm
Lēmums

Informatīvā materiāla izgatavošana, izvietošana uz Daugavpils pilsētā kursējoša tramvaja vagona


Pandusa pārbūve Stacijas ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

Pielikums 1
Pielilums 2
Lēmums

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Sociālā dienesta vajadzībām


Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi


Ekspertīzes veikšana būvprojekta “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī” izmaiņu projektam
Lēmums

Ledusskapju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs
Lēmums


Darba burtnīcu un mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Apliecinājuma kartes (telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošanai dzīvojamai mājai – 18.novembra ielā 354v, Daugavpilī  (Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs)
PRECIZĒTAIS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Lēmums

Starptautiskā V. Maizeļa piemiņas turnīra organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piegāde 10.vidusskolai

OCTA polišu iegāde


V.Maizeļa piemiņas kausa volejbolā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Ēku Dzintaru ielā 83, Daugavpilī, nojaukšana
Lēmums

Ēku Aiviekstes ielā 1, Daugavpilī, nojaukšana
Lēmums

Turaidas ielas ietves pārbūve posmā no Vaiņodes ielas līdz Daugavpils logopēdiskai internātpamatskolai –attīstības centram
Lēmums

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz A. Pumpura ielai, Daugavpilī
Lēmums

Audeklu ar apakšrāmi, apakšrāmju un audeklu bez rāmja un akrila, eļļas krāsu piegāde simpoziju un radošo darbnīcu nodrošinājumam


Lielformāta poligrāfijas pakalpojumi


Sīkas poligrāfijas izstrādājumu un suvenīru izgatavošana


Tehniskās dokumentācijas izstrāde
videonovērošanas sistēmas paplašināšanai Daugavpils pilsētā
Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piegāde J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotēkai


Divu dzīvnieku skulptūru piegāde Latgales zoodārzam


Aizdevums “Telpu grupas atjaunošanas darbi Stacijas ielā 63, Daugavpilī”


Latgales zoodārza administratīvās ēkas Vienības ielā 27, Daugavpilī, ieejas mezgla konstrukcijas atjaunošana

Pielikums
Lēmums

Drukas tehnikas apkalpošana un remonts Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Tūju stādu piegāde Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Lēmums

Kafijas pauzes – zviedru galda organizēšana

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta U-19(m) organizēšana un tiesāšana
 

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums 

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde „Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī. Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī
Pielikums
Lēmums 


“Daugavpils vieglatlētikas tūre” 3.kārtu apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Transporta nodrošināšana kora “Daugava” braucienam uz starptautisko koru festivālu-konkursu Maskavā (Krievija)
Lēmums

Ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Līksnas / Šuņu ielas rajonā
Lēmums

Novadgrāvju tīrīšana (Ziedu un Blaumaņa ielu rajonos) hidroloģiskās noteces uzlabošanas vajadzībām
Lēmums

Lielā Trijkārtu ezera peldvietas un pludmales infrastruktūras uzlabošanas pasākumi rekreācijas iespēju uzlabošanas vajadzībām
Lēmums

Datora, monitora un datorprogrammu piegāde
Lēmums

Apbalvojumu iegāde daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta vajadzībām
Pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā


Ēku Indras ielā 9A, Lāčplēša ielā 36/38, Minskas ielā 1A, Daugavpilī, nojaukšana
Lēmums

Pontona piestātņu un pieejas laipas izgatavošana, uzstādīšana Lielā Stropu ezera pilsētas pludmalē rekreācijas iespēju uzlabošanas vajadzībām
Lēmums

Sīkas poligrāfijas izstrādājumu un suvenīru izgatavošana


Ēkas Ģimnāzijas ielā 31, Daugavpilī, fasādes remontdarbu veikšana
Lēmums

“Daugavpils vieglatlētikas tūre”  3.kārtu  organizēšana un tiesāšana
Lēmums

2017.gada Daugavpils BJSS kausu sieviešu brīvajā cīņā organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Tehniskās apsekošanas sagatavošana Latviešu kultūras centra ēkām
Lēmums

Par teritoriju nožogojumu avārijas remontdarbiem

Pielikums
Lēmums

Avārijas remontdarbi Daugavpils 3.vidusskolas ēkā

Pielikums
Lēmums

Par elektriskā dārzeņu smalcinātāja  piegādi Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādei Vienības ielā 36a, Daugavpilī
Lēmums

Par invalīdu pacēlāja darbības atjaunošanu (remontu) Daugavpils Centra vidusskolā Kandavas ielā 17, Daugavpilī
Lēmums

Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskā literatūra un daiļliteratūra

Pielikums 1
Pielikums 2
Lēmums

Daugavpils BJSS kausa peldēšanā apbalvojumu izgatavošana
Lēmums

Daugavpils BJSS kausu peldēšanā tiesāšana
Lēmums
 

Reprezentācijas materiālu iegāde Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta vajadzībām
Lēmums 

Galda spēles piegāde Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļai
Lēmums

Projektēšanas pakalpojumu sniegšana nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pielikums
Lēmums

Specifiskas lietošanas inventāra – uzkabes jostu un to elementu iegāde


Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļai
Lēmums

Stendu un maketu izgatavošana, atjaunošana, piegāde un montāža


Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta organizēšana un tiesāšana
Lēmums

Inventāra piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas tenisa nodaļai
Lēmums

Absolventam pasniedzamās balvas izgatavošana un piegāde
Lēmums

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Glābšanas dienesta vajadzībām

Pielikums
Lēmums 

Laivas airu piegāde Glābšanas dienesta vajadzībām
Lēmums

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 
3.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pielikums
Lēmums

Daugavpils pilsētas esošās vieonovērošanas sistēmas bojātā aprīkojuma nomaiņa un papildus aprīkojuma piegāde un montāža

Pontona piestātnes izgatavošana un uzstādīšana Lielā ielā 49, Daugavpilī - Glābšanas dienesta vajadzībām
Lēmums

Logu mazgāšānas pakalpojums Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām
Lēmums

Interaktīvās tāfeles komplekta (tāfele, projektors) piegāde un uzstādīšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra vajadzībām

Pielikums
Lēmums

Spectērpu piegāde Latgales zoodārzam


TROPISKO DZĪVNIEKU PIEGĀDE LATGALES ZOODĀRZAM


Obligātās veselības pārbaudes veikšana


Daugavpils BJSS “Daugavas loki” mākslas vingrošanas sacensībām  apbalvojumu izgatavošana
Lēmums
 

Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās grāmatas un daiļliteratūra Daugavpils 17.vidusskolai
Pielikums
Lēmums

Skatuves štanketpacēlumu vinčas remonts Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei “Kultūras pils”
Lēmums

Sertificētā neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā atzinumu sniegšana par izmantojamo materiālu atbilstību konkrētā projekta prasībām, ietekmi uz konkrētā projekta rezultātiem un mērķu sasniegšanu energoefektivitātes jomā
Lēmums