Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Deleģēšanas līgumi »

Deleģēšanas līgumi »

Sadarbības līgums ar Jaunsardzes un informācijas centru

Deleģēšanas līgums ar SIA "Daugavpils olimpiskais centrs"

Deleģēšanas līgums ar PAS "Daugavpils siltumtīkli"

Deleģēšanas līgums ar pašvaldības SIA "Parking -D"

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (ar SIA "Daugavpils ūdens")
Vienošanās

Deleģēšanas līgums ar pašvaldības SIA "Labiekārtošana-D"

Deleģēšanas līgums ar siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā

Pilnvarojuma līgums ar SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Grozījumi Nr.3 2010.gada 26.aprīļa vienošanās Nr.1 2004.gada 15.decembra dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumam

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums pārvadājumiem ar tramvajiem

Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas zinātnes centru apvienība"

Deleģēšanas līgums par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu 

 Deleģēšanas līgums ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu)

  Pakalpojumu līgums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (SIA 'Daugavpils bērnu veselības centrs")