Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

2018. gads

2017. gads


2016. gads


2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads 

2010. gads

2009. gads

2008. gads

2007. gads 

2006. gads

 

------------- 

Saistošie noteikumi Nr. 14. Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.28. Par mācību braucienu ierobežojumiem 

Saistošie noteikumi Nr.5. Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi Nr.6. Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās
 

 Saistošie noteikumi Nr. 7. Celtniecības atkritumu, kā sadzīves atkritumu veida,
savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā
zaudējis spēku ar 12.12.2013. SN Nr.59

 Saistošie noteikumi Nr. 6. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā zaudējis spēku ar 27.03.2014. SN Nr.16

 Saistošie noteikumi Nr. 13. Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi 

 Saistošie noteikumi Nr. 1.Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu  un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā  zaudējis spēku ar 16.04.2015. SN Nr.21

 Saistošie noteikumi Nr. 20. Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

 Saistošie noteikumi Nr.21. Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību zaudējis spēku ar 12.06.2014. SN Nr.18

Saistošie noteikumi Nr. 1. Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība zaudējis spēku ar 08.11.2012. SN Nr.22