Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2017. gads

2017. gads

Saistošie noteikumi Nr.51. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.50. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2017.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Pielikums

Saistosie noteikumi Nr.49 (precizeti). Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.49. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.48. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2017.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.47. (precizēti) Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.47. Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.46. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos      noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.45. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.44. Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.43. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules  skola””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.42. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”
Paskaidrojuma raksts

Saistosie noteikumi Nr.41. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.40. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.39. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.12 "Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.38. Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēš Lielā Stropu ezera licencētās ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu
Paskaidrojuma raksts

 

Saistošie noteikumi Nr.37. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.36. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 "Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2017.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.34. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.33. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.32. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērniem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautajumu risināšanā"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi (konsolidēts)
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. “Lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.18 (pecizētā redakcija). Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.18. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17 (pecizētā redakcija).  Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2017.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās""
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2017.gadam
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.2. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts